20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaVar pretendēt uz līdzfinansējumu kultūras pasākumu organizēšanai
Var pretendēt uz līdzfinansējumu kultūras pasākumu organizēšanai
09/01/2018

Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome līdz 31. janvārim aicina interesentus iesniegt kultūras pasākumu projektus 2018. gadam, pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Kultūras padomes organizētā projektu konkursa mērķis ir veicināt mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un sabiedrības iesaistīšanu kultūras dzīvē, apzinot un saglabājot kultūras mantojumu, kā arī veicinot kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu.

 

Fiziskas un juridiskas personas, kas pasākumu plāno īstenot Jelgavā, pieteikumu konkursam var iesniegt sekojošās programmās: valsts svētki un atceres dienas (2018. gada projektu konkursa prioritāte – Latvijas valsts simtgade); kultūras pasākumi; mākslinieciski radošās darbības atbalsts; kultūrizglītība; sadarbība kultūrā. Kā noteikts Kultūras padomes projektu konkursa nolikumā – katrs pretendents var iesniegt tikai vienu projektu.

 

Finansējums netiks piešķirts nekustamā īpašuma, tehnikas un inventāra iegādei, kā arī pretendentiem, kas projekta pieteikumā nav paredzējuši pašfinansējumu.

 

Projekta pieteikumus līdz šā gada 31. janvārim interesenti aicināti iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” birojā; pa pastu (adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”. Kultūras padomes projektu konkursam 2018, Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001); elektroniski pa e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv ar norādi: KP projektu konkursam.

 

Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicēji saņems pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi pēc konkursa noslēguma.

 

Vairāk informācijas par projektu noformēšanas prasībām un vērtēšanas kritērijiem – KONKURSA NOLIKUMĀ.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē