18.2 °C, 1.6 m/s, 89.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiVar saņemt dāvanu kartes norēķiniem par elektrību
Var saņemt dāvanu kartes norēķiniem par elektrību
08/04/2013

No 1.aprīļa AS „Latvenergo” elektrības norēķinu dāvanu kartes var saņemt vairākas jaunas iedzīvotāju mērķgrupas. Vienas kartes vērtība ir 53,70 lati. Jelgavas pilsēta sociālā atbalsta kampaņas ietvaros no AS „Latvenergo ” kopā ir saņēmusi 1500 kartes un līdz 1.aprīlim izsniegtas 598 kartes. Atbalstam var saņemt tikai vienu karti.

Publicitātes foto

No 1.aprīļa AS „Latvenergo ” elektrības norēķinu dāvanu kartes var saņemt vairākas jaunas iedzīvotāju mērķgrupas. Vienas kartes vērtība ir 53,70 lati. Jelgavas pilsēta sociālā atbalsta kampaņas ietvaros no AS „Latvenergo ” kopā ir saņēmusi 1500 kartes un līdz 1.aprīlim izsniegtas 598 kartes. Atbalstam var saņemt tikai vienu karti.
 
Kartes izsniedz mājsaimniecībām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 
Kartes 2013.gadā turpina saņemt:
 • Trūcīgas ģimenes ar bērniem;
 • Ģimenes ar bērniem invalīdiem;
 • Audžuģimenes, kurām piešķirts audžu ģimenes statuss un kurās dzīvo bērns;
 • Ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošus bērnus;
 • Daudzbērnu ģimenes, kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam no AS „Latvenergo”.
 
Sākot ar 2013.gada 1.aprīli, kartes var saņemt:
 • Maznodrošinātas ģimenes ar bērniem;
 • Ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
 • Ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni dzimuši, sākot ar 2013.gada 1.janvāri);
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
 • Nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu;
 • Ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.
 
Lai saņemtu karti, jāuzrāda AS „Latvenergo” elektrības piegādes līguma numurs, kas ir slēgts, norādot adresi, kurā kartes saņēmējs dzīvo un lieto elektroenerģiju. Aizbildņiem un audžuģimenēm jāuzrāda Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai bērnu ievietošanu audžuģimenē.
Atbalsta kampaņas ietvaros var saņemt tikai vienu karti (arī tad, ja atbilst vairākām mērķgrupām.
Tikai daudzbērnu ģimenes  var saņemt otru karti.

Ģimenēm, kurās ir bērns invalīds vai viens no vecākiem ir invalīds, jāuzrāda dokuments, kas apliecina personas invaliditāti. Personai, kura saņem karti, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte).
 

Karti var saņemt Jelgavas sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9) 104. vai 106.kabinetā.
Pieņemšanas laiks:     pirmdienās plkst. 9.00 – 12.00 un 15.00 – 19.00 rindas kārtībā; ;
                                   otrdienās plkst. 9.00 – 12.00 pēc iepriekšēja pieraksta;
                                   trešdienās plkst. 9.00 – 12.00 rindas kārtībā;

                                   ceturtdienās plkst. 9.00 – 12.00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Informācija un iepriekšējais pieraksts JSLP 115.kabinetā, tālrunis 63048914, 63007224.
 
Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 14.oktobrī noslēgtajā dāvinājuma (ziedojuma) līgumā starp AS „Latvenergo ” un Latvijas Pašvaldību savienību tika parakstīta1.martā. Parakstītā vienošanās paredz būtiskas izmaiņas karšu izsniegšanas nosacījumos un dod iespēju saņemt karti jaunām mērķgrupām. Sociālās kampaņas beigu termiņš ir 2013.gada 31.decembris.

 
 
Informācija sagatavota
Jelgavas sociālo lietu pārvaldē