-3.3 °C, 4 m/s, 91.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiVeido Jaunatnes konsultatīvo padomi
Veido Jaunatnes konsultatīvo padomi
16/01/2009

LR Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (BĢSILM) aicina Latvijas jauniešu organizācijas pieteikt pārstāvjus dalībai Jaunatnes konsultatīvajā padomē (atbilstoši Jaunatnes likuma 4.pantam un saskaņā ar MK 2008.gada 2.decembra noteikumu Nr. 985 „Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums” 6.punktam).

Jaunatnes konsultatīvās padomes (JKP) mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. JKP uzdevums ir izvērtēt situāciju jaunatnes politikas īstenošanā un sniegt ieteikumus Ministrijai par prioritārajiem virzieniem jaunatnes politikā. JKP būs pārstāvēti valsts pārvaldes, pašvaldību un jaunatnes organizāciju deleģēti pārstāvji. Būtiski ir tas, ka šīs komisijas sastāvā ir 7 jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas veido pusi no padomes sastāva un tiks izvēlēti BĢSILM izsludinātā konkursa ietvaros. Jauniešu organizācijas var pieteikt pārstāvjus dalībai JKP līdz š.g. 13.februārim, iesniedzot pieteikuma vēstuli ar pielikumiem BĢSILM.

Informāciju sagatavoja:
Zemgales NVO Centrs
T 63021910

Sīkāka informācija