18 °C, 3 m/s, 79.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaVēl līdz 31. augustam var pieteikties mācībām pieaugušajiem ar ES finansiālu atbalstu
Vēl līdz 31. augustam var pieteikties mācībām pieaugušajiem ar ES finansiālu atbalstu
02/08/2022

Vēl līdz trešdienai, 31. augustam, var pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtā.  Strādājošie vecumā no 25 gadiem šajā kārtā var izvēlēties kādu no vairāk nekā 40 izglītības programmām. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteikties mācībām var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Piedāvājumā 43 izglītības programmas

 

Turpinot atbalstīt tos nodarbinātos, kas gatavi paaugstināt savas konkurētspējas darba tirgū, šajā kārtā ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām 43 izglītības programmām, iegūstot jaunu profesiju, uzlabojot savas prasmes, tajā skaitā digitālās pamata prasmes.

 

Piedāvātajās 38 profesionālās tālākizglītības programmās varēs apgūt tādas profesijas kā aprūpētājs, betonētājs, elektronikas montētājs, gaļas produktu izgatavotājs, ķīmijas laborants, māsas palīgs, programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators, sausās būves montētājs, būvizstrādājumu galdnieks, ceļu būvtehniķis, ģeotehnikas izpētes tehniķis, agrārā sektora komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, ķīmisko procesu tehniķis, lopkopības tehniķis, meliorācijas sistēmu būvtehniķis, meža mašīnu operators, mērniecības tehniķis, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs un vides iekārtu tehniķis. Savukārt četrās profesionālās pilnveides izglītības programmās un vienā studiju kursā varēs apgūt digitālās pamata prasmes. Jāpiebilst, ka Jelgavā mācību centrā “Buts” iespējams mācīties par aprūpētāju, bet Jelgavas Amatu vidusskolā par programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāju.

 

Tāpat kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

 

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Atšķirībā no iepriekšējām kārtām, 8. pieteikšanās kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Jāuzsver, ka iespēja apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, projektā tiek piedāvāta pēdējo reizi.

 

Pieteikšanās 8. kārtā ilgs līdz 31. augustam. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada septembra. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

Jāpiebilst, ka jelgavnieki var izmantot iespēju un saņemt bezmaksas konsultāciju par mācību programmu izvēli un, ja nepieciešams, palīdzību pieteikšanās procesā, sazinoties ar projekta koordinatori Jelgavā – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju Līgu Miķelsoni. Tālrunis 63012155, e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv.

 

Mācību līdzmaksājums ir no 5 līdz 10 procentiem

 

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu arī šajā kārtā sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5 procenti, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10 procenti. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

 

Šajā pieteikšanās kārtā mācības galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ, savukārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vai prakses vietu.

 

ESF fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

 

Foto un informācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra