20.9 °C, 2.1 m/s, 72.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiVēl šonedēļ invalīdiem iespēja pieteikties uz apmācībām
Vēl šonedēļ invalīdiem iespēja pieteikties uz apmācībām
18/07/2006

Kā informē Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra direktora vietniece Ingrīda Muraškovska: „Līdz šim uz apmācību kursiem ir pieteikušies gandrīz 50 cilvēki, taču pieteikšanās termiņš tika pagarināts līdz 22.jūlijam, jo nav nokomplektētas abas tālākizglītības programmas.”

Pretendentiem, kuri iesniedza pieteikumus, tika pārbaudītas iemaņas darbā ar datoru un Ingrīda Muraškovska secināja: „1/3 pretendentu prasmes darbā ar datoru tika novērtētas kā labas, savukārt pārējiem tiks sniegta iespēja attiecīgās iemaņas atjaunot, pilnveidot un papildināt motivācijas programmas ietvaros, lai varētu veiksmīgi apgūt datorsistēmu tehniķa un programmēšanas tehniķa izglītības programmas.”

Kā jau iepriekš ziņots, Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā turpinās Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta «Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā» īstenošana, kas paredz arī invalīdu apmācību.
Projekta īstenošanas gaitā iepirkumu procedūru rezultātā izvēlēti pakalpojumu veicēji, kuri izveidos un Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā ieviesīs e-studiju sistēmu, kā arī izstrādās e-studiju metodei pielāgotas divas profesionālās tālākizglītības programmas:
1. Datorsistēmu tehniķis (3. kvalifikācijas līmenis) – sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā.
2. Programmēšanas tehniķis (3. kvalifikācijas līmenis) – piedalās programmatūras projektēšanā, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā; sniedz konsultācijas lietotājiem, pārzina datoru tīklu tehnoloģijas.

Pretendenti, kuri vēlas iesaistīties šajā projektā un iegūt jaunu kvalifikāciju, pieteikumu un dokumentus var iesniegt Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā līdz 22. jūlijam.
Nepieciešamie dokumenti:
Iegūtās izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) un tā pielikumi (sekmju izraksti), pases kopija (uzrādot oriģinālu), medicīniskā izziņa (forma 086U), 4 fotogrāfijas(3×4), VDEĀK izziņa par ieteikumu apgūt profesiju, uzvārda maiņas gadījumā-apliecinošā dokumenta kopija.
Kritēriji dalībnieku uzņemšanai apmācību grupās:
1. Invalīdi, kuriem ir VDEĀK izziņa ar ieteikumu apgūt minētās profesijas:
– 1. un 2. grupas invalīdi;
– visu grupu invalīdi, kuri slimības vai traumas dēļ vairs nevar strādāt iepriekšējā profesijā;
– 3. grupas dzirdes invalīdi.
2. Darbaspējas vecumā ar vai bez darba stāža.
3. Ar vismaz vidējo izglītību.
4. Ar zināšanu līmeni matemātikā un fizikā ne zemāku par vidējo.
5. Vēlamas prasmes darbā ar Microsoft Office.
6. Ieinteresēti iekļauties darba tirgū.
7. Vēlas apgūt profesiju datorsistēmu tehniķis vai programmēšanas tehniķis.

„Diemžēl atsevišķiem kandidātiem uzņemšana grupās bija jāatsaka. Tie bija astoņi cilvēki, kuri neatbilda iepriekš noteiktajiem kritērijiem, proti, šiem cilvēkiem bija jābūt vismaz vidējā izglītība,” šķēršļus dalībai programmās min projekta vadītāja, „kā arī nācās atteikt tiem cilvēkiem, kuru dzīvesvieta nav Zemgales reģions, jo projekta mērķis ir uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti tieši Zemgales reģionā. Līdz ar to projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona iedzīvotāji darbspējas vecumā, kuriem ir fizisko spēju ierobežojuma izraisīta smaga vai mēreni izteikta invaliditāte, izņemot redzes orgānu invaliditāte. Jāatzīst, ka līdz šim veselības stāvokļa dēļ gan nevienam pretendentam uzņemšana datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu grupās netika atteikta.”

Lai nodrošinātu sekmīgu mācību darbu, studentiem uz apmācību laiku – 18 mēnešiem tiks uzstādīti datori mājās un nodrošināts arī interneta pieslēgums. Savukārt kopīgās apmācību stundas notiks Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā, kas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Diemžēl cilvēkus, kuru dzīves vietā nav iespējas izmantot Interneta pieslēgumu, uzņemt kursu grupās. nevarēs. Taču par šo jautājumu ir iespējams konsultēties ar projekta e-lietu un tehnisko risinājumu grupas vadītāju un, kā apgalvo projekta vadītāja: „Ar tiem pretendentiem, kuri līdz šim pieteikušies, jautājums par Interneta pieeju ir ticis veiksmīgi atrisināts”.

Absolvējot izglītības programmu, apmācību dalībnieki saņems apliecību par profesionālās izglītības iegūšanu un būs gatavi iekļauties darba tirgū – Jelgavas pašvaldības institūcijās un komercuzņēmumos.
Projekta kopējās izmaksas ir 325 010,47 latu un 80 procentus no šīs summas sedz Eiropas Sociālais fonds, bet pārējais ir valsts budžeta līdzfinansējums.
Papildus informācija: 3012167, 3012159

Informācija sagatavota Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā
Laura Majore