23.2 °C, 2.4 m/s, 55.6 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaVislabākie rezultāti – angļu valodas eksāmenā
Vislabākie rezultāti – angļu valodas eksāmenā
18/08/2020

Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi 12. klašu centralizēto eksāmenu rezultātus un šobrīd turpina to detalizētu analīzi. Jelgavnieku sniegums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un angļu valodā ir līdzīgs vidējam rādītājam valstī, savukārt matemātikā – par sešiem procentiem zemāks, liecina Izglītības pārvaldes apkopotie dati.

2019./2020. mācību gada noslēgums būtiski  atšķīrās no citiem gadiem, jo Covid-19 dēļ tika ieviestas korekcijas valsts pārbaudes darbu  plānā. Proti, absolvēt pamatskolu varēja, nekārtojot eksāmenus, savukārt vidusskolu beidzējiem obligāti bija tikai trīs centralizētie eksāmeni – svešvalodā, matemātikā un latviešu valodā.

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Inita Mazūdre skaidro, ka eksāmenu angļu valodā kārtoja 444 Jelgavas 12. klases skolēni un vidējais rezultāts ir tāds kā valstī kopumā – 71 procents. Pagājušajā gadā 450 šī eksāmena kārtotāju vidējais rezultāts bija zemāks – 65 procenti. Arī vērtējot mācību sasniegumus pa skolām, rezultāti centralizētajā eksāmenā angļu valodā ir visaugstākie, piemēram, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā skolēnu zināšanas šajā priekšmetā novērtētas ar 85,3 procentiem (eksāmenu kārtoja 70 skolēni), Jelgavas Valsts ģimnāzijā – ar 80,6 procentiem (kārtoja 87 skolēni), savukārt Jelgavas 4. vidusskolas divpadsmitie kopumā ieguvuši 80,1 procentu. Šo eksāmenu 4. vidusskolā kārtoja 37 vidusskolas beidzēji.

 

Līdzīgs vidējiem rezultātiem valstī un augstāks nekā iepriekšējā mācību gadā ir jelgavnieku sniegums latviešu valodā: Jelgavā – 53 procenti, salīdzinājumā Latvijā – 52 procenti. Šo eksāmenu kārtoja 548 izglītojamie. Jāpiebilst, ka 2018./2019. mācību gadā 527 divpadsmito zināšanas latviešu valodā tika novērtētas ar 50 procentiem. Vērtējot pa skolām, šajā pārbaudījumā visaugstākais rezultāts ir Spīdolas Valsts ģimnāzijā (73,6 procenti), 4. vidusskolā (69,8 procenti) un Valsts ģimnāzijā (67,3 procenti).

 

“Centralizēto eksāmenu matemātikā Jelgavā kārtoja 554 vidusskolas beidzēji, un kopējais rezultāts ir tikai 30 procenti. Salīdzinājumam – valstī kopumā zināšanu līmenis šajā mācību priekšmetā novērtēts ar 36 procentiem,” skaidro I.Mazūdre. Jāpiebilst, ka līdzīgi rezultāti bija arī 2018./2019 mācību gadā, kad jelgavnieku sniegums matemātikas eksāmenā novērtēts ar 29 procentiem (eksāmenu kārtoja 525 jaunieši), bet valstī kopumā – ar 33 procentiem. Saskaņā ar apkopotajiem rezultātiem vislabāk matemātikā veicies 5. vidusskolas skolēniem – kopējais rezultāts ir 58,8 procenti –, Valsts ģimnāzijā (48,2 procenti) un Spīdolas Valsts ģimnāzijā (44,4 procenti). Jāņem gan vērā, ka eksāmenu matemātikā 5. vidusskolā kārtoja 18 skolēni, kamēr Valsts ģimnāzijā 96, bet Spīdolā 73 vidusskolēni.

 

Divpadsmitie pēc savas izvēles varēja kārtot papildu eksāmenus, un šo iespēju daļa pilsētas skolēnu arī izmantoja – izvēles centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 34 skolēni (pagājušajā gadā 48), fizikā – 27 (pērn 37), ķīmijā – 19 (23), krievu valodā – 139 (148), vācu valodā – 1 (pagājušajā gadā eksāmenu vācu valodā jelgavnieki nekārtoja), savukārt apliecināt savas zināšanas Latvijas un pasaules vēsturē šogad izvēlējās 248 jaunieši (pērn 256). Tādējādi salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav un arī zināšanu novērtējums, kopumā vērtējot, ir līdzīgs. Piemēram, bioloģijā jelgavnieku vidējais vērtējums ir 57 procenti (pērn 58 procenti), fizikā – 35 procenti (pērn tikpat), savukārt ķīmijā ir vidējā kopvērtējuma samazinājums – no 61 procenta 2018./2019. mācību gadā līdz 54 procentiem 2019./2020. mācību gadā.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē