11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaZRKAC jaunajā sezonā akcentē attālinātas kompetenču pilnveides iespējas
ZRKAC jaunajā sezonā akcentē attālinātas kompetenču pilnveides iespējas
04/09/2020

“Ikvienam no mums ir ļoti svarīgi neapstāties pie reiz iegūtām zināšanām un nemitīgi turpināt sevi pilnveidot. Šobrīd lielākais izaicinājums mums visiem ir digitālo prasmju uzlabošana, jo ārkārtējās situācijas viestās izmaiņas nav īstermiņa – digitālā transformācija ir sākusies un uzņem apgriezienus,” saka Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna. Iepazīties ar ZRKAC jaunā mācību gada kursu piedāvājumu varēs 5. septembrī tehnikas un inovāciju festivālā “Mehatrons” Pasta salā.

“Jau no pulksten 11 visus aicinām uz Pasta salas slidotavu, kas būs pārtapusi par ZRKAC Izglītības skatuvi. Tur varēs iegūt izsmeļošu informāciju par ZRKAC piedāvātajām iespējām jaunajā sezonā un notiks arī bezmaksas lekcijas ar tādiem pazīstamiem ekspertiem kā psihoterapeits Ernests Pūliņš-Cinis, pasākumu, televīzijas un radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare, modes dizainers un stila eksperts Aleksandrs Pavlovs,” saka S.Vīksna.

Viņa spriež, ka prasme izmantot tehnoloģijas ir kļuvusi par mūsu ikdienu, tādēļ mūsu reakcijai uz jaunu zināšanu apguvi jābūt tikpat straujai, cik strauji tās attīstās. “Protams, dzīves prasmes tādās jomās kā veselība, personības attīstība, nodarbinātība, ģimenes labklājība ir vienlīdz nozīmīgas, un ZRKAC kā pieaugušo izglītības iestādes uzdevums ir palīdzēt atrast katra vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, izstrādājot elastīgas un kvalitatīvas izglītības programmas, operatīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju jebkurā vecumā aktualizēt un papildināt zināšanas,” tā S.Vīksna.

Valodu apguve – attālināti

 

“Šobrīd tehnoloģiju piedāvātās iespējas ļauj izmantot tik daudz jaunu, atraktīvu un viegli lietojamu komunikācijas rīku, ka tiešsaistes mācības kļūst par stabilu un kvalitatīvu alternatīvu mācībām klātienē. Ceram, ka šī iespēja būs valodu studiju risinājums tiem, kam darba grafika, dzīvesvietas vai jebkuru citu iemeslu dēļ nav iespējas apmeklēt klātienes nodarbības,” apgūt valodas aicina ZRKAC Tālmācības nodaļas vadītāja Astra Vanaga, skaidrojot, ka jaunās sezonas piedāvājumā ir angļu, vācu, itāļu, spāņu, krievu, lietuviešu un latviešu valoda, turklāt visas, izņemot lietuviešu valodu, varēs apgūt arī attālināti. Pie pasniedzējiem, kuriem konkrētā valoda ir dzimtā, attālināti būs iespēja pilnveidot angļu, spāņu un itāļu valodas zināšanas augstākajā līmenī un izkopt valodas lietojuma nianses.

“Esam paplašinājuši apmācības iespējas arī pirmsskolas vecuma bērniem “FasTracKids” programmā un uz “Fas­TracEnglish” nodarbībām gaidīsim 5–6 gadus vecus bērnus, lai atraktīvā un speciāli bērnu uztverei un vecumposmam piemērotā mācību vidē sāktu apgūt angļu valodu,” stāsta A.Vanaga.

Tāpat paplašināts tiešsaistes komunikācijas rīku un prezentācijas prasmju apguves programmu klāsts. ZRKAC piedāvātajos praktiskos semināros būs iespēja apgūt, piemēram, kā veidot interaktīvas prezentācijas, kā izmantot mākoņpakalpojumus, kā lietot tiešsaistes platformas un rīkus videolekciju, konferenču un sanāksmju sagatavošanā un straumēšanā.

“Jaunajā mācību gadā esam padomājuši arī par īpašu piedāvājumu senioriem – Nesteidzīgās dzīves skolā viņus gaidīs Valodu studija, ļaujot apgūt angļu un vācu sarunvalodas pamatus, Dzīvesprieka studija, kurā varēs iepazīt mūzikas terapiju, meklēt krāsas ikdienā un ieraudzīt dzīvesspēka dažādās sejas. Savukārt Digitālā studija gaidīs tos, kuri vēlas iepazīt fotografēšanas prieku un iemācīties lietot viedierīces,” izglītoties arī seniorus aicina A.Vanaga.

Akcents – tehnoloģiju pārzināšanas prasmes

 

ZRKAC savā piedāvājumā ir iekļāvis jaunas programmas, kas ļaus apgūt darba un mācību procesa organizēšanu attālināti. Izglītības un informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vadītāja Antra Škinča atklāj, ka, piemēram, programmā “Tiešsaistes sanāksmju rīks “Zoom”” interesenti iemācīsies nodrošināt tiešsaistes sanāksmes un nodarbības, izmantojot profesionālo digitālo rīku “Zoom”, programma “Video straumēšana “YouTube”, “Facebook”, “Twitch”, izmantojot programmu “OBS studio” – pamatkurss” paredzēta visiem, kuri vēlas piedāvāt tiešsaistes video saturu, tostarp konferences, pamācības, mācību nodarbības, izklaidējoša satura video plašākai auditorijai, izplatot to sociālo tīklu platformās.

Tāpat tiks piedāvāti semināri prasmju papildināšanai darbā ar mūsdienu digitālajām tehnoloģijām, piemēram, “Gudrā māja”, “eParaksts, tā izmantošanas iespējas”, “Mēs un internets”.

Atbalsts pedagogiem un skolēniem

 

Jaunus izaicinājumus ZRKAC paredzējis arī darbā ar izglītības iestādēm, un šajā jomā izvirzītas piecas prioritātes: diferencēta metodiskā atbalsta nodrošināšana izglītības iestādēm kompetenču pieejas īstenošanā; mācību jomu darbība kā resurss kompetenču pieejas ieviešanā; pedagogu digitālās lietpratības attīstība; skolēnu lasīšanas prasmju apguve un mācīšanās kultūra skolā: labizjūtas vides radīšanas priekšnoteikumi vispārējās izglītības iestādē.

“2020./2021. mācību gadā skolas uzsāk īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, tāpēc viena no ZRKAC darbības prioritātēm ir diferencēta metodiskā atbalsta nodrošināšana izglītības iestādēm kompetenču pieejas īstenošanā, piedāvājot plašu pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu klāstu, palīdzot pilnveidot sadarbības un plānošanas, mācību procesa organizēšanas, vērtēšanas, atgriezeniskās saites sniegšanas un citas prasmes,” uzsver A.Škinča. Darbā ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās kompetenču pieeja mācību saturā tiks īstenota jau otro mācību gadu, akcentēta metodiskā atbalsta sniegšana, lai turpinātu pirmsskolas izglītības iestāžu kā mācīšanās organizāciju izveides procesu – iestāžu, kurā mācās visi: vadības komanda, pedagogi, skolotāju palīgi, audzēkņi un audzēkņu vecāki. Tāpat tiek plānota pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogu, īpaši 1. klašu skolotāju, sadarbība, lai nodrošinātu pēctecību bērna izglītības procesā, bērncentrētu pieeju, respektējot vides prasības.

Tāpat jaunajā mācību gadā ZRKAC turpinās darbu ar mācību jomu vadītājiem, par prioritāti izvirzot metodiskā atbalsta sniegšanu pedagogiem jauno pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu realizēšanā, skolotāju savstarpējo sadarbību mācību jomu ietvaros, kā arī pedagogu prasmju pilnveidi mācību satura plānošanā.

“Kompetenču pieejas mācību saturā īstenošanas kontekstā vēl aktuālāka kļūst pedagogu prasme tehnoloģijas jēgpilni un pilnvērtīgi iekļaut mācību procesā, izmantot to sniegtās priekšrocības un attīstīt skolēnu digitālās prasmes. Pagājušajā mācību gadā ZRKAC veica Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības skolu pedagogu digitālo prasmju diagnostiku, nosakot pedagogu prasmju līmeni un prioritārās mācību vajadzības. Pamatojoties uz šiem datiem, šajā mācību gadā tiks organizēti gan saturiski, gan apmācību formu un norises ziņā daudzveidīgi pedagogu digitālo prasmju pilnveides pasākumi,” piebilst A.Škinča.

Tāpat jaunajā mācību gadā turpinās pērn uzsāktā “Erasmus+” projekta “Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” īstenošana, kurā iesaistījies ZRKAC, Šauļu pilsētas pašvaldības izglītības centrs un Igaunijas Skolotāju asociācija. Projekta laikā paredzēts izstrādāt rokasgrāmatu, kurā apkopots gan teorētiskais pamatojums, gan praktiski piemēri lastītprasmes attīstīšanai bērniem no pusotra līdz 12 gadu vecumam, ko pedagogi varēs izmantot kā metodisko līdzekli. “Attālinātā mācību pieeja šā gada pavasarī visās trijās projekta sadarbības valstīs sniedza jaunu ierosmi rokasgrāmatas izstrādātājiem, tāpēc tā būs papildināta ar sadaļu par to, kā var veicināt lasītprasmi attālināti, un arī atbalsta materiāliem vecākiem,” uzsver A.Škinča.

Atbalsts uzņēmējiem

 

“Covid-19 iespaidā mainās globālās piegādes ķēdes, tās kļūst īsākas, un kritērijos parādās papildu prasības, lai izraudzītos atbilstošākos uzņēmumus vai izvēlētos tos partnerus, kas spēj administratīvi nodrošināt lielo klientu apkalpošanu. Šo prasību vidū ir dažāda veida sertifikācijas – sākot no vadības sistēmām pašā uzņēmumā, beidzot ar produktu sertifikāciju un izejvielu izsekojamības sertifikāciju, kur atšķiras prasības būvniecībā, metālapstrādē, kokrūpniecībā, pārtikas ražošanā un citās jomās, tādēļ jau 15. septembrī no pulksten 10 līdz 12 “Zoom” vidē sadarbībā ar SIA “BM Certification” tiks organizēts bezmaksas seminārs “Sertifikācijas prasības ieiešanai eksporta tirgos”,” atklāj ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, semināram aicinot pieteikties uzņēmumu vadītājus, biznesa attīstības vadītājus, iepirkumu speciālistus un citus interesentus. Viņa skaidro, ka seminārā tiks sniegta informācija arī par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta mehānismu pieejamību sertifikācijai, tādēļ, ja ir jautājumi par konkrētiem sertifikātiem, lūgums jautājumus iesūtīt pirms semināra.

Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem, papildināts kursu klāsts par tiešsaistes iespējām gan vadītājiem (“Veiksmes atslēga nenoteiktības apstākļos – biznesa modeļa inovācija”), gan mārketinga speciālistiem (“Mana zīmola izveidošana un popularizēšana”, “Stratēģiska konkurentu analīze vienas dienas laikā (biznesa modeļa kanvas metode)”), gan personāla vadītājiem, biroja vadītājiem un lietvežiem (“Dokumentu arhivēšana un kārtošana optimālai glabāšanai”, “Lietišķo rakstu valoda dokumentos”, “Personāla atlases procesa attīstības perspektīvas”).

Īpaša sadaļa paredzēta skaistumkopšanas speciālistiem, kuriem būs iespēja apgūt kursus “Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”, “Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”, “Kosmētiskā iedeguma pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības”, savukārt pārtikas aprites uzņēmumi varēs gūt izpratni par minimālajām higiēnas prasībām pārtikas uzņēmumā un paškontroli un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem.

Pievēršot uzmanību darba aizsardzības jautājumiem, tiks īstenotas apmācības “Darba aizsardzības likumdošanas prasību ievērošana lauksaimniecības uzņēmumā” un “Darba aizsardzības organizēšana attālinātā darba veicējiem”, kas jo īpaši aktuāli ir saistībā ar Covid-19 izplatību.

Jāpiebilst, ka projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” gaitā septembra beigās plānots atklāt sieviešu uzņēmēju resursu centru, jau šajā sezonā nodrošinot iespējas saņemt individuālas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, attīstību un IT izmantošanu uzņēmējdarbībā.

Metālapstrādes mācību parka specifika – profesionālo kompetenču mācīšana

Darbs ar pieaugušajiem un metālapstrādes uzņēmumu darbiniekiem vēl pirms Covid-19 pandēmijas rosināja veidot individuālās mācību programmas, praktiski visu gadu piedāvājot apgūt tieši tās tehniskās iemaņas, kas nepieciešamas. “Ar ZRKAC sadarbības skolām – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu un Jelgavas Amatu vidusskolu – aizvadīto darba cēlienu noslēdzām attālinātajās mācībās, un abu skolu audzēkņi eksāmenos pierādīja, ka Metālapstrādes mācību parkā ir iegūtas ļoti labas kompetences, pat neraugoties uz šajā nozarē tik sarežģīto attālināto mācību formu. Visiem ir saprotams, ka metināšanu vai CNC mašīnu vadību nevar iemācīties attālināti, taču Metālapstrādes mācību parkā teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguve vienmēr ir bijusi savstarpēji saistīta, tāpēc arī īstenotā attālinātā mācīšanās būtiski nekaitēja mācību kvalitātei,” vērtē Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris Ernstsons.

Šajā sezonā piedāvājumā ir 36 mācību programmas, no kurām 23 iespējams apgūt, mācoties individuāli klātienē. “Jaunums ir mācību programmas darbam ar metināšanas un griešanas robotiem, lāzergriešana un automātiskās noliktavu sistēmas vadība, mācības darbam ar CNC lokšņu lokāmo iekārtu,” tā viņš, akcentējot, ka metināšanas mācībās iespējams apgūt ne tikai pašu metināšanas procesu, bet arī darboties ar pēdējās paaudzes iekārtām, kuras piemērotas viedajai ražošanai, atbilstoši “Industry 4.0”. Savukārt CNC kursu piedāvājumā ir viss nepieciešamais, lai iegūtu pietiekamas kompetences darbam ar Latvijā populārākajām CNC mašīnu vadības sistēmām. Tāpat kopš gada sākuma piedāvājums papildināts ar iespēju apgūt specifiskas kompetences lokšņapstrādes ciparvadības darbgaldu lietošanai – aktuālo piedāvājumu var uzzināt, sazinoties ar ZRKAC.

Jāpiebilst, ka ZRKAC jaunās sezonas piedāvājums apkopots katalogā, kas būs pieejams gan “Mehatrona” laikā, gan pēc tam klātienē iestādē un elektroniski mājaslapā www.zrkac.lv. Arī pieteikties izvēlētajiem kursiem un nodarbībām varēs kā ZRKAC sezonas atklāšanas pasākuma laikā, tā iestādē un elektroniski, mājaslapā aizpildot kursu anketu.

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē