14.2 °C, 2.5 m/s, 94.9 %

Jaunumi

Jaunumi
Sabiedrība Sociālais atbalsts
Sociālais atbalsts pilsētas skolēniem

Tuvojoties mācību gadam, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (JSLP) aktīvi tiek saņemti iesniegumi pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē, profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai izglītojamajiem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm, kā arī pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei skolēniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm un audžuģimenēm. Tāpat pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 20 procentu apmērā no cenas var saņemt ikviens Jelgavā deklarēts 5.–6. klases skolēns, kurš mācās Jelgavas pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības iestādē.

Ģimene Pilsēta Sabiedrība
Šogad atbalsts daudzbērnu ģimenēm pārsniedz 750 000 eiro

Sociālā palīdzība daudzbērnu ģimenēm Jelgavas pašvaldībā gadu no gada pieaug – ja 2022. gadā tie bija kopumā 683 050 eiro, tad šogad daudzbērnu ģimeņu atbalstam ir paredzēti jau 787 340 eiro.

Pašvaldība Pilsēta Sabiedrība Sociālais atbalsts
Atbalsts ģimenēm – galvenais mērķis ir atjaunot ģimenes funkcionēšanu

Bērna ienākšana ģimenē ir liels un atbildīgs notikums, taču ir ģimenes, kuras sper šo soli, bet īsti nespēj vai neprot nodrošināt pilnvērtīgus dzīves apstākļus savam bērnam. Šajā gadījumā palīdzību sniedz sociālais dienests. Jelgavas Sociālo lietu pārvalde (JSLP) nodrošina kopumā sešus sociālos pakalpojumus ģimenēm un bērniem.

Pilsēta Sabiedrība Sports
Pilsētā sāksies bezmaksas vingrošana ar dejas elementiem un “mamanet” treniņi

No 5. jūlija jelgavniekiem būs iespēja bez maksas apmeklēt divas jaunas fizisko aktivitāšu nodarbības – vingrošanas nodarbības ar dejas elementiem un mamanet tautas sporta treniņus.

Pilsēta Sabiedrība Sociālais atbalsts
No jūlija palielina GMI un trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni

1. jūlijā stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, un tie paredz, ka garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis būs 125 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,50 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Līdz ar to palielināsies arī trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – no 272 eiro līdz 313 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un no 190 eiro līdz 219 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.