28.9 °C, 3.6 m/s, 27.9 %

Veselības aprūpes pieejamība

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeVeselības aprūpes pieejamība
Veselības aprūpes pieejamība

Par pakalpojumu

 • Nodrošināt Jelgavas sociālo lietu pārvaldes kompetencē ietilpstošo veselības aprūpes un veicināšanas jautājumu risināšanu Jelgavas pilsētā.
 • Nodrošināt informācijas apriti starp Jelgavas sociālo lietu pārvaldi un Jelgavas valstspilsētas veselības aprūpes iestādēm.
 • Izvērtēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pilsētā, kā arī ārstniecisko pakalpojumu saņemšanas pēctecību.
 • Apzināt pilsētas iedzīvotāju vajadzības pēc veselības aprūpes pakalpojumiem.
 • Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām jautājumos, kas skar veselības un sociālo aprūpi.
 • Pārbaudīt personu iesniegumos un sūdzībās minētos faktus, sagatavot atbildes.
 • Plānot, organizēt un koordinēt veselības veicināšanas pasākumus Jelgavas pilsētā. Konsultēt klientus veselības aprūpes pieejamības un veselības veicināšanas jautājumos.
 • Metodiski plānot un reizi mēnesī organizēt pilsētas ģimenes ārstu konferences, informējot par novitātēm veselības aprūpes likumdošanā.
 • Metodiski vadīt Atkarību profilakses punkta darbu.
 • Analizējot medicīnisko dokumentāciju, sniegt atzinumus par veselības aprūpes pabalstu nepieciešamību, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar ģimenes ārstiem.
 • Izziņas noformēšana neatliekamo medikamentu saņemšanai aptiekā, galvenokārt bērniem.