Lediņi

Bērnu vasaras nometne "Brīvbrīdis"

"Lediņu" vasaras nometnē brīvu vietu NAV!
Ir prieks, ka mūsu aktivitātes ir pieprasītas, taču ļoti, ļoti atvainojamies tiem, kuriem vietu vairs nepietiek. Mazs mierinājums - varat zvanīt uz 63022298 un pieteikties rindā (gadījumiem, kad kāds atsakās).

Brīvu vietu nav.jpg
Nometnes līgums 2019 

Aptaujas lapa 2019 (pielikums Nr. 1)
Nometnes iekšējās kārtības noteikumi 2019 (pielikums Nr. 2)
Nometnes dienas kārtība 2019 (pielikums Nr. 3)
Pamācība: Kā noteikt personas deklarēto dzīves vietu

Lūdzam ņemt vērā:
- Ja plānojat aizpildīt nometnes dokumentācīju mājās, lūdzam visus dokumentus drukāt divos eksemplāros, lai, pēc parakstīšanas, viens ekspemplārs paliek nometnes organizētājam, otrs - jums pašiem;
- apmaksa par nometni - ar bankas karti klātienē;
- pieteikt dalībnieku un noslēgt līgumu par dalību nometnē varēs arī pēc 15. un 16. maija, Pasta ielā 32 darba dienās pl. 8:00 - 19:00, ar nosacījumu, ja izvēlētajā nedēļā vēl ir brīvas vietas;
minimālais dalībnieka pieteikšanas laiks nometnei - viena kalendārā nedēļa (5 darba dienas, izņemot 25.06.-28.06. nometnes nedēļu).

Informācija par nometnes norisi:
Darbības laiks: 10. jūnijs - 16. augusts.
Dalības maksa:   

8 EUR/dienā (40 EUR/nedēļā) Jelgavā deklarētajiem dalībniekiem.
16 EUR/dienā (80 EUR/nedēļā) ārpus Jelgavas deklarētajiem dalībniekiem.

Dienas nometnes mērķis:

Nodrošināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 12 gadiem Jelgavas pilsētā.

Uzdevumi:
1) nodrošināt saturisku, izglītojošu un attīstošu brīvā laika pavadīšanu nometnes dalībniekiem atbilstoši viņu vecumposmam;
2) koordinēt nometnes norisi, nodrošinot atbilstošu vietas, laika plānojuma un cilvēkresursu sadali nometnes aktivitāšu realizēšanai;
3) nodrošināt nepieciešamos resursus nometnes norisei.

Mērķa grupa:
Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometnes vadītājam ir tiesības izskatīt vecuma ierobežojumu.

Nometnes apraksts:
Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" labiekārtotā nometnes teritorija "Lediņi" atrodas pilsētas nomalē ~ 5 km attālumā no Jelgavas centra, priežu meža ielokā. Teritorija ir pielāgota bērnu interesantai, aizrautīgai, aktīvai un izzinošai brīvā laika pavadīšanai dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Nometnē ir pieejamas mācību telpas, inventārs sporta aktivitātēm, apsildāms āra baseins, šūpoles, batuts, šķēršļu trases, āra trenažieri, pludmales volejbola laukums, sporta spēļu un rotaļu vietas, ēdamzāle un kamīnzāle. Dienas nometnes „Brīvbrīdis” dalībniekiem tiek nodrošināts transports no Jelgavas centra uz nometnes norises vietu un atpakaļ. Nometnē paredzēta divreizēja ēdināšana (pusdienas un launags).

Dienas laikā nometnē darbojas 7 pedagogi, nometnes vadītājs, medmāsa, tehniskie darbinieki un skolēnu vasaras nodarbinātības programmas dalībnieki, kas nodrošina pilnvērtīgu nometnes darbību.

Nometnes pieteikšanās kārtība:

Piesakoties nometnei, BJC „Junda”, Pasta ielā 32, nepieciešams:
- iesniegt nometnes līgumu 2 eksemplāros:
- iesniegt aptaujas lapu;
- iesniegt nometnes dalībnieka (bērna) un vecāka vai likumiskā pārstāvja izlasītu, parakstītu nometnes iekšējās kārtības noteikumu lapu;
- iesniegt izziņu par deklarēto dzīves vietu no www.Latvija.lv;
- veikt dalības maksas apmaksu.

Pieteikšana dalībai nometnē:
Maksimālais dalībnieku skaits nedēļā - 80.
Atgādinājums - dalībnieks nometnē tiek uzņemts ar nosacījumu, ja ir veikta dalības maksa pilnā apjomā, parakstīti un iesniegti nepieciešamie dokumenti (līgums, aptaujas lapa, noteikumu lapa) un ja maksājuma veikšanas brīdī iekļaujas nometnes noteiktajā maksimālajā dalībnieku skaitā izvēlētajā nedēļā.

UZMANĪBU!
Nometne tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību”.
Nometnes vadītājas apliecības Nr. 112-00016.
Ja ir kādi jautājumi, rakstiet: ledini@junda.lv vai zvaniet: 26448086.

Skaistiem iespaidiem bagātu vasaru vēlot,
Nometnes vadītāja


Nometnes vieta „Lediņi” piedāvā:

  • rudens un pavasara brīvlaika aktivitātes bērniem un jauniešiem;
  • iespēju radoši un aktīvi pavadīt vasaras brīvlaiku nometnē;
  • „Daudzfunkcionālajā atbalsta centrā bērniem ar speciālām vajadzībām” tiek realizēta interešu izglītības programma „Lediņu bitītes”;
  • iespēju iznomāt teritoriju un telpas pasākumiem;
  • Ziemassvētku laika aktivitāti bērniem „Rūķu ciems”;
  • latviešu tradicionālās kultūras pasākumu atzīmēšanu - Lieldienu svinēšanu, Ziemassvētku sagaidīšanu, Jāņu ielīgošana.

 

Kontaktinformācija
Nometnes vadītāja:

Juta Irbe

E-pasts: juta.irbe@izglitiba.jelgava.lv
Tālrunis: +371 63058155

Nometnes vieta "Lediņi", Lediņu ceļš 1, Jelgava, LV 3004