Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

“Plašākas skolēna izglītības iespējas “Jaunrades namā “Junda”” un to nozīmīgums izglītojamā pašattīstībā” 

(programma A , 4 st.)

Anotācija