Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai uzlabota meliorācijas sistēma

11.02.2020. Pilsētsaimniecība

Janvārī noslēgušies virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošanas darbi Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, kas ir būvprojekta "Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās" 2.daļas būvdarbi.

Būvprojekta 2.daļas "Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā" būvdarbu rezultātā:

  • Atjaunoti novadgrāvji un noņemts apaugums Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Pludmales ielā, Āraišu ielā, Zemgaļu ielā un Briežu ielā;
  • Izbūvētas caurtekas Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Pludmales ielā, Āraišu ielā, Zemgaļu ielā un Briežu ielā;
  • Izbūvēti drenāžas kolektori Keramiķu ielā, Upeņu ielā un Briežu ielā;
  • Izbūvēta caurteka DN800 ar pretvārstu un caurteka DN500 ar pretvārstu.

Atjaunotā meliorācijas sistēma veicinās grāvju caurplūdi un nodrošinās ātrāku ūdens novadīšanu Svētes upē. Tādējādi ir sasniegti projekta mērķi, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju.

 

Būvdarbus objektā veica SIA "VALKAS MELIORĀCIJA".

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" būvprojekta kopējās izmaksas ir 2 100 900,00 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums 236 351,25 euro. Visa projekta īstenošana plānota līdz 2020. gada jūnijam.

 

Ziņu sagatavoja

JPPI "Pilsētsaimniecība"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies