Ieviesīs jaunu sociālo pakalpojumu no vardarbības cietušām ģimenēm ar bērniem

29.11.2021. Sociālo lietu pārvalde

Jelgavas dome novembra sēdē atbalstīja grozījumus Jelgavas valstspilsētas saistošajos noteikumos "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā", ieviešot jaunu sociālo pakalpojumu – īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojumu no vardarbības cietušai pilngadīgai personai ar bērniem.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka šis sociālais pakalpojums mājokļa politikas ietvaros ir īstermiņa mājokļa risinājums konkrētai sociālā riska grupai un tas novērsīs vardarbību ģimenēs ar bērniem. "Diemžēl pilsētā ir ģimenes, kurās ģimenes locekļi cieš no vardarbības, un šādos gadījumos mums ir jāmeklē risinājumi, lai to novērstu. Līdz šim cietušie atsevišķos gadījumos tika izmitināti mūsu Krīzes centrā, taču tajā uzturēties nav iespējams ilgstoši. Tāpat mēs nevaram nodrošināt pašvaldības īres dzīvokli, jo uz tiem ir izveidojusies gaidītāju rinda. Lai tomēr risinātu šo problēmu, tiek ieviests jauns pakalpojums, nodrošinot ģimeni ar bērniem ar pagaidu mājvietu līdz sešiem mēnešiem, kamēr izdodas nostabilizēties," skaidro J.Laškova, norādot, ka ar domes lēmumu Pašvaldības īpašumu pārvalde Sociālo lietu pārvaldes rīcībā nodevusi arī divistabu dzīvokli pilsētā, lai varētu nodrošināt jauno sociālo pakalpojumu.  

 

Lai saņemtu īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojumu, pilngadīgajai personai, kura audzina bērnus un ir cietusi no vardarbības ģimenē, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību un piešķiršanu. Saņemot pilngadīgās personas iesniegumu, Sociālo lietu pārvaldes sociālais darbinieks sniegs atzinumu par īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojuma nepieciešamību. Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no sniegtā atzinuma saņemšanas, pieņems lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu līdz sešiem mēnešiem vai atteikumu to piešķirt. Īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojumu pilngadīga persona ar bērniem varēs saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ierādītajā dzīvojamajā telpā ar sociālās dzīvojamās telpas statusu. J.Laškova skaidro, ka vienu mēnesi noteiktais pakalpojums būs pieejams bez maksas, un to apmaksās pašvaldība, bet, sākot no otrā mēneša, klients maksās noteikto īres maksu un maksu par izdevumiem par dzīvokli.

 

Jaunais sociālais pakalpojumu tiks ieviest no šā gada 1. decembra.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies