Svētku gājiena laikā būs mainīta pilsētas autobusu kustība

27.05.2022.

SIA "Jelgavas autobusu parks" informē, ka Jelgavas pilsētas svētku gājiena norises laikā 27. maijā no pulksten 17 līdz 19 tiks slēgta sabiedriskā transporta kustība Lielās ielas posmā no Akadēmijas līdz Dambja ielai abos virzienos un Uzvaras ielas posmā no Akadēmijas līdz Krišjāņa Barona ielai. Līdz ar to norādītajā laika periodā tiks slēgtas autobusa pieturas "Centrs", "Pētera iela" abos virzienos, "Ozolskvērs" virzienā uz centru, "Autoosta" Pasta ielā, "Svētes iela" un "Mātera iela" Mātera ielā un "Uzvaras iela" Uzvaras ielā. Autobusi slēgtos ielu posmus apbrauks pa apvedceļiem.

1. maršrutā Ozolnieki GP–Tušķi GP virzienā no Ozolniekiem uz Tušķiem slēgto Lielās ielas posmu apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa ielu–Sarmas ielu–Dambja ielu–Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu, bet virzienā no Tušķiem uz Ozolniekiem apbrauks pretējā virzienā. Jāņem vērā, ka slēgtas autobusu pieturas "Ozolskvērs" virzienā uz centru, autobusu pieturas "Pētera iela" un "Centrs" abos virzienos.

 

2. maršrutā Svēte–Tetele virzienā no Svētes uz Teteli slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Mātera ielu–Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Svētes iela" un "Centrs". Virzienā no Teteles uz Svēti slēgto Lielās ielas posmu apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa ielu–Mātera ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Mātera iela" un "Centrs".

 

4. maršrutā Meiju ceļš–Ģintermuiža virzienā no Meiju ceļa uz Ģintermuižu slēgtos ielu posmus sabiedriskais transports apbrauks pa Satiksmes ielu–Dobeles šoseju–Lielo ielu–Dambja ielu–Sarmas ielu–Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Zvejnieku iela", "Lapskalna iela", "Pasta iela" un "Autoosta". Virzienā no "Ģintermuižas" uz Meiju ceļu slēgto Uzvaras ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Akadēmijas ielu–Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Ausekļa ielu–Blaumaņa ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Banka" un "Uzvaras iela".

 

5. maršrutā Bērzu kapi–Blukas virzienā no Bērzu kapiem uz Blukām slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa– Pasta ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Centrs" un "Autoosta".

 

6. maršrutā Satiksmes ielas pasts–Deju centrs virzienā no deju centra uz Satiksmes ielu slēgto Uzvaras ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Ausekļa ielu–Blaumaņa ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgta autobusu pietura "Uzvaras iela". Virzienā no Satiksmes ielas uz deju centru slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Mātera ielu–Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri – Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Svētes iela" un "Centrs".

 

7. maršrutā Meiju ceļš–Kārniņi virzienā no Meiju ceļa uz Kārniņiem slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Dambja ielu–Sarmas ielu–Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Ozolskvērs", "Pētera iela" un "Autoosta". Virzienā no Kārniņiem uz Meiju ceļu slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Akadēmijas–Raiņa–Sarmas–Dambja ielām, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Banka", "Centrs" un "Pētera iela".

 

8. maršrutā Bemberi–Romas krogs virzienā no Bemberiem uz Romas krogu slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo–Dambja–Sarmas–Raiņa–Pasta ielām, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Ozolskvērs", "Pētera iela" un "Autoosta". Virzienā no Romas kroga uz Bemberiem slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Akadēmijas–Raiņa–Sarmas–Dambja–Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Banka", "Centrs" un "Pētera iela".

 

9. maršrutā Kastaņu iela–Depo–Ānes kultūras nams virzienā no Kastaņu ielas uz Āni slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Svētes iela" un "Centrs". Virzienā no Ānes uz Kastaņu ielu slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Centrs" Lielajā ielā un "Mātera iela".

 

12. un 12a. maršrutā Salnas iela–Vītoliņi virzienā no Vītoliņiem uz Salnas ielu slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Centrs" un "Autoosta".

 

13. maršrutā Jelgavas stacija–Brankas virzienā no Brankām uz Jelgavas staciju slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Centrs" un "Autoosta".

 

14. maršrutā Meiju ceļš–Baložu kapi virzienā no Meiju ceļa uz Baložu kapiem slēgtos ielu posmus sabiedriskais transports apbrauks pa Satiksmes ielu–Dobeles šoseju–Dambja–Sarmas–Raiņa–Pasta ielām, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Zvejnieku iela", "Lapskalna iela", "Pasta iela" un "Autoosta". Virzienā no Baložu kapiem uz Meiju ceļu slēgto Uzvaras ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Akadēmijas ielu–Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Ausekļa ielu–Blaumaņa ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Banka" un "Uzvaras iela".

 

14a. maršrutā Pērnavas iela Nr.24–Atpūta virzienā no Pērnavas ielas uz Atpūtu slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Centrs" un "Autoosta".

 

15. maršrutā Cukurfabrika–Satiksmes ielas pasts virzienā no autobusu pieturas "Cukurfabrika" uz Satiksmes ielu slēgto Uzvaras ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Ausekļa ielu–Blaumaņa ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgta autobusu pietura "Uzvaras iela". Virzienā no Satiksmes ielas slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–Dambja ielu–Sarmas ielu–Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Ozolskvērs", "Pētera iela" un "Centrs".

 

19. maršrutā Bērzu kapi–Viesturu Stacija virzienā no Bērzu kapiem uz Viesturu staciju slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa ielu–Sarmas ielu–Dambja ielu–Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu, bet virzienā no Viesturu stacijas uz Bērzu kapiem apbrauks pretējā virzienā. Slēgtās autobusu pieturas "Ozolskvērs" virzienā uz centru, un "Pētera iela" un "Centrs" abos virzienos.

 

22. maršrutā Asteru iela–Jelgavas Stacija virzienā no Asteru ielas uz Jelgavas staciju slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo–Dambja–Sarmas–Raiņa–Pasta ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Ozolskvērs", "Pētera iela" un "Autoosta". Virzienā no Jelgavas stacijas uz Asteru ielu slēgto Uzvaras ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Akadēmijas ielu–Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Ausekļa ielu–Blaumaņa ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Banka" un "Uzvaras iela".

 

25. maršrutā Satiksmes ielas pasts–Pārlielupes pamatskola" virzienā no Pārlielupes pamatskolas uz Satiksmes ielu slēgto Uzvaras ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Ausekļa ielu–Blaumaņa ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu, slēgta autobusu pietura "Uzvaras iela". Virzienā no Satiksmes ielas uz Pārlielupes pamatskolas slēgto Lielās ielas posmu sabiedriskais transports apbrauks pa Lielo ielu–Dambja ielu–Sarmas ielu–Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Lielo ielu, tālāk virzoties pa ierasto maršrutu. Slēgtas autobusu pieturas "Ozolskvērs", "Pētera iela" un "Centrs".

 

Lūgums pasažieriem laicīgi plānot nepieciešamo pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, jo gājiena norises laikā iespējama autobusu kavēšanās un reisu neizpilde. Tālrunis uzziņām 63045945.

 

Uz tikšanos pilsētas svētku gājienā! Sīkāka informācija par pilsētas svētku gājienu ir pieejama ŠEIT.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies