LLU sakārto pēdējās ēkas Jāņa Čakstes bulvārī

21.02.2020.

Būvdarbiem pateicīgā ziema ļauj veiksmīgi turpināt LLU 2. studentu viesnīcas Jāņa Čakstes bulvārī 7 un Tehniskās fakultātes Jāņa Čakstes bulvārī 5 energoefektivitātes uzlabošanas darbus. Šīm ēkām jābūt nosiltinātām līdz 1. augustam. "Tādējādi universitāte būs izpildījusi to, uz ko Jelgavas pašvaldība, rekonstruējot Jāņa Čakstes bulvāri, norādīja, proti, sakārtojusi savas ēkas – Tehnisko fakultāti, 1. un 2. studentu viesnīcu –, padarot pievilcīgāku Čakstes bulvāri," norāda LLU direktors Andrejs Garančs.

A.Garančs stāsta, ka gan 2. studentu viesnīcā, gan Tehniskās fakultātes mācību korpusā blakus Mītavas tiltam darbi notiek pēc plāna, turklāt siltā ziema ļāvusi tikt galā ar virkni problēmām, kas atklājušās būvdarbu procesā, nepagarinot darbu termiņu. "2. studentu viesnīcā notiek ēkas fasādes siltināšana no iekšpagalma un abiem sāniem, kā arī sākta fasādes daļas siltināšana Jāņa Čakstes bulvāra pusē," tā LLU direktors. Šajā studentu viesnīcā ēkas siltumnoturības uzlabošanai logi tika nomainīti jau pirms dažiem gadiem, tāpēc šobrīd mainīti tiek tikai atsevišķi logi, bet, lai veidotu vienotu skatu, tie visi tiks nokrāsoti. "Būvnieki maksimāli ātri cenšas paveikt tos darbus, kas skar ēkas ārpusi, lai, tiklīdz noslēgsies apkures sezona, studentu viesnīcā varētu sākt apkures sistēmas pārbūvi," stāsta A.Garančs. Darbus 2. studentu viesnīcā veic SIA "Būvkore". "Ēkas fasāde un apkures sistēma būs sakārtota, taču LLU vēl ir jārod līdzekļi studentu viesnīcas telpu remontam," piebilst LLU direktors.

 

Aktīvi būvdarbi norit arī Tehniskās fakultātes mācību korpusā līdzās Mītavas tiltam. Ēkas 1. stāvā atrodas fakultātes darbnīcas, bet virs tām – mācību auditorijas un laboratorijas. A.Garančs norāda, ka tur tiek īstenots projekts "Tehniskās fakultātes korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšana un būvkonstrukciju pārbaude": "Rudenī tika sākta un šobrīd turpinās ēkas siltināšana, tāpat šajā korpusā nomainīti visi logi. Darbu gaitā atklājās vairākas iepriekš neapzinātas problēmas, piemēram, dažām kolonnām nebija pietiekami nostiprināti pamati, vairākos gadījumos konstatēta ēkas logu nesakritība. Tās visas bija jārisina, tāpēc priecājamies, ka labvēlīgie laikapstākļi ir ļāvuši būvniekiem strādāt praktiski bez tehniskās pauzes, līdz ar to termiņš vismaz pagaidām nav iekavēts." Noslēdzoties mācību gadam, šajā objektā – starp jauno piebūvi, kas šobrīd tiek siltināta, un fakultātes galveno ēku – tiks remontētas arī bojātās būvkonstrukcijas jeb sijas. Būvdarbus veic SIA "Torensbergs". "Līdztekus tam SIA "Rimts" Tehniskās fakultātes korpusā Ūdens ielas pusē pastiprina mācību korpusa pārseguma sijas trijās fakultātes auditorijās," piebilst A.Garančs, norādot, ka līdz ar šiem darbiem būs sakārtota arī Tehniskās fakultātes ēka. 

 

LLU 2. studentu viesnīcas un Tehniskās fakultātes energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Fakultātes ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbu izmaksas ir 1 037 000 eiro ar PVN, bet 2. studentu viesnīcas – 700 000 eiro ar PVN.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies