Rekonstruēta Graudu iela

07.10.2021. Pilsētsaimniecība

Noslēgušies būvdarbi Graudu ielā – tur atjaunots brauktuves segums, izbūvēts ielas apgaismojums, kā arī ielas posmā izveidota gājēju ietve, informē "Pilsētsaimniecībā".

Baruktuves segums, ieklājot asfaltbetonu, atjaunots visā ielā jeb 700 metru garumā. Posmā no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz ražošanas uzņēmumiem SIA "Transportbetons MB", SIA "Alejas projekti" un SIA "Luwo" izbūvēta arī bruģēta gājēju ietve 1,5 metru platumā, bet posmā gar Romas kapsētu izveidota koka atbalsta siena, kas kalpos kā nogāzes stiprinājums. Graudu ielā tāpat izbūvēts LED ielu apgaismojums, izrakti grāvji un ievalkas, izbūvētas caurtekas, uzstādītas jaunas ceļa zīmes un ieklāts ielu horizontālais apzīmējums.

 

Darbu laikā kā Graudu ielas apbraucamais ceļš izmantota Staļģenes iela, un, lai uzlabotu tās stāvokli, veikts Staļģenes ielas posma seguma remonts, kas ietvēra esošā asfaltbetona reciklēšanu un asfaltbetona seguma ieklāšanu posmā no Bauskas ielas līdz Vīksnas ielai aptuveni 700 metru garumā.

 

Būvdarbi Graudu ielā norisinājās no jūlija līdz septembra beigām, un tos veica SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", būvuzraudzību nodrošināja SIA "RS Būvnieks", autoruzraudzību – SIA "3C".

 

Šie darbi īstenoti, turpinot realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta".

 

Jāatgādina, ka projekta gaitā jau pārbūvēts Smiltnieku ielas posms no Viskaļu ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 93A. Tur atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēta gājēju ietve un ielas apgaismojums, kā arī teritorija labiekārtota.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 338 526,20 eiro, no tām 496 000 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 21 882,35 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 820 643,85 eiro – Jelgavas pašvaldības finansējums, tajā skaitā 2095,18 eiro ir neattiecināmās izmaksas.

 

Projekta mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas attīstības programmai. Paredzēts, ka, sakārtojot ielu infrastruktūru šajā teritorijā, līdz 2023. gada decembrim tiks izveidotas vairāk nekā 30 jaunas darba vietas privātajā sektorā. Savukārt komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 522 974 eiro apmērā.

 

Lielāko investīciju daļu šajā teritorijā apņemas ieguldīt metālapstrādes uzņēmums "Haugaard Baltic", kas paredz paplašināt ražošanu, tāpat apliecinājumu par jaunu darba vietu radīšanu devis uzņēmums "Alejas projekti" un "Deprom LV".

 

 

Foto: "Pilsētsaimniecība"

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies