Turpinās sabiedriskā apspriešana izstrādātajam detālplānojumam teritorijai Cukura ielā 2

15.01.2023.

Līdz 20. janvārim iedzīvotāji var iepazīties ar izstrādāto detālplānojumu un vides pārskatu teritorijai Cukura ielā 2, kur plānots attīstīt mūsdienīgu tirdzniecības, pakalpojumu un izklaides kompleksu, uzbūvējot jaunas ēkas, transporta infrastruktūru, kā arī labiekārtojot teritoriju 35 610 kvadrātmetru platībā. Šodien notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā interesentiem bija iespēja iepazīties ar izstrādāto detālplānojumu un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Īpašums pieder SIA "Auras Centrs", kas arī rosināja detālplānojuma un vides pārskata izstrādi. Darbs tika uzsākts pagājušā gada sākumā, un to veica SIA "Metrum".

 

"Gribu uzreiz visus nomierināt, mēs šajā teritorijā neesam plānojuši veikala "Depo" attīstību," apspriešanas sanāksmes sākumā uzsvēra SIA "Auras Centrs" pārstāvis Uldis Sproga. Uzņēmuma šā brīža vīzija ir Cukura ielā 2 attīstīt multifunkcionālu tirdzniecības, pakalpojumu un atpūtas centru. U.Sproga piebilda, ka pagaidām vēl nav noslēgts neviens līgums vai nodomu protokols ar kādu no potenciālajiem nomniekiem. Uz jautājumu, vai centrā plānots viens liels nomnieks, U.Sproga pieļāva, ka visticamāk enkuri jeb lielie nomnieki varētu būt vismaz divi.

 

Jāatgādina, ka detālplānojuma teritorija atrodas Lielupes labajā krastā, kvartālā starp Cukura ielu, Rīgas ielu, Veco Strēlnieku ielu, Krasta ielu un Lielupi. Uz zemesgabala šobrīd atrodas dzīvojamā ēka, kas nav  apdzīvota, un arī pārējā teritorija netiek aktīvi apsaimniekota un kopta. Tās lielākā daļa ir aizaugusi ar krūmiem, bet vidusdaļa – daļēji pārpurvojusies.

 

Ar izstrādāto detālplānojumu līdz 20. janvārim var iepazīties Jelgavas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Pilsēta", "Sabiedrība", "Līdzdalība", un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā. Saņemt konsultācijas un vienoties par iespēju ar izstrādātajiem dokumentiem iepazīties klātienē var pa tālruni 63005493 vai e-pastu dace.sture@jelgava.lv. Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai pa pastu: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Detālplānojuma izstrādes procesā vērtēti dažādi attīstības varianti, galvenokārt attēlojot un vērtējot ēkas izvietojumu, ko ieskauj jau esošā pilsētas ainava. Plānotās apbūves izvietojums analizēts no nozīmīgākajiem pilsētas skatpunktiem, pielietojot trīsdimensionālu pilsētas modeli, tostarp no Cukura ielas, gājēju promenādes, Lielās ielas, Jelgavas pils un Pasta salas.

 

Jāuzsver, ka jaunas apbūves veidošana šajā teritorijā ir atļauta tikai publiskās apbūves teritorijā ar indeksu P un P2, – tas nozīmē, ka jauna apbūve netiks veidota Rīgas ielas malā un Lielupes krastam piegulošajā zonā. Savukārt zonā, kur atļauta jaunas apbūves veidošana, fasādes augstums nedrīkst pārsniegt 12metrus, bet arhitektoniski akcenti pieļaujami līdz 15 metru augstumam. Teritorijā nav pieļaujama tipveida būves būvniecība.

 

Prasības arī paredz, ka fasādei, kas vērsta pret Lielupes promenādi, ir jābūt arhitektoniski izteiksmīgai un atvērtai, pirmajā stāvā paredzot izvietot publisko pakalpojumu objektus, kas jāveido kā daļa no gājēju promenādes, līdz ar to sasaistot šīs divas teritorijas. Lai nodrošinātu labāku jaunās ēkas integrēšanu pilsētvidē un vizuāli mazinātu tās ietekmi uz ainavu, noteikts, ka ēkas apjoms jāveido dažādos augstumos un formās, izvairoties no vienlaidus fasādēm, jāizmanto dažādi fasāžu apdares materiāli. Ēkai atļauts veidot terases un zaļos jumtus, kas būtu vērsti pret publisko ārtelpu.

 

Izstrādātais detālplānojums paredz arī ieteikumus transporta un gājēju plūsmas organizācijai, teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai, kā arī rekreācijas un atpūtas zonas ierīkošanaiLielupes krastā, veidojot vienotu kompleksu ar esošo promenādi. Tur paredzēts veidot bērnu rotaļu laukumus, aktīvās atpūtas zonas un piekļuvi pludmalei.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā jelgavniekiem aktuālākie jautājumi bija tieši par transporta plūsmas organizāciju šajā teritorijā. Teritorijas attīstītājs norādīja, ka detalizēta transporta plūsmas organizācija tiks izstrādāta tehniskā projekta gaitā, tāpēc šobrīd turpinoties publiskajai apspriešanai aicina iedzīvotājus aktīvi iesniegt savus priekšlikumus.  

 

Pēc 20. janvāra, kad noslēgsies publiskā apspriešana un būs apkopoti iedzīvotāju priekšlikumu, paredzēts organizēt vēl vienu sanāksmi, lai informētu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

 


Foto: detālplānojuma vizualizācija

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies