4.3 °C, 3.6 m/s, 92.2 %

Par iestādi un sporta skolām

Par iestādi un sporta skolām

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” ir Jelgavas valstspilsētas domes izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci sporta jomā. Iestāde izveidota 2001. gada 2. augustā.

logo plataks.jpg

 

“Sporta servisa centra” darbība:

Izstrādājot sporta dzīves jeb politikas vadlīnijas reģionālā un vietējā līmenī, sports kā sociālās un kultūras attīstības aspekts jāsaista ar izglītību, veselību, sociālo aprūpi, dabas aizsardzību, mākslu un brīvā laika izmantošanu. Mūsdienīgas sporta būves  un tajās  notiekošie sporta pasākumi piesaista iedzīvotājus, rosinot vēlēšanos arī pašiem iesaistīties sporta nodarbībās. “Sporta servisa centrs” sadarbībā ar citām sporta institūcijām Jelgavas pilsētā organizē gan vietēja un valsts mēroga, gan starptautiskas nozīmes sporta pasākumus.

“Sporta servisa centrs” ir izdevis vairākas informatīvi izglītojošas grāmatas par dažādu sporta veidu tradīcijām un to attīstību Jelgavā (vieglatlētika, peldēšana, smaiļošana, basketbols, ziemas sporta veidu tradīcijas Jelgavā).

gramatas.jpg

SPORTS JELGAVĀ

Jelgavā ir radītas plašas iespējas nodarboties ar sportu gan profesionālā, gan amatieru līmenī. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru un dalībnieku skaitu sporta klubos, pilsēta ir uzskatāma par Zemgales sporta attīstības centru.

Šobrīd Jelgavā darbojas 56 sporta organizācijas, kas apvieno dažāda vecuma, dzimuma un tautību iedzīvotāju grupas. Veicinot veselīgu dzīvesveidu, racionālu brīvā laika izmantošanu, iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar sev piemērotām fiziskām aktivitātēm dažādos sporta veidos. Jaunākie sportot gribētāji var sevi apliecināt trīs Jelgavas sporta skolās. Detalizētāk ar iespējām var iepazīties ŠEIT.

Jelgavā notiek sporta pasākumi dažādām mērķauditorijām – gan pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, gan ģimenēm, gan amatieriem, gan senioriem, gan personām ar invaliditāti. “Sporta servisa centrs” īsteno dažādas aktivitātes, kas vērstas tieši uz tautas sportu, sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Daļa aktivitāšu tiek realizēta, īstenojot dažādus projektus un piesaistot papildu finansējumu, piemēram, Olimpiskā diena, Eiropas Sporta nedēļa. “Sporta servisa centrs” atbalsta arī veterānu un amatieru dalību dažāda mēroga sacensībās ārpus Jelgavas, piemēram, mūsu pilsētas komandas piedalās Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības sporta spēlēs.

Pilsētnieku iecienīti sporta pasākumi  ir 3×3 basketbola čempionāts, pludmales volejbola čempionāts, tautas sporta sacensības tūrismā, makšķerēšanā, biljardā, galda tenisā, orientēšanās sportā, tāpat arī vietējie čempionāti volejbolā, basketbolā, āra un telpu futbolā, vieglatlētikā un citi sporta pasākumi. Arvien populārāka kļūst skriešana un tādi pasākumi kā skrējiens novembrī par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai un gada izskaņā.

Jelgavas nakts pusmaratons - publicitates foto no Jelgavas pilsetas arhiva.jfif

Jelgavnieki pamatoti var lepoties ar sportiskiem panākumiem dažādos sporta veidos. Katra mēneša labākie sportisti Jelgavas pašvaldībā tiek apbalvoti ar piemiņas un pateicības balvām. Gada sporta sasniegumu izvērtēšana tradicionāli noslēdzas vērienīgā pilsētas mēroga pasākumā “Sporta laureāts”, kurā apbalvo attiecīgā gada izcilākos pilsētas sportistus, trenerus, sporta skolotājus, sporta organizatorus un sporta veterānus.

menesa laureats-2020.jpg

Kopumā vairāk nekā 300 pilsētas sportistu jau šobrīd ir pārstāvējuši Jelgavu augsta līmeņa starptautiskās sacensībās un piedalījušies olimpiskajās spēlēs, Eiropas spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, izcīnot godalgas un augstas vietas. Šī pozitīvā tendence turpinās.

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTS

Īpaši nozīmīgas ir skolu sacensības dažādos sporta veidos. To mērķis ir veicināt sporta attīstību pilsētas mācību iestādēs, audzēkņu vispusīgu attīstību un sagatavošanu darbam tuvākā nākotnē, sekmēt kvalitatīvu sporta standartu apguvi un palīdzēt atrast talantīgākos audzēkņus sporta rezervju gatavošanai. Sacensības notiek skolu un citu organizāciju sporta bāzēs visu mācību gadu pēc apstiprināta kalendārā plāna. Ārpusskolas interešu izglītībā bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas iespējas apliecināt sevi vairākās sporta iestādēs, klubos, biedrībās.

Lai veiksmīgi iesaistītu bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs un nodrošinātu to nepārtrauktību, “Sporta servisa centrs” organizē dažāda veida sacensības, piemēram, “Lielo balvu” pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, 3×3 basketbola turnīrus,  galda spēļu turnīrus, stafešu skrējienu pilsētas ielās, ģimeņu un pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētkus “Heijā, heijā, pulkā nāc!” un citus pasākumus.

liela balva.jpg

Jauniešu iecienītas brīvā laika pavadīšanas vietas ir skeitparks pie Jelgavas ledus halles, āra trenažieru laukums Pasta salā, kā arī atjaunotie stadioni līdzās pilsētas izglītības iestādēm.

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPORTA SKOLAS

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola(BJSS)

2_jbjss.png

BJSS dibināta 1954. gada 1. oktobrī. Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas deviņos sporta veidos: airēšanā, basketbolā, BMX, džudo, futbolā, mākslas vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, šahā un vieglatlētikā.

Skola ar kvalitatīvu mācību treniņu procesu nodrošina iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītību atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām. Skola nodrošina veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību veidošanu, kas motivētas aktīvam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.

JELGAVAS BJSS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2023

 

 

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola(JSPS)

3_peld.png

Skola dibināta 1967. gada 1. septembrī. Mācību treniņu procesu JSPS organizē LLU Sporta nama bāzē Raiņa ielā 1, Jelgavā. JSPS darbojas interešu izglītības peldētapmācības grupas un profesionālās ievirzes grupas.

Ar augstiem sasniegumiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā līmenī atzīmējami gan audzēkņi, gan treneri.

JSPS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2023

 

 

Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS)

4_jlss.jpg

JLSS dibināta 2008. gada 28. augustā. Skolas darbības pamatmērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski un garīgi emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīves veidam un kas apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā.

JLSS var apgūt šādas iemaņas un prasmes: daiļslidošanas tehnikas elementi; daiļslidošanas kombinācijas un programmas; hokeja tehnikas elementi (slidošana, metieni, ripas kontrole, piespēles, spēka paņēmieni); hokeja spēlētāju individuālās, grupas un komandas taktika uzbrukumā un aizsardzībā; sacensību pieredze valsts un starptautiskās sacensībās.

JLSS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2023

 

JELGAVAS SPORTA HALLE

halle-ivars.jpg

Adrese: Mātera iela 44a, Jelgava, LV–3001

Kontaktpersona: Edgars Ludzītis

Tālrunis: 63045961

E-pasts: Edgars.Ludzitis@sports.jelgava.lv

 

AEROBIKAS ZĀLE

Zāles platība ir 86 m2, ar spoguļsienu.

IMG_0714.JPG

 

ATLĒTISKĀS VINGROŠANAS ZĀLE

Zāle ir 95,5 m2 platībā, tajā ir 20 trenažieri, kas palīdzēs attīstīt galvenās muskuļu grupas.

 

VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽA

Manēžas platība ir 870 m2. Tajā ir skrejceliņi ar 80 metru sprinta taisni, augstlēgšanas, tāllēkšanas, diska mešanas, šķēpa mešanas treniņu sektors.

WhatsApp Image 2021-08-19 at 14.26.08 (1).jpeg

 

SPORTA SPĒĻU ZĀLE

Sporta spēļu zāles kopējā platība ir 1280 m2. Tai ir paceļama akustiskā siena, kas zāli sadala divās daļās ar sporta laukumu 20×32 metri katrā. Zāle ir piemērota basketbola, volejbola, handbola, florbola un citu sporta spēļu sacensību rīkošanai.

IMG_2417.JPG

Papildu aprīkojot, zālē var rīkot arī citu sporta veidu sacensības. Tajā ir notikušas sacensības, piemēram, karatē, džudo, brīvajā cīņā, pauerliftingā, badmintonā, sporta dejās, sporta tūrismā un citos sporta veidos.

Zāli var izmantot arī kultūras pasākumu, izstāžu, konferenču un tamlīdzīgu pasākumu rīkošanai.

ssc-laureats-2-115-20221222.jpg

 

Zālē ir 520 skatītāju vietas. Tribīnes ir izvietotas vienā zāles malā.

IMG_8254.JPG

Hallē darbojas kafejnīca un uzkodu automāts.

Ar maksas pakalpojumiem var iepazīties ŠEIT.

 

STADIONS

Stadionā ir 340 metrus garš skrejceļš ar trīs celiņiem, tostarp 100 metru taisne ar četriem celiņiem (HerculanSR National segums), divi tāllēkšanas sektori, viens lodes grūšanas sektors un dabīgā zāliena laukums 36×70 metru izmērā.

matera halles stadions 3.jpg

 

matera halles stadions 1.jpg

 

Stadionā ir arī pludmales volejbolas laukums, divi basketbola grozi un trenažieru laukums.

sporta-laukumi-jelgava-013-201120.jpg

 

sporta-laukumi-jelgava-016-201120.jpg

 

sporta-laukumi-jelgava-010-201120.jpg

 

sporta-laukumi-jelgava-012-201120.jpg

 

Pilsētas stadionu izmantošanas kārtība ir noteikta Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.23-7 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumu izmantošanas kārtība”.