9.5 °C, 8.1 m/s, 62.7 %

Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsLietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai
Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai

Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai, projektā paredzēts veikt vairākus pasākumus, kas būs ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.
Projekta budžets – 3 890 941,09 LVL
Finansējuma avots – ERAF līdzfinansējums Ls 2 019 011,89 (74% no attiecināmajām izmaksām) un to plānots ieviest divos gados (2012., 2013.g.).

„Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”
Nr. 3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/008

Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai, projektā paredzēts veikt vairākus pasākumus, kas būs ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros tiks veikta ielas brauktuves pilna rekonstrukcija, izbūvētas ietves gājējiem un riteņbraucējiem, izbūvētas gājēju pārejas, rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas, lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kā arī rekonstruēts ielu apgaismojums.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – Ls 3 890 941,09 ar PVN, tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 2 019 011,89 (74% no attiecināmajām izmaksām) un to plānots ieviest divos gados (2012., 2013.g.).

2012.gada 15.augustā Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu par Lietuvas šosejas rekonstrukciju no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai ar akciju sabiedrību „A.C.B.” –  līgumcena Ls 3 211 095,54 (t.sk. PVN), pakalpojuma līgumu par Lietuvas šosejas rekonstrukcijas būvuzraudzību ar SIA „Jurēvičs un partneri” – līgumcena Ls 26 257,00 (t.sk. PVN) un objekta autoruzraudzību ar SIA „3C” –  līgumcena Ls  44 286,00 (t.sk. PVN).

Projektu paredzēts pabeigt līdz 2013.gada novembrim.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā

 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts
„Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”
Nr. 3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/008

Laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2013.gada janvārim projekta ietvaros veikti sekojoši darbi:

  • Trases sagatavošanas darbi (pirms būvdarbu uzsākšanas veikta trases uzmērīšana nospraušana, poligonometrijas instrumentālā uzmērīšana; esošo koku zāģēšana, celmu laušana, krūmu zāģēšana; ietves seguma demontāža, betona ceļa apmaļu nojaukšana; augu zemes norakšana);
  • Izbūvēts jauns ūdensvads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, izbūvēti ūdensvada atzari esošajiem privātīpašumiem, veikta vecā ūdensvada demontāža;
  • Daļēji izbūvēts jauns saimnieciskās kanalizācijas vads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, kā arī saimnieciskās kanalizācijas vada atzari esošajiem privātīpašumiem;
  • Uzsākti lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvdarbi, veikta drenāžas cauruļu izbūve
  • Uzsākti atbalstsienas izbūves darbi.

Būvobjektā pastāvīgi tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā