8.9 °C, 8.1 m/s, 64.5 %

Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsZinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos
Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos

Projekta mērķis: tehnoloģiju pārneses centru attīstība un to iespēju uzņēmējdarbības veicināšanā Jelgavas un Šauļu pierobežas teritorijā.
Projekta budžets: 401584,00 LVL
Finansējuma avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta daļas budžeta finansējums 98670,00 LVL apmērā sadalās pa šādiem finansējuma avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 83870,00 LVL un Jelgavas pilsētas pašvaldība – 14800,00 LVL.

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldībai paredzēts līdzdarboties sekojošās projekta aktivitātēs:

  1. Tehnoloģiju pārneses centru materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana – ietver tehnoloģiju pārneses centru materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, kas nepieciešama, lai Jelgavā un Šauļos varētu attīstīties Tehnoloģiju pārnese centri un veidotos labāka sadarbība starp studentiem – uzņēmējiem – zinātniekiem.
  2. Sadarbības veidošana starp Tehnoloģiju pārneses centriem Jelgavā un Šauļos – ietver pašvaldību, augstskolu un uzņēmēju sadarbību jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā, kā arī jaunu pārrobežu kontaktu veidošanu starp uzņēmējiem, studentiem un zinātniekiem.
  3. Mārketinga aktivitātes – ietver nepieciešamos Tehnoloģiju pārneses centru publicitātes pasākumus (prese relīzes, informatīvos bukletus, dalību izstādes, forumus utt.)
  4. Projekta vadība – ietver projekta administrēšanu, uzraudzību, īstenošanu (iepirkumu veikšanu, atskaišu sagatavošanu, Vadības komiteju un semināru organizēšanu, utt.)


Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši (01.04.2011. – 31.03.2013.) Plānotais projekta kopējais budžets: 401584,00 LVL (t.sk. 98670,00 LVL paredzēti Jelgavas pilsētas pašvaldībai)

Projekta partneri: Jelgavas pilsētas dome (iesniedzējs); LLU; Šauļu pilsētas dome; Šauļu universitāte

Informāciju sagatavoja
Liene Rulle
Jelgavas pašvaldības administrācija,
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
Projektu vadības sektora projektu vadītāja

 


Saistītie dokumenti

Projekta prezentācija ENG (758 Kb)

Projekta prezentācija LLU ENG (563.5 Kb)

Projekta prezentācija SU ENG (302 Kb)

 

Saistītie raksti:

Stāstīs par Jelgavas un Šauļu sadarbību zinātnes un ražošanas jomās (07.12.2011.)

Ceturtdien, 8.decembrī, plkst. 12 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sudraba zālē notiks iepazīšanās seminārs, kurā stāstīs par Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu  „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”, tā realizāciju, plānotajām aktivitātēm un iespējamiem ieguvumiem. Semināra laikā liela uzmanība būs veltīta projekta partneriem – LLU un Šauļu universitātei. Klātesošajiem būs iespējams iepazīties ar mācību programmām, kuras tiks izstrādātas projekta laikā un integrētas mācību procesā.

 

Semināra gaitā tiks meklēti iespējamie sadarbības modeļi starp abām universitātēm, pašvaldībām un uzņēmējiem kopīgas teritorijas attīstības veicināšanai.

Pasākuma laikā auditoriju uzrunās Jelgavas pašvaldības vadības pārstāvji, projekta vadītāji, LLU un Šauļu universitātes mācībspēki, lai stāstītu par zinātnes un ražošanas sadarbības veidošanu un iespējām Jelgavā un Šauļos, E-apmācības programmu “Aizsardzība pret troksni” un “Energoefektivitāte” izveides gaitu un iekļaušanu studiju procesā, Radio bioloģijas laboratorijas tehnisko resursu izmantošanu apmācības procesa kvalitātes paaugstināšanā. Tāpat Šauļu universitātes pārstāvji prezentēs biotehnoloģiju un gēnu pētījumu laboratorijas izveidi un stāstīs par jaunu studiju modeļu izstrādes procesu Šauļu universitātē.

Realizējamā projekta mērķis ir attīstīt tehnoloģiju pārneses centrus un to iespējas veicināt uzņēmējdarbību Jelgavas un Šauļu pilsētās un pierobežas teritorijās. Centri palīdzēs vidusskolēniem, studentiem, zinātniekiem un potenciālajiem uzņēmējiem gūt nepieciešamo informāciju par iespējamajiem sadarbības modeļiem radioaktivitātes un būvmateriālu testēšanas jomu attīstībā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā.

Sadarbības veidošana starp Tehnoloģiju pārneses centriem Jelgavā un Šauļos paredz pašvaldību, augstskolu un uzņēmēju sadarbību jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā, kā arī jaunu pārrobežu kontaktu veidošanu starp uzņēmējiem, studentiem un zinātniekiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Šauļu universitāti uzsākusi realizēt projektu „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”. Projekts apstiprināts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam III projektu konkursā un paredz abās pilsētās veicināt uzņēmējdarbību, darba tirgu, kā arī attīstīt tehnoloģijas augstākajās mācību iestādēs.

Projekta kopējais budžets ir 572 406 EUR (402 289 latu), tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 486 545,10 EUR jeb 341 946 latu, nacionālais un projekta partneru līsdzfinansējums ir 15% apmērā no kopējās summas, kas ir 85 860,90 EUR (60 343 latu). Līgumi par projekta realizāciju starp visiem sadarbības partneriem parakstīti jūnijā.

Informāciju sagatavoja
Egita Veinberga,
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Preses sekretāre

 

 

Jelgavā un Šauļos veicinās zinātnes un ražošanas sadarbību (18.07.2011.)

Jelgavas pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Šauļu universitāti uzsākusi realizēt projektu „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”. Projekts apstiprināts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam III projektu konkursā un paredz abās pilsētās veicināt uzņēmējdarbību, darba tirgu, kā arī attīstīt tehnoloģijas augstākajās mācību iestādēs.

 

Realizējamā projekta mērķis ir attīstīt tehnoloģiju pārneses centrus un to iespējas veicināt uzņēmējdarbību Jelgavas un Šauļu pilsētās un pierobežas teritorijās. Centri palīdzēs vidusskolēniem, studentiem, zinātniekiem un potenciālajiem uzņēmējiem gūt nepieciešamo informāciju par iespējamajiem sadarbības modeļiem radioaktivitātes un būvmateriālu testēšanas jomu attīstībā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā.  


Sadarbības veidošana starp Tehnoloģiju pārneses centriem Jelgavā un Šauļos paredz pašvaldību, augstskolu un uzņēmēju sadarbību jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā, kā arī jaunu pārrobežu kontaktu veidošanu starp uzņēmējiem, studentiem un zinātniekiem.

Šogad novembra sākumā plānots organizēt pārrobežu forumu, kurā piedalīsies zinātnieki un studenti no LLU un Šauļu universitātes. Tāpat abās augstskolās tiks izstrādātas tālmācības programmas trijās valodās, kas interesentiem būs pieejamas elektroniski. Universitātes plāno izstrādāt mācību programmas energoefektivitātes akustiskas jomās, kas iekļauj sevī vides trokšņu mērījumus, celtniecības akustiku, u.c. Jau šogad augstākajās mācību iestādēs abās pilsētās notiks programmu apguvei atbilstošu laboratoriju infrastruktūras uzlabošanas pasākumi – telpu remontdarbi un mērījumu veikšanai nepieciešamās aparatūras iegāde, kas mācību vidi padarīs mūsdienīgāku.

Projekta kopējais budžets ir 572 406 EUR (402 289 latu), tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 486 545,10 EUR jeb 341 946 latu, nacionālais un projekta partneru līsdzfinansējums ir 15% apmērā no kopējās summas, kas ir 85 860,90 EUR (60 343 latu). Līgumi par projekta realizāciju starp visiem sadarbības partneriem parakstīti jūnijā.

Informāciju sagatavoja
Egita Veinberga,
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Preses sekretāre

 

 

LLU studenti viesojas Šauļu universitātē (05.06.2012.)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru un Veterinārmedicīnas fakultāšu studenti maija nogalē viesojās Šauļu universitātes dabaszinātņu fakultātē, lai iepazītos ar Lietuvas augstskolas studentu iespējām veikt pētniecisko darbu un runātu par turpmāko sadarbību. Atvērto durvju diena organizēta projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros, kur Jelgavas pilsētas pašvaldība ir vadošais partneris sadarbībā ar Lietuvas pilsētas pašvaldību, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Šauļu universitāti. Projekts paredz abās pilsētās veicināt uzņēmējdarbību, darba tirgu, kā arī attīstīt tehnoloģijas augstākajās mācību iestādēs.

 

Šauļu universitātē Jelgavas studenti apmeklēja Biotehnoloģijas un ģenētikas pētnieciskās laboratorijas, kurās daļa aparatūras ir iegādātas par projekta līdzekļiem. Jelgavniekiem bija iespēja pašiem izmēģināt jaunās tehnoloģijas un salīdzināt ar pašmāju iespējām. Vizītes noslēgumā Šauļu universitātes botāniskajā dārzā LLU studenti varēja iepazīties ar retajām augu sugām. Nākamo mācībspēku, studentu un abu pilsētu uzņēmēju tikšanos plānots organizēt Jelgavā šī gada rudenī, kad Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārajā fakultātē un Lauku inženieru fakultātē tiks organizētas Atvērto durvju diena un ikvienam interesentam būs iespēja apskatīt projekta ietvaros izremontētās laboratorijas un iegādāto aprīkojumu.

Realizējamā Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” mērķis ir attīstīt tehnoloģiju pārneses centrus un to iespējas veicināt uzņēmējdarbību Jelgavas un Šauļu pierobežas teritorijā. Centri palīdzēs vidusskolēniem, studentiem, zinātniekiem un potenciālajiem uzņēmējiem gūt nepieciešamo informāciju par iespējamajiem sadarbības modeļiem radioaktivitātes un būvmateriālu testēšanas jomu attīstībā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā.

Sadarbības veidošana starp Tehnoloģiju pārneses centriem Jelgavā un Šauļos paredz pašvaldību, augstskolu un uzņēmēju sadarbību jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā, kā arī jaunu pārrobežu kontaktu veidošanu starp uzņēmējiem, studentiem un zinātniekiem.

Tāpat abās augstskolās jau ir izstrādātas tālmācības programmas trijās valodās, kas interesentiem būs pieejamas elektroniski. LLU tās ir mācību programmas energoefektivitātes akustiskas jomās, kas iekļauj sevī vides trokšņu mērījumus, celtniecības akustiku, u.c. Augstākajās mācību iestādēs abās pilsētās veikti programmu apguvei atbilstošu laboratoriju infrastruktūras uzlabošanas pasākumi – telpu remontdarbi un mērījumu veikšanai nepieciešamās aparatūras iegāde, kas mācību vidi padara mūsdienīgāku.

Projekta kopējais budžets ir 401 584 latu, no tiem Jelgavas pilsētas pašvaldībai projekta realizācijai paredzēti 98 670 latu. No šiem līdzekļiem ERAF līdzekļi sastāda 83 870 latus, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 14 800 latu, kas ir 15% no finansējuma. Līgumi par projekta realizāciju starp visiem sadarbības partneriem parakstīti jūnijā.

Informāciju sagatavoja
Egita Veinberga,
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Preses sekretāre