-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gads“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs:

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:

 • Latvijas pašvaldībām,
 • Izglītības iestādēm.

Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

 

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

 

Pašvaldības aktivitātes projektā:

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā;
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā.

Projekta mērķa grupa:

 

Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:

 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • Nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,
 • Nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas:

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss,
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

 • Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve;
 • Karjeras konsultanta pakalpojumi;
 • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 • Papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās;
  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Kontaktinformācija pašvaldībā:

Sīkāka informācija:

Mājaslapā www.viaa.gov.lv:

Projekta īstenošanas pamats:

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

 

Projekta aktualitātes

 

13.11.2017.

 

macibaspieaugusajiem.jpg

 

 

13.02.2018

 

Strādājošie pieaugušie aicināti bez maksas* apgūt jaunas prasmes, citu profesiju vai pārkvalificēties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

 

2017.gada 13.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā  ar Jelgavas pilsētas domi uzsāka īstenot  projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem varēja paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansējumu.Tam tika sniegts ES fondu un valsts līdzfinansējums, bet iedzīvotājiem bija jānodrošina tikai 10 procentu līdzmaksājums.Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības bija pilnībā bez maksas, savukārt cilvēkiem ar invaliditāti paredzēta asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

 

Aicinām strādājošos pieaugušos pieteikties projekta otrajā kārtā – pieteikties var no 2018.gada 12.marta līdz 2018.gada 16.aprīlim (ieskaitot).

 

Kas un kā var pieteikties mācībām?

 Mācībām var pieteikties tikai strādājošieiedzīvotāji:

–         vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri);

–         ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)​;

–         vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”.

 

 Katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot tikai vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli.

 

Pieteikšanās kārtība:

 

 1. 1.      SOLIS.
  Izvēlieties sev interesējošo programmu interneta vietnē macibaspieaugusajiem.lv, aizpildiet pieteikumu un izdrukājiet to.
 2. 2.      SOLIS.
  Aizpildītais pieteikums ir jāiesniedz izglītības iestādē:
  Iesniedzamie dokumenti: aizpildīta pieteikuma veidlapa, pases vai ID kartes kopija/fotokopija, izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms).
 3. 3.      SOLIS.
  Tiks pārbaudīta katras piereģistrētas personas atbilstība prasībām. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks pārbaudīta  strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros.
 4. 4.      SOLIS.
  Lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa. 10% līdzmaksājumu var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Mācību organizācija: mācības notiek dažādos laikos – gan pa dienu, gan vakaros, gan sestdienās un tās var apvienot ar darbu.

 

Ja kādā no iesaistes soļiem rodas kādas grūtības – tad iesaistīties projektā Jums palīdzēs projekta pieaugušo izglītības koordinatore Jelgavā DIĀNA ALATIRJOVA, tel.27800576, 63012149, e-pasts: diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv. ATNĀCIET PIE DIĀNAS: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā), viņa Jums palīdzēs noformēt visu nepieciešamo mācību iesaistes dokumentāciju, kā arī palīdzēs atrast Jums ērtāko un nepieciešamāko mācību virzienu, un iestādi.

 

 

13.05.2018

 

Strādājošie pieaugušie aicināti iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

2017.gada 13.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi uzsāka īstenot  projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem varēja paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansējumu. Tam tika sniegts ES fondu un valsts līdzfinansējums, bet iedzīvotājiem bija jānodrošina tikai 10 procentu līdzmaksājums.Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības bija pilnībā bez maksas, savukārt cilvēkiem ar invaliditāti paredzēta asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

 

Pirmajā pieteikšanās kārtā no 2017.gada 5.oktobra līdz 2017.gada 6.novembrim Jelgavas iedzīvotājiem bija pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvāja 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās rezultātā Jelgavas pilsētā mācības uzsāka 152 personas 5 izglītības iestādēs Jelgavā, kuras piedāvāja 32 dažādas mācību programmas gan neformālās, gan profesionālās tālākizglītības. Savukārt par mācībām tika sniegtas konsultācijas klātienē 89 personām, no kurām 44 personas uzsāka mācības izvēlētajā izglītības iestādē Latvijā.

 

Aicinām strādājošos pieaugušos pieteikties projekta otrajā kārtā.

 

Kā iespējams iesaistīties projektā?

Iesaistīties projektā var, sazinoties ar projekta pieaugušo izglītības koordinatori DIĀNU ALATIRJOVU, tel.27800576, 63012149, e-pasts: diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv.

 

ATNĀCIET PIE DIĀNAS: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā(Svētes ielā 33, Jelgavā), viņa Jums palīdzēs noformēt visu nepieciešamo mācību iesaistes dokumentāciju, kā arī palīdzēs atrast Jums ērtāko un nepieciešamāko mācību virzienu, un iestādi.

 

13.08.2018

 

Strādājošie pieaugušie aicināti iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

2017.gada 13.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi uzsāka īstenot  projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem varēja paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansējumu.

 

Tam tika sniegts ES fondu un valsts līdzfinansējums, bet iedzīvotājiem bija jānodrošina tikai 10 procentu līdzmaksājums.Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības bija pilnībā bez maksas, savukārt cilvēkiem ar invaliditāti paredzēta asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

 

Otrajā pieteikšanās kārtā no 2018.gada 12.marta līdz 2018.gada 16.aprīlim Jelgavas iedzīvotājiem bija pieejamas 403 izglītības programmas, kuras piedāvāja  izglītības iestādes visā Latvijā. Tā sakarā Zemgales reģiona kompetenču centrā iedzīvotājiem tika sniegtas 46 klātienes konsultācijas, telefoniski – 49 konsultācijas, e-pastā – 10 konsultācijas. Pagaidām Valsts izglītības attīstības aģentūra nav sniegusi oficiālu informāciju, cik personas no Jelgavas pilsētas uzsāka mācības.

 

Untitled.png

 

Aicinām strādājošos pieaugušos pieteikties projekta trešajā kārtā, kura būs no 15.08.2018.  – 17.09.2018.

 

Kā iespējams iesaistīties projektā?

Iesaistīties projektā var, sazinoties ar projekta pieaugušo izglītības koordinatori DIĀNU ALATIRJOVU, tel.27800576, 63012149, e-pasts: diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv.

 

ATNĀCIET PIE DIĀNAS:Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā), viņa Jums palīdzēs noformēt visu nepieciešamo mācību iesaistes dokumentāciju, kā arī palīdzēs atrast Jums ērtāko un nepieciešamāko mācību virzienu, un iestādi.

 

 

 28.05.2019.

 

 

 

Esi nodarbināta persona un vēlies apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties?

 

Tikai līdz 28.jūnijam Jums ir iespēja pieteikties mācībām!

 

JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PIEDĀVĀTĀS NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 

 

Visā Latvijā 82 mācību iestādes piedāvā 800 izglītības programmas.

 • Lai izvēlētos piemērotāko programmu un pieteiktos mācībām, aicinām izmantot konsultanta palīdzību.
 • Jelgavas pilsētā Pieaugušo izglītības koordinators šajā projektā ir Līga Miķelsone, tel.nr. 63012155, e-pasta adrese: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

 

Neformālās izglītības programmas (t.sk. Mūžizglītības kompetenču programmas), profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas vai moduļus  var izvēlēties 12 nozarēs:

–          Būvniecība;

–          Drukas un mediju tehnoloģijas;

–          Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

–          Enerģētika;

–          Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;

–          Kokrūpniecība;

–          Kultūra (bibliotēkas);

–          Ķīmiskā rūpniecība;

–          Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;

–          Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;

–          Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;

–          Transports un loģistika un Mūžizglītības kompetences

 

Kas var pieteikties?

 

Strādājošas un pašnodarbinātas personas:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

Kam ir priekšrocība uzņemšanā?

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Kādas ir mācību izmaksas?

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Sīkāka informācija: 
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv