3.4 °C, 5.4 m/s, 85.3 %

Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsLoka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

1.png

 

15.12.2017.

 

Projekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” Nr.6.1.4.2/17/I/005

 

Lai īstenotu Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” tiek realizēts būvprojekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

 

Projekta mērķis:

Novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam Jelgavas pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.

 

Projekta darbības:

1. Būvdarbi, t.sk.:

1.1. Ceļa daļas pārbūve 4,64 km garumā;

1.2. Pārvada pār dzelzceļu pārbūve;

1.3. Gājēju un velosipēdu ceļu pārbūve un izbūve;

1.4. Autobusu pieturu pārbūve;

1.5. Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve;

1.6. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

1.7. Teritorijas labiekārtošana.

2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

3. Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta plānotais ilgums: 42 mēneši – 2017.gada 7.decembra līdz 2021.gada 1.jūnijam.

 

Projekta izmaksas: 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 679 350,03 – Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 795 946,00 valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 8 318 877,00.

 

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros veikta Loka maģistrāles, posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve 4,64 km garumā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršruta sasaisti ar TEN-T visaptverošā tīkla autotransporta infrastruktūru.

 

Viss projekta ietvaros pārbūvējamais Loka maģistrāles posms atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

 

Projekta aktualitātes:

 

20.10.2020.

Sakārtoti Loka maģistrāles apbraucamie ceļi

Notiekot būvdarbiem Loka maģistrālē, tika organizēti vairāki apbraucamie ceļi. Veikts komunikāciju aku remonts un ieklāts asfaltbetona segums kopumā 6181 m šādiem apbraucamajiem ceļiem:

 • Strautu ceļa posmam no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam;
 • Bērzu ceļa posmam no Kļavu ceļas līdz Strautu ceļam;
 • Bērzu ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Pērnavas ielai;
 • Pērnavas ielas posmam no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai;
 • Rubeņu ceļa posmam no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei;
 • Pumpura ielas posmam no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim;
 • Paula Lejiņa ielas posmam no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai;
 • Vecā ceļa posmam no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam;
 • Bērzu ceļa posmam no Pērnavas ielas līdz Vecajam ceļam.

Uzlabojot satiksmes dalībnieku drošību un ierobežojot transporta braukšanas ātrumu, apbraucamajos ceļos kopā izbūvēti 10 ātrumvaļņi, katrā ielas posmā – 2 ātrumvaļņi:

 • Strautu ceļa posmā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam;
 • Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei;
 • Pumpura ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim;
 • Vecā ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam;
 • Bērzu ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Vecajam ceļam. 

Uzstādītas braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona – 30 km/h”:

 • Strautu ceļa posmā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam;
 • Pumpura ielas posmā no Paula Lejiņa ielas līdz Brīvības bulvārim;
 • Vecā ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam;
 • Bērzu ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Vecajam ceļam.

Pērnavas ielas un Vecā ceļa krustojumā papildu gājēju drošībai tika pārbūvēta gājēju pāreja, izveidojot drošības saliņu, kā arī būvdarbu laikā skarto zonu sakārtošanas ietvaros veikta ietvju seguma maiņa Pērnavas ielas posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai.

 

Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Langervaldes mežam iedzīvotāju ērtākai un drošākai nokļūšanai uz Langervaldes mežu tika izbūvēta ietve.

Pumpura ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim un Vecā ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam nodrošināta nodalīta josla ar horizontālo apzīmējumu gājējiem.

 

Pumpura ielas posmam no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim, Paula Lejiņa ielas posmā no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai būvdarbu laikā skarto zonu sakārtošanas ietvaros tika veikta ietvju seguma maiņa.

 

Ap_4_Pernavas.jpg

 

Ap_5_Rubenu.jpg

 

Ap_8_Vecais_cels.jpg

 

 

06.10.2020.

Noslēgušies būvdarbi Loka maģistrālē

Oktobrī ekspluatācijā pieņemta rekonstruētā Loka maģistrāle. Būvprojekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” realizēts, īstenojot Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākumu “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Sasniegtais projekta mērķis, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, ir transporta infrastruktūras pārrāvumu novēršana un alternatīvu maršrutu radīšana tranzīta un kravas transportam Jelgavas pilsētā.

 

Būvdarbi Loka maģistrālē uzsākti 2018. gada 3. septembrī un pabeigti 2020. gada 30. septembrī. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbus Loka maģistrālē no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai – vairāk nekā 4 km garumā, veica pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba”.

 • Loka maģistrālē noasfaltēta brauktuve un, lai atvieglotu satiksmes plūsmu ielu krustojumos, izbūvēti četri rotācijas apļi krustojumos ar Bērzu ceļu, Aviācijas ielu, Rubeņu ceļu un Langervaldes ielu. Izbūvētas bruģētas ietves, asfaltēts veloceliņš, labiekārtoti stāvlaukumi pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un iekārtotas atpūtas vietas ar tūrisma informāciju un soliņiem. 
 • Loka maģistrālē veikti satiksmes organizācijas un drošības uzlabojumi, uzstādot divus braukšanas ātruma attēlošanas displejus, ceļa satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, tai skaitā 564 ceļa zīmes, un papildinot pilsētas videonovērošanas sistēmu ar 38 jaunām videonovērošanas kamerām.  Kalnciema ceļā, Rīgas ielā un pie pilsētas administratīvās robežas ir uzstādītas automašīnu numuru fiksējošās kameras.
 • Pārbūvētās Loka maģistrāles kopējais garums ir 4.650 km, tai skaitā pārvads pār dzelzceļu – 72.80 m, kopējā rekonstruētā platība – 327745 m2. Asfaltētās brauktuves platība ir 71373.68 m2 un ietvju platība – 20 789.94 m2, ietvēm nodrošinātas vides pieejamības prasības, izbūvējot vadlīnijas. Veloceliņa ar sarkano asfalta segumu garums ir 2.74 km un apvienotā gājēju un velosipēdu celiņa no Aviācijas ielas rotācijas apļa līdz pilsētas administratīvajai robežai ir 1.90 km. Zālienu kopējā platība ir 211 722.00 m2.
 • Visā pārbūvētajā Loka maģistrālē ir uzstādītas 10 sabiedriskā transporta pieturvietas ar nojumi. Pietura “6.vidusskola”, domājot par bērnu drošību, speciāli izbūvēta ielai paralēlajā ceļā, lai skolēniem, izkāpjot no autobusa, nebūtu jāšķērso ielas braucamā daļa. Pie pilsētas administratīvās robežas izbūvēts atpūtas laukums ar tūrisma informācijas stendu, veloturētājiem, stāvlaukumu un soliņiem. 
 • Pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Loka maģistrālē 1, 11, 23, Vecā ceļa un Jelgavas 6.vidusskolas izbūvēti labiekārtoti stāvlaukumi, kas nodrošina stāvvietas 209 transporta vienībām, tai skaitā 6 stāvvietas invalīdu transportam un 6 – mototransportam. Tikai stāvlaukums pie Vecā ceļa izveidots ar transporta novietošanas laika ierobežojumiem, pārējos stāvlaukumos ierobežojumu nav. Pie Jelgavas 6.vidusskolas izbūvēts 71 veloturētājs, kur var novietot 142 velosipēdus.
 • Loka maģistrālē iestādīti 166 jauni koki – 108 kļavas un 58 liepas, dažādi krūmi – 1556 kalnu priedes, vanhūtas spirejas, irbeņlapu fizokarpi u.c. Izveidotajās dobēs gan ielu zaļajās zonās, gan rotācijas apļos iestādīti 267 augi – rievainās rozes, liellapu brunnera, dažādas dienziedes. Rotācijas apļos izvietoti 32 puķu podi, kuros pavasaros tiks stādītas vasaras puķes.
 • Ielā veikti apjomīgi lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, elektroapgādes un ielas apgaismojuma tīklu (298 balsti, 361 gaismekļi) izbūves darbi. Izbūvēti jauni pazemes inženiertīkli – lietus ūdens kanalizācija ar trases kopgarumu 7447,46 m, pašteces sadzīves kanalizācija – 1509,88 m, sadzīves kanalizācijas spiedvads – 197,27 m, ūdensvads – 2377,01 m un gāzes apgādes tīkli 533.81 m.

Projekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” Nr.6.1.4.2/17/I/005  tiek īstenots Kohēzijas fonda līdzfinansētu projekta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 679 350,03 – Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 795 946,00 valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 8 318 877,00.

 

1_Aviacijas_Loka_aplis.jpg

 

8_Loka_mag_ietve_celins_braukt.jpg

 

10_Atputas_vieta.jpg

 

14_Rubenu_aplis.jpg

 

 

14.09.2020.

Vecā ceļa posmā sākušies asfaltēšanas darbi
Vecajā ceļā no Institūta ielas līdz Pērnavas ielai šodien sākušies asfalta seguma ieklāšanas darbi. Šis Vecā ceļa posms tika izmantots kā apbraucamais ceļš būvprojekta “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” realizācijas laikā. Asfaltēšanas darbu laikā noteikti satiksmes ierobežojumi, lūdzam ievērot objektā izvietotās ceļa zīmes.

 

lokamag_1409.jpg

 

 

04.09.2020.

Loka maģistrālē pie Jelgavas 6.vidusskolas uzstādīti transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displeji

Turpinot uzlabot satiksmes drošību pie izglītības iestādēm, Loka maģistrālē pie Jelgavas 6.vidusskolas, abos braukšanas virzienos ir uzstādīti transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displeji. Šādi ātruma displeji darbojas informatīvos nolūkos un aicina autovadītājus ievērot atļauto braukšanas ātrumu.

 

Ja atļautais braukšanas ātrums, tuvojoties displejam, netiek pārsniegts, tad pamīšus attēlotajam ātrumam parādās smaidīga emociju zīme zaļā krāsā. Ja atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts, tad pamīšus attēlotajam ātrumam parādās dusmīga emociju zīme sarkanā krāsā. Savukārt, ja atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts līdz 5 km/h, tad pamīšus atļautajam braukšanas ātrumam tiek rādīta atļautā ātruma ceļa zīme.

 

Aicinām autovadītājus ievērot atļauto braukšanas ātrumu un būt saprotošiem un iecietīgiem, jo drošība uz ceļa ir pirmajā vietā.

 

Displeji uzstādīti projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros.

 

lokamag_0409.jpg

 

 

10.06.2020.

Turpinās būvdarbi objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

 

Pilnsabiedrība “RERE VIDE – HIDROSTATYBA” saskaņā ar laika grafiku katrā no projekta kārtām līdz šim paveikusi:

 

1. kārta – pārejas posms Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā

Uzsākta pārejas posma izbūve. Brauktuves konstruktīvās kārtas izbūve, apgaismojuma izbūve, izbūvēta sakaru kanalizācija, ietvju un veloceliņa izbūve, posmā ieklāts asfaltbetona segums, uzsākti labiekārtošanas darbi.

 

2. kārta – posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam (ietverot krustojumu)

2.kārtā ir objektā vislielākais komunikāciju blīvums, gan lietus ūdens kanalizācija, kas no izbūves viedokļa ir ievērojamā dziļumā – pāri 5 metriem, gan sadzīves kanalizācija un ūdensvads. Šajā ielas posmā nodrošināta nepārtraukta satiksme. Turpinās ietves un veloceliņa izbūves darbi, brauktuves konstruktīvās kārtas izbūve, LKT tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve, pabeigti gāzes vada izolācijas atjaunošanas darbi. Izbūvēts rotācijas aplis Loka maģistrāles krustojumā ar Bērzu ceļu, izbūvētas iebrauktuves un visā posmā ieklāts asfaltbetona segums, uzsākti labiekārtošanas darbi.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3. kārta – posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai

Turpinās ietvju izbūves darbi, izbūvēti apgaismojuma tīkli, gāzes vada izolācijas atjaunošana, apgaismojuma izbūve. Uzsākta stāvlaukuma izbūve pie Vecā ceļa – šķembu kārtas izbūve, apmaļu uzstādīšana, bruģēšana, turpinās darbi stāvlaukumos pie daudzdzīvokļu ēkām, kā arī 3.kārtā uzsākti labiekārtošanas darbi, visā posmā ir ieklāts asfaltbetona segums.

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

4. kārta – posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai

Izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli, drenāžas caurules, izbūvēta ietve ar bruģakmens segumu un veikta veloceliņa izbūve, apgaismojuma tīklu izbūve, šajā posmā iekļauts krustojums ar Rīgas ielu, kur veikta lietus kanalizācijas, apgaismojuma, luksoforu, elektrības tīklu izbūve, ir ieklāta asfaltbetona segums.

 

7.jpg

 

5. kārta – Aviācijas ielas un Loka maģistrāles krustojums

Turpinās brauktuves, ietvju un veloceliņa izbūves darbi, ietvju bruģēšana, izbūvētas rotācijas apļa saliņas, visā posmā ir ieklāts asfaltbetona segums, pārcelts NP biznesa parks reklāmas stends.

 

8.jpg

 

9.jpg

 

6. kārta – posms no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam

Tika veikti nogāžu labiekārtošanas darbi, UKT tīklu izbūve. Šajā kārtā ietverts pārvads pār dzelzceļu, turpinās tilta pārbūves darbi – autotransporta barjeru montāža pārvada pieejās, tilta konusa nostiprinājumi, deformācijas šuvju izbūve, asfaltbetona seguma izbūve, hidroizolācija, līmētās izolācijas membrānas ieklāšana, drenāžas kanālu un notekcauruļu izbūve, kāpņu izbūve nogāzēs, starpbalstu hidroizolācijas darbi. Veiktas UKT tīklu hidrauliskās pārbaudes. Uzsākti labiekārtošanas darbi, ieklāts preterozijas paklājs stāvajās nogāzēs.

 

10.jpg

 

11.jpg

 

7. kārta – Rubeņu ceļa Loka maģistrāles krustojums

Veikti bruģēšanas darbi rotācijas aplī pie Rubeņu ceļa, izbūvētas rotācijas apļa saliņas, tupinās ietvju izbūve un bruģēšana, veikti labiekārtošanas darbi, veiktas UKT tīklu hidrauliskās pārbaudes, visā posmā ir ieklāts asfaltbetona segums.

 

12.jpg

 

13.jpg

 

8. kārta – posms no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai

Šajā posmā izbūvēts rotācijas aplis krustojumā ar Langervaldes ielu, visā posmā ieklāts asfaltbetona segums un izbūvēti visi inženiertīkli. Izbūvētas ietves ar bruģakmens segumu, veikta LVRTC kabeļu čaulošana, izbūvētas rotācijas apļa saliņas, uzsākti labiekārtošanas darbi. Šajā kārtā izbūvēts stāvlaukums pie Jelgavas administratīvās robežas, kur tiks izvietota pilsētas karte.

 

14.jpg

 

Citi darbi objektā

Pērnavas ielas un Rīgas ielas krustojumā veikta luksoforu kabeļu, pamatu un balstu, cauruļu montāža, demontēti vecie luksofori un uzstādīti jauni, luksoforu demontāža un jaunu uzstādīšana veikta arī krustojumā pie Keramikas. Visā objektā uzsākta pieturvietu nojumju uzstādīšana.

 

Apbraucamie ceļi

Notiekot būvdarbiem Loka maģistrālē, ir organizēti vairāki apbraucamie ceļu posmi. Divos no tiem – Strautu ceļa posmam no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam un Bērzu ceļa posmam no Kļavu ceļas līdz Strautu ceļam ir veikts būvdarbi – komunikācijas aku remonts un ieklāts asfaltbetona segums, ielu posmi tiek gatavotas nodošanai ekspluatācijā.

 

Kā apbraucamie ceļi noteikti arī Bērzu ceļš posmā no Loka maģistrāles līdz Pērnavas ielai, Pērnavas iela posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai, – šiem posmiem uzsākti komunikāciju aku remontdarbi, nofrēzēts vecais asfaltbetona segums, vienā ielas pusē braucamā daļā ieklāts asfaltbetona segums.

 

15.jpg

 

16.jpg

 

Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei izstrādāts un saskaņots būvprojekts un ir veikti aku remontdarbi un uzsākta ielas asfaltēšana.

 

Pumpura ielā posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim – veikts aku remonts, izbūvētas ceļa apmales, iztīrīti grāvji, uzstādītas ceļa apmales, sagatavota ielas braucamā daļa asfalta ieklāšanai.

 

17.jpg

 

18.jpg

 

P.Lejiņa ielā posmā no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai nofrēzēts vecais asfaltbetona segums, ieklāts asfaltbetona segums ielas braucamā daļā un iebrauktuvēs, veikti labiekārtošanas darbi.

 

 

29.04.2020. 

Asfaltēšana Loka maģistrālē

Pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” turpina būvdarbus objektā “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”. Šīs nedēļas laikā plānots gan turpināt, gan uzsākt asfaltbetona ieklāšanu vairākos posmos. Plānots vairākos Loka maģistrāles posmos izveidot asfalta pamatkārtu vai dilumkārtu:

 • Bērzu ceļā no Loka maģistrāles līdz Strautu ceļam;
 • Loka maģistrāles – Bērzu ceļa rotācijas apļa kreisajā pusaplī;
 • Rubeņu ceļā no Loka maģistrāles virzienā uz Garozas ielu;
 • Loka maģistrāles – Aviācijas ielas rotācijas apļa atzarā;
 • Aviācijas ielā no Loka maģistrāles – Aviācijas ielas rotācijas apļa līdz CSDD;
 • autobusu pieturvietu paplašinājumos Aviācijas ielas un Loka maģistrāles krustojumā;
 • Loka maģistrāles – Aviācijas ielas rotācijas apļa kreisajā ceturtdaļaplī, virzienu uz tiltu līdz Rubeņu ceļam, arī virzienu Aviācijas ielā uz CSDD.

 

Asfaltesana_Berzu_aplis_28_04-1024x446.jpg

 

Loka_mag_asf_apr_Berzu_c-1024x576.jpg

 

Loka_mag_asf-1024x576.jpg

 

Loka_mag_asfalt-1024x576.jpg

 

 

10.03.2020.

Pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” turpina 2018. gadā iesāktos būvdarbus objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

Apjomīgais rekonstruējamais objekts sadalīts astoņās kārtās, kur katrā paredzēti attiecīgi izbūves darbi – komunikācijas, kolektori, ietves, veloceliņi, atpūtas zonas, stāvlaukumi, apļveida krustojumi, kas norisinās saskaņā ar laika grafiku.

 

Paveiktais katrā no projekta kārtām:

1.kārta – ir pārejas posms Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā, 2019. gadā veikta krustojuma būvprojektēšana, būvprojekta skaņošana. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvniecības nosacījumu izpildi šajā kārtā tiks uzsākti būvdarbi. Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā cita projekta ietvaros izbūvēts kanalizācijas spiedvads, ko veica SIA “Ostas celtnieks”.

2.kārtā – posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam (ietverot krustojumu) ir objektā vislielākais komunikāciju blīvums, gan lietus ūdens kanalizācija, kas no izbūves viedokļa ir ievērojamā dziļumā – pāri 5 metriem, gan sadzīves kanalizācija un ūdensvads. Šajā ielas posmā nodrošināta nepārtraukta satiksme. Paralēli Būvnieks nodrošina esošā kolektora darbība un pēc jaunā kolektora pilnīgas palaišanas demontē veco. Tāpat arī ar ūdensvadu – vispirms izbūvēja jauno un tikai tad demontēja veco. Izbūvēti apgaismojuma tīkli, drenāžas caurules, uzsākti ietves izbūves darbi, ar bruģakmens segumu, izbūvēta sadzīves kanalizācija, uzsākti gāzes vada izolācijas atjaunošanas darbi, LVRTC kabeļu čaulošana.

3.kārta – posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai izbūvēti LK tīkli, ieklāta asfaltbetona seguma apakškārta posmā no skolas līdz Rīgas ielai, izbūvēts bruģa seguma stāvlaukums pie Jelgavas 6.vidusskolas, veikta ietvju izbūves darbi, ar bruģakmens segumu, izbūvēti apgaismojuma tīkli, sakaru kanalizācija, gāzes vada izolācijas atjaunošana, sadzīves kanalizācijas izbūve, LKT izbūve skolas stāvlaukumā, drenāžas izbūve

4.kārta – posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli, drenāžas caurules, izbūvēta ietve ar bruģakmens segumu un veikta veloceliņa izbūve, apgaismojuma tīklu izbūve, šajā posmā iekļauts krustojums ar Rīgas ielu, kur veikta lietus kanalizācijas, apgaismojuma, luksoforu, elektrības tīklu izbūve, ir ieklāta asfaltbetona seguma apakškārta.

5.kārta – ir Aviācijas ielas un Loka maģistrāles krustojums, kurā izbūvēts rotācijas aplis, kā arī apgaismojuma tīkli, ūdensvada, lietus kanalizācijas tīkli.

6.kārta – posms no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam, ietverts pārvads pār dzelzceļu, veikti tilta pārbūves darbi – autotransporta barjeru montāža pārvada pieejās, tilta konusa nostiprinājumi, deformācijas šuvju izbūve, asfaltbetona seguma izbūve, hidroizolācija, līmētās izolācijas membrānas ieklāšana, drenāžas kanālu un notekcauruļu izbūve, tilta ietvju bloku betonēšana, starpbalstu hidroizolācijas darbi, pārejas plātņu stiegrošana, tilta balstu un spārnu betonēšana, veidņošana, stiegrošana un putu polistirola izbūve tilta ietves konstrukcijai, tilta laidumu izlīdzinošā slāņa stiegrošana, veidņošana un betonēšana, tilta balstu betonēšana, tilta pārejas plātņu betonēšana. Šajā posmā arī veikta mikrotuneļa izbūve, LK tīklu izbūve, izcirsti krūmi.

7.kārta – Rubeņu ceļa Loka maģistrāles krustojums. Rotācijas apļa izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve, LVRTC kabeļu kanalizācijas pastiprināšana ar švelleriem.

8.kārta – posms no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Šajā posmā izbūvēts rotācijas aplis krustojumā ar Langervaldes ielu, visā posmā ieklāta asfaltbetona seguma apakškārta un izbūvēti visi inženiertīkli. Izbūvētas ietves ar bruģakmens segumu, veikta LVRTC kabeļu čaulošana.

 

Notiekot būvdarbiem Loka maģistrālē, ir organizēti vairāki apbraucamie ceļu posmi. Diviem no tiem – Strautu ceļa posmam no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam un Bērzu ceļa posmam no Kļavu ceļas līdz Strautu ceļam. Šiem apbraucamie ceļiem ir veikts komunikācijas aku remonts un ieklāts asfaltbetona segums. Kā apbraucamie ceļi noteikti arī Bērzu ceļš posmā no Loka maģistrāles līdz Pērnavas ielai, Pērnavas iela posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai, – šiem posmiem ir izstrādāti un saskaņoti būvprojekti un uzsākti komunikāciju aku remontdarbi. Rubeņu ceļš posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei izstrādāts būvprojekts un notiek tā skaņošana.

 

IMG_20200305_135343.jpg

 

IMG_20200305_134832.jpg

 

IMG_20200305_133845.jpg

 

IMG_20200305_133742.jpg

 

IMG_20200305_133513.jpg

 

IMG_20200305_133436.jpg

 

IMG_20191205_114417.jpg

 

IMG_20191205_114340.jpg

 

5db2ff92-03c4-4d01-928c-5f144b80ffa1.jpg

 

 

11.12.2019.

Pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” turpina būvdarbus objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

Ieklāts asfaltbetona segums vairākos posmos:

 • no Jelgavas 6.vidusskolas līdz Loka maģistrālei Nr. 7;
 • no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai
 • pārvadam pār dzelzceļu;
 • no Rubeņu ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.

Noasfaltētas arī divas ielas, kuras tiek izmantotas, kā apbraucamie ceļi Loka maģistrāles būvdarbu laikā, tās ir Bērzu ceļš posmā no Strautu ceļa līdz Kadiķu ceļam un Strautu ceļš posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam.

Satiksmei pilnībā atvērti Loka maģistrāles posmi no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai un no Rubeņu ceļa līdz pilsētas robežai. Šonedēļ noņemts pagaidu luksofors uz pārvada pār dzelzceļu, atjaunojot transporta divvirzienu kustību. Satiksmes ierobežojumi saglabājas posmā no Kalnciema ceļa līdz Rīgas ielai, kā arī krustojumā ar Aviācijas ielu, kur tiek izbūvēts rotācijas aplis.

 

2019_12_11_Loka_mag2-1024x768.jpg

 

2019_12_11_Loka_mag3-1024x768.jpg

 

2019_12_11_Loka_mag4-1024x768.jpg

 

2019_12_11_Loka_mag5-1024x768.jpg

 

2019_12_11_Loka_mag-1024x768.jpg

 

 

21.06.2019.

2018.gada rudenī tika uzsākti ielas rekonstrukcijas darbi Loka maģistrālē, no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai – vairāk nekā 4 km garumā. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbus veic pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” (turpmāk tekstā – Būvnieks). Visā objektā tiek veikta lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, gāzes, elektroapgādes, ielu apgaismojuma un citu komunikāciju izbūves darbi. Apjomīgais rekonstruējamais objekts sadalīts astoņās kārtās, kur katrā paredzēti attiecīgi izbūves darbi – komunikācijas, kolektori, ietves, veloceliņi, atpūtas zonas, stāvlaukumi, apļveida krustojumi, kas tekoši norisinās saskaņā ar laika grafiku. Turpmāk iepazīstināsim ar paveikto un vēl veicamo katrā no projekta kārtām. Informāciju par notiekošajiem un plānotajiem darbiem Loka maģistrālē sniedz Būvnieka pārstāvis – objekta atbildīgais būvdarbu vadītājs Edgars Krastiņš un UKT, LKT projektu vadītājs Dzintars Meļķis.

1.kārta ir pārejas posms Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā, pašlaik notiek šī krustojuma būvprojektēšana, būvprojekta skaņošana. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvniecības nosacījumu izpildi šajā kārtā tiks uzsākti būvdarbi. Loka maģistrālē cita projekta ietvaros paralēli notiek arī kanalizācijas spiedvada izbūve, ko veic SIA “Ostas celtnieks”. Savukārt Būvniekam Loka maģistrālē jāizbūvē cits sadzīves kanalizācijas spiedvads, kura izbūvi tehnisku iemeslu dēļ var uzsākt tikai tad, kad SIA “Ostas Celtnieks” būs pilnībā izbūvējis savā būvprojektā paredzēto sadzīves kanalizācijas spiedvadu, pieslēdzis to pilsētas kopējai sistēmai un tas būs uzsācis darboties.

2.kārtā – posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam (ietverot krustojumu) ir objektā vislielākais komunikāciju blīvums, gan lietus ūdens kanalizācija, kas no izbūves viedokļa ir ievērojumā dziļumā – pāri 5 metriem, gan sadzīves kanalizācija un ūdensvads. Tas sarežģī izpildi – fiziski un tehniski nav iespējams iegūt lielāku iebūves ātrumu kā 4-8 metri dienā. Šajā ielas posmā ir jānodrošina nepārtraukta satiksme. Uz doto brīdi transports tiek virzīts vienā pusē gar privātmājām, ceļa daļā notiek gan ūdensvada, gan sadzīves kanalizācijas, gan lietus kanalizācijas maģistrālo kolektoru izbūve. Visi pārslēgumu pievadi koncentrējas zem pagaidu ceļa, kur tagad notiek satiksme, un līdz ko maģistrālās sistēmas tiks pabeigtas, satiksmi varēs novirzīt uz jauno ceļa vietu, noslēguma etapā pieslēgt komunikāciju atzarus uz mājām. Paralēli Būvniekam arī jānodrošina esošā kolektora darbība un pēc jaunā kolektora pilnīgas palaišanas jādemontē vecais. Tāpat arī ar ūdensvadu – vispirms izbūvē jauno un tikai tad demontē veco.

3.kārtā – posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai darbi norisinās optimālā tempā, tiek būvēta ceļa konstruktīvā kārta – salturīgā un šķembu apakškārta, pa kuru jau daļēji brauc transports. Šajā posmā paredzēti stāvlaukumi un ir jau izbūvēts pagaidu stāvlaukums iedzīvotāju ērtībām. Viens no projektētajiem stāvlaukumiem dotajā brīdī ir izbūvēts šķembu apakškārtā un iedzīvotāji tur var novietot savas automašīnas. Dotajā brīdī ir uzsākta stāvlaukuma un pievedceļu izbūve pie skolas, lai uz 1.septembri tas būtu izbūvēts šķembu apakškārtas stadijā un to būtu iespējams daļēji izmantot.

4.kārtā – posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai jau ir izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli, pašlaik notiek ceļa salturīgās kārtas izbūve un šķembu apakškārtas ieklāšana, satiksmi tiks virzīta pa jaunizbūvētajām šķembām. Novirzot satiksmi pa ceļa vidu, varēs izbūvēt konstruktīvās kārtas pilnā ielas platumā, attiecīgi abās ielas malās.

Šajā posmā iekļaujas arī Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojums, kur Būvniekam jāveic priekšdarbi, izbūvējot lietus kanalizāciju, elektrības tīklus, luksoforu un ielu apgaismojuma tīklus, gūlijas, ielas apmales, lai krustojumā ieklātu asfaltbetona apakškārtu, kad tiks pabeigta izmēģinājuma asfaltbetona testēšana. Būvnieks prognozē šī posma apakškārtas asfaltēšanu jūlijā.

5.kārta – Aviācijas ielas krustojums, 6.kārta – posms no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam, pārvads pār dzelzceļu, 7.kārta – Rubeņu ceļa krustojums: darbi šeit pakārtoti pārvada slēgšanai, ar nosacījumu, ka satiksmes pārvada pār dzelzceļu laidums 14 nedēļu laikā tiks izbūvēts tādā apmērā, lai pārvadu varētu atvērt satiksmei. Pēc veicamo darbu tehnoloģijas tas ir vienots ceļa posms. Tilta rekonstrukcijas un tilta pieeju 5., 6., un 7. kārtas ietvaros būvdarbi notiek saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku. Uz doto brīdi ir daļēji pabeigta salturīgās kārtas izbūve un Būvnieks uzsāk šķembu apakškārtas izbūvi ceļa braucamajai daļai un, veicot darbus atbilstoši grafikam, augustā šajās kārtās atklās satiksmi.

8.kārtā, kas ir posms no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai, ir veikti jau 75% no paredzētā – izbūvēti visi inženiertīkli, nobeigumam tuvojas brauktuves konstruktīvo kārtu izbūve, tiek montētas ielas apmales. Uz doto brīdi ir izbūvēts asfalta izmēģinājuma posms. Pēc asfalta receptes saskaņošanas šajā posmā tika ieklāts asfalts 300 m garumā, kuru testēs – gan asfalta masu, gan urbtos paraugus, gan ieklāšanas tehnoloģiju. Testēšana un rezultātu apkopošana parasti aizņem līdz 3 nedēļām. Pierādot ieklātā asfalta atbilstību būvprojekta prasībām, Būvnieks turpinās apakškārtas asfaltēšanas darbus 8.kārtā un tad secīgi pārējā objektā.

3.,2. un 8. kārtā jau ir veikti zemes darbi veloceliņa izbūvei, daļēji izbūvētas konstruktīvās kārtas. Pēc ietvju apmaļu uzstādīšanas starp ietves apmalēm veiks pilno šķembu izbūvi, darbiem turpinoties ar bruģakmens seguma ieklāšanu.

Notiekot būvdarbiem Loka maģistrālē, ir organizēti vairāki apbraucamie ceļu posmi. Diviem no tiem – Strautu ceļa posmam no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam un Bērzu ceļa posmam no Kļavu ceļas līdz Strautu ceļam, ir apstiprināti būvprojekti un notiek dokumentu sagatavošana būvatļaujas saņemšanai. Šie apbraucamie ceļi būs pirmie, kurus asfaltēs.

Ņemot vērā būvdarbu apjomu, lūdzam iedzīvotājiem būt saprotošiem. Būvnieks objektā darbus veic iespējami precīzi un nodrošina būvdarbu zonas un apbraucamo ceļu atbilstošu uzturēšanu. Atgādinām, ka būvdarbi ir saistīti ar zināmām grūtībām gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan autobraucējiem, un, ka rezultātā iegūstam uzlabotu pilsētas infrastruktūru un ilgtspējīgu pilsētvidi.

Projekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” Nr.6.1.4.2/17/I/005  tiek īstenots Kohēzijas fonda līdzfinansētu projekta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 679 350,03 – Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 004 303,00 valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 9 110 520,00, t.sk. snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 791 643,00.

 

2019_06_21_Loka_mag.jpg

 

 

26.02.2019. 

“Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”

 

Pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” turpina būvdarbus objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

Objektā pilnībā nofrēzēts asfaltbetona segums Loka maģistrāles posmā no Kalnciema ceļa līdz Rīgas ielai un daļēji posmā no Rīgas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai.

Veikti apmaļu demontāžas darbi un daļēji demontēts apgaismojums. Veikti koku un krūmu zāģēšanas darbi. Daļēji izbūvēta saturīgā kārta brauktuvei posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. 

Veikta apgaismojuma aizsargcauruļu izbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam un  posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Daļēji izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam, posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai un posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Izbūvēts ūdensvads Loka maģistrāles posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam.

Šonedēļ plānotie darbi – lietus kanalizācijas, kanalizācijas kolektora izbūve un brauktuves ierakuma veidošana, turpinās objekta:

 • 2.kārtā – Loka maģistrāles posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam,
 • 3.kārtā – Loka maģistrāles posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai,
 • 4.kārtā – Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai.

Plānota asfaltbetona frēzēšana objekta 7. kārtā – Rubeņu ceļu krustojums un 8.kārtā – Loka maģistrāles posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai.

 

 

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv