19.3 °C, 2.7 m/s, 80.5 %

Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsMācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

 

Projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Nr. 8.1.2.0/17/I/029

 

 

Projekta aktualitātes uz 25.11.2019.

 

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

 

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

 

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

 

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Jelgavas Valsts ģimnāzijā plānotās projekta darbības ir īstenotas un objekts tika pieņemts ekspluatācijā 2019. gada 30. jūlijā.  Būvdarbus objektā veica PS “RERE BŪVE1”, būvuzraudzību – SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību – PS “ARH STUDIJA”.

 

2020.gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 22.10.2018. Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Pašlaik ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes.

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

 

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570. 25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim. 

 

tehnologijuvsk.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 05.08.2019.

 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve ir noslēgusies, un jau pēc nepilna mēneša skolas kolektīvs atgriezīsies no Jelgavas pils un mācību gadu uzsāks skolas vēsturiskajās telpās. Vērienīgais projekts nesis ļoti daudz pārmaiņu – skola būtiski mainījusies gan no ārpuses, gan no iekšpuses.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

Ir noslēgusies projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Nr. 8.1.2.9/17/I/029 daļa, kas paredz Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju un jauna aprīkojuma iegādi, nodrošinot skolā mūsdienīgu un rosinošu mācību vidi. Būvdarbi objektā ilga divarpus gadus, un skola piedzīvojusi kapitālas pārmaiņas – ēkai ir jauns jumts un logi, atjaunota un 20. gadsimta 30. gadu funkcionālajai arhitektūrai raksturīgos pelēcīgos toņos nokrāsota fasāde, labiekārtota teritorija un sakārtots stadions. Bet tas ir tikai no ielas redzamais. Būtiski ir tas, ka skolai ir izbūvētas jaunas komunikācijas – apkure, kanalizācija un ūdensvads, gāze, elektrība –, kas nebija mainītas kopš ēkas atjaunošanas pēc Otrā pasaules kara. Tāpat sakārtota drenāžas sistēma un veikti vēl citi pasākumi, lai augstais gruntsūdeņu līmenis neradītu applūšanas draudus un nebojātu skolas pamatus.      

 

Izremontētas arī skolas telpas, vienlaikus veidojot skolā tematiskas telpu grupas, piemēram, valodu un vēstures bloku, matemātikas un informātikas bloku, dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas) bloku. Pagrabstāvā joprojām atradīsies virtuve, ēdamzāle un garderobe, bet no jauna izveidoti gan meiteņu, gan zēnu mājturības kabineti, kuros būs šujmašīnas, virtuves aprīkojums, kokapstrādes un metālapstrādes iekārtas. Tāpat skolā būs plaša un moderna bibliotēka, un sava vieta atrasta arī skolas muzejam.

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

Šobrīd vēl tiek piegādātas pēdējās mēbeles, kas tika izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma, jaunas iekārtas gan skolas ēdnīcai, gan meiteņu mājturības kabinetam, interaktīvie risinājumi mācību procesa dažādošanai un aprīkojums dabas zinātņu kabinetiem un laboratorijām. Saskaņā ar iepirkuma procedūru skolai nepieciešamās mēbeles – solus, krēslus, plauktus, skapjus un citas mēbeles – izgatavo un piegādā “Rīgas krēslu fabrika” par 750 320,98 eiro ar PVN, bet aktu zāles krēslus izgatavo uzņēmums “Plycollection” par 122 519,76 eiro ar PVN. Iekārtas skolas ēdnīcai piegādā SIA “Grandus” par 121 000 eiro ar PVN, bet par meiteņu mājturības kabineta aprīkojuma piegādi atbild uzņēmums “Vitrum” (jaunās iekārtas izmaksā 14 643,42 eiro ar PVN).

 

7.jpg

 

8.jpg

 

Izaicinājumi – laika un naudas izteiksmē

 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts ir viens no vērienīgākajiem pašvaldības projektiem, kas realizēts pēdējo gadu laikā – gan no paveiktā darba apjoma, gan no tehniskā un profesionālā izaicinājuma viedokļa, gan ieguldīto līdzekļu ziņā.

 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija starpstāvu pārsegumu nomaiņa. Atsedzot konstrukcijas, tika atklāts, ka virs klasēm starp stāviem ir nevis dzelzsbetona konstrukcijas, kā bija norādīts dokumentos, bet koka. Visdrīzāk, tās ir sekas skolas ēkas atjaunošanai pēc Otrā pasaules kara, kad tika izmantoti visi pieejamie materiāli, nevis tie, kas norādīti tehniskā projekta dokumentācijā. Konstrukciju nomaiņas procesa saskaņošana, tostarp dažādu ekspertīžu veikšana, un pati nomaiņa prasīja apmēram pusgadu, kas nozīmēja arī visa projekta īstenošanas laika pagarinājumu, un arī papildu izmaksas. Defekti atklājās arī citviet, piemēram, aktu zāles jumta starpsijās nebija metāla stiegrojuma, bet tikai betons, aktu zāles balkona sijas bija deformētas, skolas iekštelpu kaļķa apmetums izrādījās sliktā stāvoklī un darbu laikā sāka masveidā drupt nost, nācās pastiprināt skatuves un 2. un 3. stāva kolonnas, demontēt 4. stāva torņa konstrukciju, kas nebija droša.

 

Skolas pārbūve notika, pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570,25 eiro. Attiecināmās izmaksas ir 9 432 598,08 eiro, no kurām 6 315 161 eiro (66,95 procenti) ir ERAF finansējums, 3 117 437,08 eiro (33,05 procenti) – Jelgavas pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām. Neattiecināmās izmaksas ir 4 195 972,17 eiro, kas ir Jelgavas pašvaldības finansējums. Jelgavas Valsts ģimnāzijas būvniecības – būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvdarbu – izmaksas ir 12 309 592,19 eiro.

 

 

Skola ar vēsturi

 

Ēka, kurā atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzija, būvēta pēc arhitekta Valda Zebauera projekta un ekspluatācijā nodota 1939. gadā. Otrā pasaules kara laikā tika nopostīti apmēram 95 procenti pilsētas, bet šī ēka nebija pārāk cietusi un tika atjaunota. Tā kā skola līdz šim vērienīgus remontus nebija piedzīvojusi, tā glabāja 20. gadsimta 30. gadu vēstures liecības, ko rekonstrukcijas gaitā tika lemts maksimāli saglabāt – kur iespējams, atjaunot, bet atsevišķās vietās izveidot no jauna pēc analoģijas. Piemēram, tika saglabāti čuguna radiatori, kas nu izvietoti vietās, kur tie eksponējas – gaiteņos, nišās, zālē. Tāpat atjaunots grīdas flīzējums pie aktu zāles un centrālo kāpņu laukumos, aktu zāles un gaiteņa galu logu vitrāžas, aktu zāles griesti ar ģipša ornamentiem un lustras, kādreizējās sporta zāles egles šaurdēļu grīda, centrālās kāpnes un kāpņu margas. Restaurēti arī pieci Jelgavas mākslinieka Andreja Zvejnieka sienu gleznojumi, kas gan ir 20. gadsimta 80. gadu mākslas darbi.

 

9.jpg

 

10.jpg

 

 

Sakārtos vēl vienu skolu

 

Projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” noslēgsies 2020. gada decembrī – plānots atjaunot arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde, un šogad paredzēts uzsākt skolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. Jāpiebilst, ka realizējot Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektu, jau ir pārbūvēts Tehnoloģiju vidusskolas stadions.

 

Projekta rezultāts būs divas pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 audzēkņiem.

 

Viens no lielākajiem skolēnu ieguvumiem ir moderna un plaša bibliotēka, kas izveidota kādreizējā sporta zālē, kura jau sen vairs neatbilda mūsdienu prasībām un sporta stundās netika izmantota. Bibliotēkā būs grāmatu krātuve, datori, lasītava un telpa nodarbībām. Lai pārvietotu grāmatas, izmantots efektīvākais veids – dzīvā grāmatu ķēde. Bibliotēka ir īpaša arī ar to, ka tajā atjaunota vēsturiska interjera vērtība – egles šaurdēļu grīda. Agrāk grīda bija zaļā krāsā, bet tagad – tuvu dabiskajam koka izskatam. Lai to panāktu, bija jānoņem apmēram piecus milimetrus biezs krāsas slānis.

 

Rekonstruējot skolu, nodrošināta arī vides pieejamība – uzstādīti pieci pacēlāji, kas ļauj iekļūt skolā un nokļūt nepieciešamajā ēkas stāvā, klašu durvju platums pielāgots tā, lai var iekļūt ar ratiņkrēslu, izveidotas arī labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt kāpņu apakšējie pakāpieni atzīmēti ar košu līniju neredzīgajiem un vājredzīgajiem.

 

11.jpg

 

12.jpg

 

Vērienīgas pārmaiņas piedzīvojis arī 6511,10 kvadrātmetrus lielais skolas stadions. Tajā ierīkoti divi strītbola laukumi, volejbola laukums, divas tāllēkšanas bedres, lodes grūšanas sektors, divi tautas bumbas laukumi, bumbiņas mešanas sektors, augstlēkšanas sektors, skrejceļš un trenažieru laukums ar astoņām ierīcēm. Lai stadionu varētu izmantot arī vakaros, tajā uzstādīti 30 metrus augsti prožektori.

 

Ap stadionu uzstādīts jauns metāla žogs, paredzot ieeju tikai no sporta halles puses. Jāpiebilst, ka stadionu saskaņā ar izstrādātajiem lietošanas noteikumiem varēs izmantot arī pilsētas iedzīvotāji.

 

13.jpg

 

14.jpg

 

Arvien vairāk skolēnu izmanto velosipēdu, bet pirms skolas rekonstrukcijas nepietika vietu, kur to atstāt, tāpēc skolēni savus braucamos slēdza pie laternām un ielas drošības barjerām. Tagad situācija uzlabosies, jo pie skolas uzstādītas velonovietnes ar vietām 100 velosipēdiem.

 

Lai saglabātu labo akustiku, skolas aktu zālei tika pasūtīti speciāli flow tipa krēsli, kas ir ieturēti minimālisma stilā un reizē gana eleganti. Tie ir veidoti no liektām koka konstrukcijām, viegli, ērti sēdēšanai. Uz krēsla sēžamās daļas ir mīksts paliktnis, ko varēs nomainīt, kad tas nolietosies. Krēslus ir arī ērti savienot rindās un nofiksēt. Kopā tiks iegādāti 466 krēsli.

 

Jaunievedums garderobē būs metāla skapītis katram skolēnam, kurā ērti atstāt sporta tērpu un maiņas apavus.

 

15.jpg

 

16.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 27.06.2019.

 

Darbi Jelgavas Valsts ģimnāzijā tuvojas noslēgumam

 

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros tuvojas noslēgumam Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija un ir pieprasīti atzinumi no atbildīgajām iestādēm, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā. 

 

Projekta mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

 

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029. Šī gada 6.martā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanās Nr. 8.1.2.9/17/I/029 grozījumus Nr.1 un 13.maijā grozījumus Nr.2.

 

 Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai 2017.gada 28.aprīlī tika noslēgts būvdarbu līgums ar PS “RERE BŪVE1”. Sākot no 2017.gada 23.maija objektā notiek būvdarbi. 2018. gada nogalē pilnībā tika pabeigta Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve. Šobrīd Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija tuvojas noslēgumam un ir pieprasīti atzinumi no atbildīgajām iestādēm, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā. 

 

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību veic PS “ARH STUDIJA”.

 

Projekta darbības “Ergonomisku mēbeļu iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijas vajadzībām” īstenošanai Jelgavas pilsētas dome šī gada 30.janvārī noslēdza līgumu ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par saimniecības telpu mēbeļu izgatavošanu un piegādi un 6.martā – ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par skolas, biroja un mīksto mēbeļu izgatavošanu un piegādi  Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās. Izpildītājs jau ir sācis piegādāt mēbeles skolas telpās. Mēbeles saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir plānots piegādāt un uzstādīt līdz šī gada 31.jūlijam.

 

Ir uzsākta arī darbības “JVĢ virtuves iekārtu iegāde” īstenošana. Šī gada 19.februārī Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” par mājturības kabineta mēbeļu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā un 27.februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Grandus” par  virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Abiem līgumiem izpildes termiņš ir līdz šī gada 31.jūlijam.

 

Projekta darbības “IKT risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde JVĢ vajadzībām” īstenošanai ir apstiprināti piecpadsmit pirkuma pieprasījumi elektronisko iepirkumu sistēmā, un lielākā daļa no IKT tehnoloģijām jau ir piegādātas un tiek uzstādītas.

 

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros 2019.gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 22.10.2018. Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Pašlaik ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā,  un turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes.

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

 

Projekta rezultāti:

 

2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1 429 izglītojamajiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570.25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

vvv.jpg

 

xxx.jpg

 

mmm.jpg

 

hhh.jpg

 

lll.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 18.03.2019.

 

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

 

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

 

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai 2017.gada 28.aprīlī tika noslēgts būvdarbu līgums ar PS “RERE BŪVE1”. Sākot no 2017.gada 23.maija objektā notiek būvdarbi. 2018. gada nogalē pilnībā tika pabeigta Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve. Šobrīd objektā tiek veikti iekšējās apdares un restaurācijas darbi, kā arī turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību veic PS “ARH STUDIJA”.

 

Projekta darbības “Ergonomisku mēbeļu iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijas vajadzībām” īstenošanai Jelgavas pilsētas dome šī gada 30. janvārī noslēdza līgumu ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par saimniecības telpu mēbeļu izgatavošanu un piegādi un 6.martā – ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par skolas, biroja un mīksto mēbeļu izgatavošanu un piegādi  Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās. Mēbeles saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir plānots piegādāt un uzstādīt līdz šī gada 31. jūlijam.

 

Ir uzsākta arī darbības “JVĢ virtuves iekārtu iegāde” īstenošana. Šī gada 19. februārī Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” par mājturības kabineta mēbeļu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā un 27.februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Grandus” par  virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Abiem līgumiem izpildes termiņš ir līdz šī gada 31.jūlijam.

 

Projekta darbības “IKT risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde JVĢ vajadzībām” īstenošanai ir apstiprināti trīs pirkuma pieprasījumi elektronisko iepirkumu sistēmā.

 

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros 2019. gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 2018. gada 22. oktobrī Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Pašlaik ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

 

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 12 148 780.59 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 2 716 182.51 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim.

 

IMG_7585.jpg

 

IMG_7624.jpg

 

 IMG_7591.jpg

 

IMG_7626.jpg

 

IMG_7566.jpg

 

IMG_7581.jpg