16.2 °C, 1.6 m/s, 81.9 %

Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsPilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)
Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis:

Uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos, t.i. e-vidē iekļaujot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pašvaldības pakalpojumus, kā arī nodrošinot šo pakalpojumu pārrobežu izmantošanas iespējas.

 

Atbilstoši programmas mērķiem, tas veicinās ilgtspējīgu un saliedētu Zemgales reģiona sociālekonomisko izaugsmi, palīdzot Jelgavai un Šauļiem kļūt par konkurētspējīgām, dzīvošanai un darbam pievilcīgām pilsētām, centralizējot pilsētas publisko pakalpojumu administrēšanu, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris) un Šauļu pilsētas dome.

 

Projekta galvenās darbības:

 

1. Pašvaldības e-pakalpojumu procesu pilnveidošana, interaktīvu informācijas un komunikācijas IT risinājumu izveide, modernizējot un optimizējot līdz šim pieejamos pašvaldības pakalpojumus;

 

2. Pašvaldības pakalpojumu jeb iedzīvotāju / pilsētas kartes lietotāju skaita palielināšana, nodrošinot labāku atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, labāku pieejamību pašvaldības pakalpojumiem;

 

3. Kopīgu e-pakalpojumu integrācija Jelgavas un Šauļu iedzīvotājiem (atlaides muzejos, sabiedriskā transporta biļetes u.tml.), lai nodrošinātu labāku Latvijas – Lietuvas robežas iedzīvotāju savstarpējo sadarbību / kustību;

 

4. Pašvaldību sadarbības un Iedzīvotāju karšu pārrobežu iespēju attīstīšana, veidojot kopīgus risinājumus un abpusēji interesantus pielietojumus.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā abas projektā iesaistītās pašvaldības uzlabos sabiedriskos pakalpojumus, kas saistīti ar pabalstu un piedāvāto atlaižu piešķiršanu pašvaldībā un tā piekļuvi pakalpojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju karti ar uzlabotiem un jauniem e-moduļiem;
  • Lielāks iedzīvotāju skaits izmantos pilsētas kartes;
  • Uzlabosies pārrobežu sadarbība starp pašvaldībām, to speciālistiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir 584 230.24 EUR, t.sk. 496 595.70 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 350 636.24 EUR, t.sk. 298 040.80 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 531.81 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 063.63 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 03.aprīļa līdz 2020. gada 30. decembrim.

 

Programmas mājaslapa www.latlit.eu

ES oficiālā mājaslapa www.europa.eu

 

 

Projekta aktualitātes:

 

07.04.2022.

 

Noslēdzot Projekta LLI – 152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” realizāciju, tika palielināts pilsētas iedzīvotāju karšu pielietojums Jelgavā un Šauļos un uzlabota pilsētas iedzīvotājiem pieejamās kartes funkcijas.  Lai veiksmīgi realizētu projektu, projekta ietvaros tika veikts pētījums, izstrādāta attīstības koncepcija, kā arī veikta projekta rezultātu analīze, lai pārliecinātos par projekta veiksmīgu realizāciju.

 

 

Plašāka informācija par projekta laikā izstrādātajiem dokumentiem:

Ineta Vintere

Projektu vadības sektora vadītāja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Tālr.: 63005487

E-pasts: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv

 

Projekts tiek realizēts Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

 

29.12.2020.

 

Notikusi projekta gala konference un projekta ieviešana ir pabeigta

 

2020.gada 29.decembrī tika organizēta tiešsaistes konference, lai informētu par projektā sasniegtajiem rezultātiem, mērķiem un izstrādātajiem vai uzlabotajiem pakalpojumiem.

 

Konferenci atklāja Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš, pēc tam konferences ievadvārdus teica Šauļu pilsētas administrācijas izpilddirektors A.Bartulis.

 

Konferences laikā tika stāstīts par projektu kopumā, par projekta aktivitāšu ieviešanas procesu un kādi rezultāti partneru pilsētām un to iedzīvotāju labklājībai ir sasniegti.

 

Detalizētu informāciju par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un sasniegtajiem mērķiem sniedza vadošais partneris (Jelgavas pilsētas dome), kā arī tika sniegta informācija par Digitālo ekonomiku.

 

No projekta partnera – Šauļu pilsētas pašvaldības administrācijas puses – tika sniegtas prezentācijas par Šauļu un Viedo pilsētu koncepciju.

 

Šī konference bija lielisks veids, kā ne tikai informēt konferences dalībniekus par konkrētā projekta mērķiem un rezultātiem, bet arī diskutēt par nākotnes plāniem projekta rezultātu attīstībā.

 

Noslēguma konferences prezentācijas:

 

16.12.2020.

 

Projekta ietvaros veikta projekta pilotēšanas rezultātu analīze

 

Analīzes laikā tika vērtēti projektā izstrādātie sabiedriskie pakalpojumi – Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes pieejamo pakalpojumu attīstība un uzlabojumi, pašvaldības portāls “eTelpa.lv”, mobilā lietotne “Jelgava”, interaktīvā karte.

 

Tika analizēta informācija par izstrādātajiem un uzlabotajiem pakalpojumiem, apkopota informācija un atsauksmes, lai turpinātu pakalpojumu uzlabošanu un tie turpmāk būtu vēl ērtāki un vieglāk pieejami sabiedrībai un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem.

 

Projekta īstenošanas laikā tika izstrādāti 3 e-moduļi:

  • E-modulis “Atlaižu administrēšanas modulis”
  • E-modulis “Klasifikatoru administrēšanas modulis”
  • E-modulis “Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis”.

Ir izstrādāti e-moduļi un ieviesti informācijas tehnoloģiju risinājumi, kas rada apstākļus, lai pašvaldības administrācija varētu uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, kā arī ir izstrādāti informācijas tehnoloģiju risinājumi, kurus var lietot pārrobežu sadarbības ietvaros.

 

30.10.2020.

 

Jau šā gada beigās projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” ieviešana būs pabeigta.

 

Lai realizētu projekta mērķi un uzlabotu publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos, projekta ietvaros līdz šim ir izstrādāts pētījums, attīstības koncepcijas, Jelgavā iegādāti un uzstādīti termināļi un praktiski pabeigta 3 e-moduļu izstrāde projekta ietvaros. Tāpat kā Jelgava, arī projekta partneris, Šauļu pilsētas dome, ir veikuši pētījumu, izstrādājuši koncepciju, izstrādājuši e-moduļus un drīzumā pabeigs mobilās lietotnes izstrādi. Savukārt, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību, kas arī ir viens no šī projekta mērķiem, nākotnē būs iespējams iegūt atlaides projekta partnera pilsētā, izmantojot mobilo lietotni.

 

 

30.07.2020.

 

Projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” tiks veikts e-moduļu papildināšanas pasūtījums.

 

Turpinot uzlabot pilsētas piedāvātos pakalpojumus un lai šā gada 30. decembrī veiksmīgi tiktu pabeigtu projekta realizāciju, tiks veikta pēdējais e-moduļu izstrādes posms jeb e-moduļu papildināšana. Tiks veikti papildinājumus trīs Vienotās pašvaldības sistēmas (turpmāk – VPS) moduļos: “Jelgavnieka mobilā aplikācija”, “E-atvieglojumi”, Pašvaldības e-pakalpojumu portālā “Etelpa.lv”, kuru darbību nodrošina e-moduļi: “Atlaižu administrēšanas modulis”, “Klasifikatoru administrēšanas modulis” un “Reģistrācijas un e- pakalpojumu izmantošanas modulis”.

 

Izstrādi plānots pabeigt šā gada 31. oktobrī. Arī projekta partneris, Šauļu pilsētas administrācija, līdz oktobra beigām plāno pabeigt savas mobilās lietotnes izstrādi un tad Jelgavas un Šauļu pilsētas iedzīvotājiem būs pieejamas mobilās lietotnes, ar kuru palīdzību varēs iegūt atlaides projekta partnera pilsētā noteiktiem pakalpojumiem vai pasākumiem.

E-moduļu papildināšanas darba uzdevumus skatīt ŠEIT.

 

 

01.06.2020.

 

Projekta LLI-152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)” jaunumi

 

Pēdējo mēnešu laikā projekta ietvaros organizētas tikšanās, lai veiksmīgi varētu pabeigt projektu, sasniedzot visus mērķus. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir jaunā e-moduļu izstrādes kārta, kas projekta ietvaros būs pēdējā. Pēc e-moduļu pēdējā posma izstrādes pabeigšanas, iedzīvotāji varēs izmantot jaunās iedzīvotāju kartes ar jaunām funkcijām un saņemt atlaides Šauļos dažādos pasākumos. Savukārt, projekta partneris – Šauļu pilsētas dome aprīlī pabeidza savu e-moduļu izstrādi, kā rezultātā arī viņiem tagad ir Šauļu pilsētas iedzīvotāju portāls un portāls pašvaldībai, lai varētu piešķirt atvieglojumus.

 

Tuvākajā laikā projekta partneris plāno uzsākt mobilās lietotnes izstrādi. Kad būs pabeigta e-moduļu izstrāde Jelgavai un Šauļi būs pabeiguši mobilās lietotnes izstrādi, pilsētu iedzīvotājiem būs iespēja saņemt atlaides projekta partnera pilsētā, lietojot mobilo lietotni.

 

Tāpat, Šauļu pilsētas dome pabeidza projekta attīstības koncepcijas izstrādi. Jelgavas pilsētas domes šādas koncepcijas izstrādi bija pabeigusi jau iepriekš. Šobrīd tiek veidots abu projekta partneru izstrādāto koncepciju kopsavilkums, kas parādīs kādas ir pilsētu attīstība uz koncepcijas sagatavošanas brīdi un kādas ir galvenās lietas, kas pilsētās būtu jāattīsta.

 

 

24.10.2019.

 

Projektam LLI-152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card) pagarināts realizēšanas laiks

 

Lai veiksmīgi pabeigtu visas projektā paredzētās aktivitātes gan Jelgavā, gan Šauļos, lai būtu iespēja realizēt pārrobežu sadarbību un izpildītu paredzētos mērķus, ir pagarināts projekta realizēšanas laiks līdz 2020. gada 30. decembrim.

 

Projekta realizēšanas pagarinājums ļaus pilnībā pabeigt e-moduļu izstrādi abās projektu partneru pilsētās. Šie izstrādātie e-moduļi uzlabos publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinās pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti. Ar to palīdzību tiks paplašināta pilsētas karšu pielietojuma iespējas Jelgavā un Šauļos.

 

Projekta partneris, Šauļu pilsētas dome, drīzumā plāno pabeigt projekta attīstības koncepcijas izstrādi Šauļiem, kas savukārt palīdzēs projekta realizēšanas laikā precīzi noteikt kādas funkcijas būs pieejamas Šauļu iedzīvotāju kartei. Pēc projekta attīstības koncepcijas izstrādes, Šauļu pilsētas dome, projekta ietvaros, izstrādās mobilo lietotni. Tāpat kā Jelgavas mobilā lietotne, tā nodrošinās pilsētu pārrobežu sadarbību. Plānots, ka mobilās lietotnes ne tikai atvieglos informācijas pieejamību iedzīvotājiem, bet piedāvās iespēju apskatīties aktuālos notikumus projekta partnera pilsētā un iegūt atlaides pilsētas viesiem.

 

 

19.03.2019.

 

Projekta LLI-152 Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card) realizēšanas laika pagarinājums un citas projekta aktualitātes.

 

Projekts paredz, ka tiks uzlabota publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāte, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos. Lai būtu iespēja realizēt visas projektā paredzētās aktivitātes, izpildīt tās kvalitatīvi un, pabeidzot projektu, pilnībā izpildīt projekta mērķi,  ir pagarināts projekta realizēšanas laiks līdz 2019. gada 2. septembrim.

 

Turpinot plānoto aktivitāšu izpildi, projekta partneris, Šauļu pilsētas dome, šā gada janvārī parakstīja līgumus par attīstības koncepcijas un e-moduļu izstrādi. Savukārt, Jelgavas pilsētas dome plāno šā gada 2. ceturksnī veikt trešo e-moduļu izstrādes pasūtījumu elektronisko iepirkumu sistēmā eis.gov.lv, lai pabeigtu e-moduļu izstrādi un papildinātu jau iepriekš izstrādātos e-moduļus ar funkcijām, kas ne tikai atvieglos ikdienu Jelgavas pašvaldības iestādēm un iedzīvotājiem, bet arī nodrošinās pārrobežu sadarbību ar Šauļiem. Tā, piemēram, projekta ietvaros izstrādātā mobilā lietotne ne tikai atvieglos informācijas pieejamību par Jelgavu tās iedzīvotājiem, bet ļaus apskatīt informāciju par Šauļu aktualitātēm un apskates vietām.

 

 

Kontakti

Ineta Vintere

Projektu vadības sektora vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005487
E-Pasts: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv

 

Projekts tiek realizēts Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība