19.2 °C, 1.3 m/s, 91.4 %

Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gadsMācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

 

Projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Nr. 8.1.2.0/17/I/029

Projekta aktualitātes uz 16.08.2023.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas telpās turpinās mācību klašu un kabinetu iekārtošana, lai 1.septembrī mācības varētu uzsākt ap 1200 skolēni. Kopā ar pedagogiem jauno kabinetu iekārtošanā iesaistījušies arī vecāko klašu skolēni.  Jau nākamnedēļ skolu apmeklēs Jelgavas valstpilsētas vadība, domes deputāti un Izglītības  pārvaldes speciālisti, lai iepazītos ar mācību iestādes gatavību jaunajam mācību gadam.

Skolas telpās šobrīd aktīvi darbojas iebūvējamo mēbeļu piegādātāja SIA “OFFICE SOLUTION”  un saimniecības mēbeļu piegādātāja SIA “ARFIX” darbinieki, lai skola 1.septembrī būtu pilnībā aprīkota ar jaunām mēbelēm.

SIA “Pro Vision Baltic” darbinieki visos kabinetos ir uzstādījuši tāfeles ar iebūvētiem interaktīvajiem ekrāniem, un pedagogi apgūst prasmes šo tāfeļu izmantošanā.

SIA “Saint-Tech” darbinieki ir piegādājuši un uzstādījuši mēbeles dabaszinību kabinetā.

Skolai biroja, bibliotēkas un ēdamzāles, kā arī mīkstās mēbeles piegādāja SIA “Rīgas krēslu fabrika”. Uzņēmums savas saistības jau ir izpildījis.

Projekta aktualitātes uz 30.06.2023.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Noslēgusies Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Meiju ceļā 9 rekonstrukcija, un skola šī gada 16.jūnijā  ir pieņemta ekspluatācijā. Pilsēta ir  ieguvusi pilnībā pārbūvētu un modernu mācību iestādi, kas skolēniem sniegs iespēju mūsdienīgā mācību vidē apgūt informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu un humanitāro zinātņu pamatus. Līdz ar pārmaiņām skolā ieviestas jaunas tehnoloģijas un mūsdienīgi risinājumi, piemēram, sensoru ventilācijas sistēma ļaus aprēķināt skābekļa līmeni klasē un nepieciešamības gadījumā nodrošinās optimālu gaisa kvalitāti.

Jaunu veidolu ieguvusi ne tikai Tehnoloģiju vidusskolas ēka. Labiekārtota arī piegulošā teritorija. Skolas priekšā izveidots plašs bruģēts laukums, kurā varēs notiks pasākumi, uzstādīti karoga masti, soliņi un atkritumu urnas, ierīkots āra apgaismojums un pa perimetru uzstādīta videonovērošana. Visapkārt skolai uzstādītas velonovietnes ar vietu 240 velosipēdiem, kā arī teritorija papildināta ar jauniem kokiem un apstādījumiem. Pie ieejas izbūvēts arī panduss un otrpus skolai – lifts. Skolas pagalmā mazāko klašu skolēniem izbūvēts plašs rotaļu laukums ar gumijas segumu.

Pārmaiņas piedzīvojusi skolas aktu zāle, kurā nomainīts grīdas segums, izbūvēti akustiskie griesti, uzstādīta moderna apskaņošanas sistēma un gaismas. Arī sporta zālē uzstādīts speciāli sportošanai paredzēts grīdas segums ar FIBA sertifikātu, griestiem atrasts akustisks risinājums, lai nepieciešamības gadījumā zālē varētu aizvadīt arī citus pasākumus.

Skolas pagalmā izbūvēta 70 kvadrātmetrus plaša mācību darbnīca, kurā skolēni varēs metināt, frēzēt, būvēt elektroautomobiļus un salabot savu velosipēdu. Šobrīd mācību darbnīcā jau uzstādīts telfers jeb celtnis ar celtspēju divas tonnas, kā arī ierīkotas metināšanas darba vietas.

Pārbūvēta arī skolas ēdnīca un virtuve, kura tiks iznomāta pakalpojumu sniedzējam. Virtuve sadalīta vairākās zonās, piemēram, konditoreja, sadale, gaļas cehs. Tur izbūvēts arī ēdiena lifts, pa kuru uz virtuvi varēs transportēt produktus no noliktavas ēkas cokolstāvā.

Lai skolas personāls un apmeklētāji ērti varētu novietot transportlīdzekļus, pretim skolai Meiju ceļā 44 izbūvēts labiekārtots stāvlaukums 30 automašīnām. Tāpat stāvlaukums izbūvēts skolas iekšpagalmā pretim atjaunotajam stadionam un gar ēkas fasādi pret Celtnieku ielu, kur izveidota jauna iebrauktuve skolas teritorijā.

Skolas telpās šobrīd aktīvi darbojas mēbeļu piegādātāji, lai skola uz 1.septembru būtu pilnībā aprīkota ar jaunām mēbelēm. Arī SIA “Pro Vision Baltic” darbinieki ir uzsākuši tāfeļu ar iebūvēto interaktīvo ekrānu piegādi un uzstādīšanu klasēs.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 22 598 240.22  EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 10 582961.61 EUR, no kurām 6 696 748.00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 202251.09 ir Jelgavas pašvaldības finansējums un 683 962.52 EUR ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 12 015 278.61 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta aktualitātes uz 30.03.2023.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā , I kārta”.

2022.gada 6.septembrī tika parakstīta vienošanās Nr.5 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā, I kārta. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā līguma kopējā summa ir 7 252 988.94 euro.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “Compaign”.

SIA “Prolux” ir izpildījuši līguma saistības par virtuves iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai, skolas virtuve ir aprīkota ar profesionālām virtuves iekārtām.

Pašvaldība 2023.gada 31.janvārī noslēdza līgumu ar SIA “Saint-Tech” par dabaszinību kabinetu mēbeļu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai,  līguma izpildes termiņš ir 2023.gada 31.jūlijs. 2023.gada 3.martā tika noslēgts līgums ar SIA “OFFICE SOLUTIONS” par iebūvējamo mēbeļu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu, plānotais izpildes termiņā ir 2023.gada 3.septembris un  8.martā –  līgums ar SIA “Rīgas KRĒSLU FABRIKA” par skolas, biroja un mīksto mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai, šī līguma izpildes termiņš ir 2023.gada 8.augusts.

2023. gada 28. martā tika noslēgti trīs piegāžu līgumi ar SIA “Pro Vision Baltic” par tāfeļu ar iebūvējamo interaktīvo ekrānu piegādi un šo līgumu izpilde plānota šī gada 28.jūlijā.

Elektronisko iepirkumu sistēmā tika veikti iepirkumi. lai iegādātos skolēnu galdus un krēslus, kā rezultātā skolai UAB “ISKU Baldai” jau ir piegādājuši skolēnu galdus un SIA “Certes.lv” un SIA “AA Active”ir piegādājuši skolēnu krēslus.

Elektronisko iepirkumu sistēmā tiek veikti iepirkumi IT tehnoloģiju iegādei.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 22 214 797.65 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 10 278 433.59 EUR, no kurām 6 696 748.00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 897 723.07 ir Jelgavas pašvaldības finansējums un 683 962.52 EUR ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 11 936 364.06 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta aktualitātes uz 30.12.2022.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā , I kārta”.

2022.gada 6.septembrī tika parakstīta vienošanās Nr.5 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā, I kārta. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā līguma kopējā summa ir 7 252 988.94 euro.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “Compaign”.

Pašvaldība 2022. gada 1.septembrī noslēdza līgumu ar SIA “Prolux” par virtuves iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai, līguma izpildes termiņš ir 2023.gada 1.marts.

Ir uzsākta iepirkumu procedūru veikšana mēbeļu iegādei. Šī gada 27.decembrī noslēdzās atklāts konkurss ID Nr. JVP 2022/132/AK “Dabaszinību kabinetu mēbeļu un iekārtu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai” un notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana. Izsludināti ir arī iepirkumi “Mēbeļu un iekārtu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai” ID Nr. JVP 2022/124/AK un “Iebūvējamo mēbeļu un iekārtu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai” ID Nr. JVP 2022/136/AK, kuri noslēgsies nākamā gada sākumā.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 21 247 746.99 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 501 126.42 EUR, no kurām 6 696 748.00 EUR (71.48 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 120 415.90 EUR (22.32 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un 683 962.52 (7.20%) EUR ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 11 846 620.57 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta aktualitātes uz 30.09.2022.

2018. gada 13. jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029 (turpmāk – Vienošanās).

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021. gada 21. aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā, I kārta”.

2022. gada 6. septembrī tika parakstīta vienošanās Nr.5 pie 2021. gada 21. aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā, I kārta”. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā līguma kopējā summa ir 7 252 988,94 euro.

Pašlaik objektā tiek pabeigti fasādes apdares darbi, žoga būvniecība, teritorijas labiekārtošanas darbi, uzsākti telpu iekšējās apdares darbi un  turpinās darbs pie mācību darbnīcas jaunbūves.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Prokrial” (būvuzraugs K.Priede) un autoruzraudzību – SIA “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 21 347 746,99 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 501 126,42 EUR, no kurām 6 696 748,00 EUR (70.48 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 120 415,90 EUR (22.32 %) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums un 683 962,52 EUR (7.20 %) ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 11 846 620,57 EUR, kas ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums.

projekts.png

 

Projekta aktualitātes uz 23.03.2022.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029 (turpmāk – Vienošanās).

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā , I kārta”.

2021.gada 21.jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.1 un 27.augutā parakstīta vienošanās Nr. 2 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā, I kārta”. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā līguma kopējā summa ir 5 074 535.84 euro.

Pašlaik objektā tiek pabeigti sienu un grīdu pārbūves, iekšējo un ārējo komunikāciju izbūves darbi, tiek veikta kāpņu pakāpienu pārbūve, turpinās darbs pie mācību darbnīcas jaunbūves.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Prokrial”( būvuzraugs K.Priede) un autoruzraudzību – SIA “OZOLA &BULA, arhitektu birojs”.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Pašvaldība ir ierosinājusi līguma grozījumus CFLA par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2023. gada 31.augustam.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 519 880,83 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 696 748.00 EUR (71 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 051 887.56 EUR (21.75 %) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums un 683 962.52 EUR (7.25 %) ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 9 087 282,75 EUR, kas ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas no 2018.gada jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim, 54 mēnešus.

Projekts1.jpg

 

Projekts2.jpg

Projekts3.jpg

 

Projekts4.jpg

 

Projekts5.jpg

 

Projekta aktualitātes uz 25.11.2021.

2018.gada 13. jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029 (turpmāk – Vienošanās).

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā , I kārta”.

2021.gada 21.jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.1 un 27.augutā parakstīta vienošanās Nr. 2 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā, I kārta. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā līguma kopējā summa ir 5 074 535.84 euro.

Pašlaik objektā tiek veikti sienu un grīdu pārbūves un iekšējo komunikāciju izbūves darbi.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Prokrial”( būvuzraugs K.Priede) un autoruzraudzību – SIA “OZOLA &BULA, arhitektu birojs”.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 519 880,83 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 696 748.00 EUR (71 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 051 887.56 EUR (21.75 %) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums un 683 962.52 EUR (7.25 %) ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 9 087 282,75 EUR, kas ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas no 2018.gada jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim, 54 mēnešus.

Tehnol.vsk.jpg

 

Projekta aktualitātes uz 01.09.2021.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029 (turpmāk – Vienošanās).

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā , I kārta”.

2021.gada 21.jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.1 un 27.augustā parakstīta vienošanās Nr. 2 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā, I kārta”. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā līguma kopējā summa ir 5 074 535.84 euro.

Pašlaik objektā notiek demontāžas darbi.

Pašvaldība ir ierosinājusi CFLA veikt Vienošanās grozījumus Nr. 6, jo  īstenojot projekta aktivitāti “Būvdarbi JTV Meiju ceļā 9”, ir identificētas būvdarbu apjomu izmaiņas un papildu būvdarbi, kas nepieciešami JTV ēkas kvalitatīvai pārbūvei. Uzsākot darbus pagrabstāvā, tika konstatēts, ka gruntsūdens mitrums ir piesātinājis grīdas betona konstrukciju un notiek nepārtraukta mitruma pieplūde pagrabstāva telpām, mitrumam izgarojot no atklātās betona teracco grīdas virsmas un šķērssienu apakšējās daļas. Līdz ar to telpās ir paaugstināts mitruma līmenis un tiek bojātas šķērssienu apdares virsmas. Pēc pārbūves pagrabstāvā ir plānots izvietot arī mācību telpas, tādēļ ir nepieciešams veikt pagrabstāva grīdu demontāžu, izbūvēt jaunas grīdas, paredzot hidroizolāciju, kā arī demontēt bojātās sienas un to vietā izbūvēt jaunas. Līdz ar to tika identificētas esošo apjomu izmaiņas un papildu darbi, kā rezultātā līguma kopējā summa palielinās par 484 694.76 euro. Ņemot vērā, ka palielinās plānotais būvdarbu apjoms, būvuzraudzības izmaksas arī palielinās par 1 655.90 EUR.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Prokrial” ( būvuzraugs K.Priede) un autoruzraudzību – SIA “OZOLA &BULA, arhitektu birojs”.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 519 880,83 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 696 748.00 EUR (71 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 051 887.56 EUR (21.75 %) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums un 683 962.52 EUR (7.25 %) ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 9 087 282,75 EUR, kas ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas no 2018.gada jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim, 54 mēnešus.

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.04.2021.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā , I kārta”.

2021.gada 21.jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.1 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā , I kārta. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā līguma kopējā summa ir 4 571 590.09 euro.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “Compaign”.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 033 530.17 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (71.00 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 051 887.56 EUR (21.75 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un 683 962.52 (7.25%) EUR ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 8 600 932.09 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Projekta aktualitātes uz 31.03.2021.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Pašvaldība ir veikusi iepirkumu procedūras būvdarbu veicēja piesaistei, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem būvdarbus veiks pilnsabiedrība “3A”, tiem jābūt pabeigtiem 18 mēnešu laikā. Kopējās būvdarbu izmaksas plānotas 8 429 972,12 eiro, kas ietver ERAF finansējumu, valsts budžeta dotāciju un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu. Tehnoloģiju vidusskolas būvprojektu izstrādāja SIA “Projektēšanas birojs “Austrumi””, autoruzraudzību veiks SIA “Campaign”, bet būvuzraudzību veiks SIA “Prokrial”.

Projektā plānots veikt ēkas pārbūvi, pārplānojot arī telpas. Lai teorētiskās zināšanas nostiprinātu praksē, skolas pagalmā tiks izbūvēta mācību darbnīca, kurā skolēni varēs metināt, frēzēt, būvēt elektroautomobiļus un salabot savus velosipēdus. Pie skolas tiks izbūvēts neliels rotaļu laukums un labiekārtota vieta, kur mācību stundas aizvadīt brīvā dabā. Labiekārtos arī auto stāvlaukumu pretim skolai Meiju ceļā 44 un, pārbūvējot skolas teritorijas priekšpusi, tiks izveidotas stāvvietas, kur vecāki varēs apstāties, lai izlaistu bērnus pie skolas, netraucējot satiksmi Meiju ceļā.

2021.gada 31.martā  Jelgavas pilsētas dome noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru vienošanās  par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029 grozījumus Nr.6. Saskaņā ar grozījumiem projekta kopējās izmaksas ir 18 033 530.17 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 696 748.00 EUR (71.00 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 2 735 850.08 EUR (29.00 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 8 600 932.09 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Projekta plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2022.gada decembrim.

Projekta aktualitātes uz 30.09.2020.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

22.10.2018. Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Šī gada 14. augustā būvatļaujā tika veikta Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pašvaldība 23.09.2020. izsludināja atklātu konkursu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Meiju ceļā 9, Jelgavā”, Identifikācijas Nr. JPD 2020/94/AK, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 29.10.2020.

Ņemot vērā, ka aizkavējās būvprojekta izstrāde, ir ierosināti projekta grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 30.decembrim.

Projektā plānotie rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570. 25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

projektam.jpg

Projekta aktualitātes uz 15.06.2020.

2018. gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Jelgavas Valsts ģimnāzijā plānotās projekta darbības ir īstenotas un objekts tika pieņemts ekspluatācijā 2019. gada 30. jūlijā.  Būvdarbus objektā veica PS “RERE BŪVE1”, būvuzraudzību – SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību – PS “ARH STUDIJA”. Objekts tika pieteikts skates “Gada labākā būve Latvijā 2019” nominācijā “Pārbūve” un ieguva 3.vietu.

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2019”, kura notiek sadarbībā ar PERI,  mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2019. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa galarezultātu – būvi. Skati organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un 15 būvnieku sabiedriskās organizācijas sadarbībā ar nozares publiskās pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un nozares žurnālu “Būvinženieris”.

2020. gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju.

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570. 25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim.

jvg.jpg

 

Projekta aktualitātes uz 30.03.2020.

2018. gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Jelgavas Valsts ģimnāzijā plānotās projekta darbības ir īstenotas un objekts tika pieņemts ekspluatācijā 2019. gada 30. jūlijā.  Būvdarbus objektā veica PS “RERE BŪVE1”, būvuzraudzību – SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību – PS “ARH STUDIJA”.

2020. gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 22.10.2018. Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību.

06.11.2020. Jelgavas pilsētas dome noslēdza pakalpojuma līgumu ar SIA “CMB” par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā” ekspertīzi.  Pašlaik   SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” veic ekspertu norādīto nepilnību novēršanu.

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570. 25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim.

Projekta aktualitātes uz 25.11.2019.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Jelgavas Valsts ģimnāzijā plānotās projekta darbības ir īstenotas un objekts tika pieņemts ekspluatācijā 2019. gada 30. jūlijā.  Būvdarbus objektā veica PS “RERE BŪVE1”, būvuzraudzību – SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību – PS “ARH STUDIJA”.

2020.gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 22.10.2018. Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Pašlaik ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes.

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570. 25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim.

tehnologijuvsk.jpg

Projekta aktualitātes uz 05.08.2019.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve ir noslēgusies, un jau pēc nepilna mēneša skolas kolektīvs atgriezīsies no Jelgavas pils un mācību gadu uzsāks skolas vēsturiskajās telpās. Vērienīgais projekts nesis ļoti daudz pārmaiņu – skola būtiski mainījusies gan no ārpuses, gan no iekšpuses.

1.jpg

2.jpg

Ir noslēgusies projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Nr. 8.1.2.9/17/I/029 daļa, kas paredz Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju un jauna aprīkojuma iegādi, nodrošinot skolā mūsdienīgu un rosinošu mācību vidi. Būvdarbi objektā ilga divarpus gadus, un skola piedzīvojusi kapitālas pārmaiņas – ēkai ir jauns jumts un logi, atjaunota un 20. gadsimta 30. gadu funkcionālajai arhitektūrai raksturīgos pelēcīgos toņos nokrāsota fasāde, labiekārtota teritorija un sakārtots stadions. Bet tas ir tikai no ielas redzamais. Būtiski ir tas, ka skolai ir izbūvētas jaunas komunikācijas – apkure, kanalizācija un ūdensvads, gāze, elektrība –, kas nebija mainītas kopš ēkas atjaunošanas pēc Otrā pasaules kara. Tāpat sakārtota drenāžas sistēma un veikti vēl citi pasākumi, lai augstais gruntsūdeņu līmenis neradītu applūšanas draudus un nebojātu skolas pamatus.

Izremontētas arī skolas telpas, vienlaikus veidojot skolā tematiskas telpu grupas, piemēram, valodu un vēstures bloku, matemātikas un informātikas bloku, dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas) bloku. Pagrabstāvā joprojām atradīsies virtuve, ēdamzāle un garderobe, bet no jauna izveidoti gan meiteņu, gan zēnu mājturības kabineti, kuros būs šujmašīnas, virtuves aprīkojums, kokapstrādes un metālapstrādes iekārtas. Tāpat skolā būs plaša un moderna bibliotēka, un sava vieta atrasta arī skolas muzejam.

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

Šobrīd vēl tiek piegādātas pēdējās mēbeles, kas tika izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma, jaunas iekārtas gan skolas ēdnīcai, gan meiteņu mājturības kabinetam, interaktīvie risinājumi mācību procesa dažādošanai un aprīkojums dabas zinātņu kabinetiem un laboratorijām. Saskaņā ar iepirkuma procedūru skolai nepieciešamās mēbeles – solus, krēslus, plauktus, skapjus un citas mēbeles – izgatavo un piegādā “Rīgas krēslu fabrika” par 750 320,98 eiro ar PVN, bet aktu zāles krēslus izgatavo uzņēmums “Plycollection” par 122 519,76 eiro ar PVN. Iekārtas skolas ēdnīcai piegādā SIA “Grandus” par 121 000 eiro ar PVN, bet par meiteņu mājturības kabineta aprīkojuma piegādi atbild uzņēmums “Vitrum” (jaunās iekārtas izmaksā 14 643,42 eiro ar PVN).

7.jpg

8.jpg

Izaicinājumi – laika un naudas izteiksmē

Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts ir viens no vērienīgākajiem pašvaldības projektiem, kas realizēts pēdējo gadu laikā – gan no paveiktā darba apjoma, gan no tehniskā un profesionālā izaicinājuma viedokļa, gan ieguldīto līdzekļu ziņā.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija starpstāvu pārsegumu nomaiņa. Atsedzot konstrukcijas, tika atklāts, ka virs klasēm starp stāviem ir nevis dzelzsbetona konstrukcijas, kā bija norādīts dokumentos, bet koka. Visdrīzāk, tās ir sekas skolas ēkas atjaunošanai pēc Otrā pasaules kara, kad tika izmantoti visi pieejamie materiāli, nevis tie, kas norādīti tehniskā projekta dokumentācijā. Konstrukciju nomaiņas procesa saskaņošana, tostarp dažādu ekspertīžu veikšana, un pati nomaiņa prasīja apmēram pusgadu, kas nozīmēja arī visa projekta īstenošanas laika pagarinājumu, un arī papildu izmaksas. Defekti atklājās arī citviet, piemēram, aktu zāles jumta starpsijās nebija metāla stiegrojuma, bet tikai betons, aktu zāles balkona sijas bija deformētas, skolas iekštelpu kaļķa apmetums izrādījās sliktā stāvoklī un darbu laikā sāka masveidā drupt nost, nācās pastiprināt skatuves un 2. un 3. stāva kolonnas, demontēt 4. stāva torņa konstrukciju, kas nebija droša.

Skolas pārbūve notika, pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570,25 eiro. Attiecināmās izmaksas ir 9 432 598,08 eiro, no kurām 6 315 161 eiro (66,95 procenti) ir ERAF finansējums, 3 117 437,08 eiro (33,05 procenti) – Jelgavas pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām. Neattiecināmās izmaksas ir 4 195 972,17 eiro, kas ir Jelgavas pašvaldības finansējums. Jelgavas Valsts ģimnāzijas būvniecības – būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvdarbu – izmaksas ir 12 309 592,19 eiro.

Skola ar vēsturi

Ēka, kurā atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzija, būvēta pēc arhitekta Valda Zebauera projekta un ekspluatācijā nodota 1939. gadā. Otrā pasaules kara laikā tika nopostīti apmēram 95 procenti pilsētas, bet šī ēka nebija pārāk cietusi un tika atjaunota. Tā kā skola līdz šim vērienīgus remontus nebija piedzīvojusi, tā glabāja 20. gadsimta 30. gadu vēstures liecības, ko rekonstrukcijas gaitā tika lemts maksimāli saglabāt – kur iespējams, atjaunot, bet atsevišķās vietās izveidot no jauna pēc analoģijas. Piemēram, tika saglabāti čuguna radiatori, kas nu izvietoti vietās, kur tie eksponējas – gaiteņos, nišās, zālē. Tāpat atjaunots grīdas flīzējums pie aktu zāles un centrālo kāpņu laukumos, aktu zāles un gaiteņa galu logu vitrāžas, aktu zāles griesti ar ģipša ornamentiem un lustras, kādreizējās sporta zāles egles šaurdēļu grīda, centrālās kāpnes un kāpņu margas. Restaurēti arī pieci Jelgavas mākslinieka Andreja Zvejnieka sienu gleznojumi, kas gan ir 20. gadsimta 80. gadu mākslas darbi.

9.jpg

10.jpg

Sakārtos vēl vienu skolu

Projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” noslēgsies 2020. gada decembrī – plānots atjaunot arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde, un šogad paredzēts uzsākt skolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. Jāpiebilst, ka realizējot Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektu, jau ir pārbūvēts Tehnoloģiju vidusskolas stadions.

Projekta rezultāts būs divas pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 audzēkņiem.

Viens no lielākajiem skolēnu ieguvumiem ir moderna un plaša bibliotēka, kas izveidota kādreizējā sporta zālē, kura jau sen vairs neatbilda mūsdienu prasībām un sporta stundās netika izmantota. Bibliotēkā būs grāmatu krātuve, datori, lasītava un telpa nodarbībām. Lai pārvietotu grāmatas, izmantots efektīvākais veids – dzīvā grāmatu ķēde. Bibliotēka ir īpaša arī ar to, ka tajā atjaunota vēsturiska interjera vērtība – egles šaurdēļu grīda. Agrāk grīda bija zaļā krāsā, bet tagad – tuvu dabiskajam koka izskatam. Lai to panāktu, bija jānoņem apmēram piecus milimetrus biezs krāsas slānis.

Rekonstruējot skolu, nodrošināta arī vides pieejamība – uzstādīti pieci pacēlāji, kas ļauj iekļūt skolā un nokļūt nepieciešamajā ēkas stāvā, klašu durvju platums pielāgots tā, lai var iekļūt ar ratiņkrēslu, izveidotas arī labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt kāpņu apakšējie pakāpieni atzīmēti ar košu līniju neredzīgajiem un vājredzīgajiem.

11.jpg

12.jpg

Vērienīgas pārmaiņas piedzīvojis arī 6511,10 kvadrātmetrus lielais skolas stadions. Tajā ierīkoti divi strītbola laukumi, volejbola laukums, divas tāllēkšanas bedres, lodes grūšanas sektors, divi tautas bumbas laukumi, bumbiņas mešanas sektors, augstlēkšanas sektors, skrejceļš un trenažieru laukums ar astoņām ierīcēm. Lai stadionu varētu izmantot arī vakaros, tajā uzstādīti 30 metrus augsti prožektori.

Ap stadionu uzstādīts jauns metāla žogs, paredzot ieeju tikai no sporta halles puses. Jāpiebilst, ka stadionu saskaņā ar izstrādātajiem lietošanas noteikumiem varēs izmantot arī pilsētas iedzīvotāji.

13.jpg

14.jpg

Arvien vairāk skolēnu izmanto velosipēdu, bet pirms skolas rekonstrukcijas nepietika vietu, kur to atstāt, tāpēc skolēni savus braucamos slēdza pie laternām un ielas drošības barjerām. Tagad situācija uzlabosies, jo pie skolas uzstādītas velonovietnes ar vietām 100 velosipēdiem.

Lai saglabātu labo akustiku, skolas aktu zālei tika pasūtīti speciāli flow tipa krēsli, kas ir ieturēti minimālisma stilā un reizē gana eleganti. Tie ir veidoti no liektām koka konstrukcijām, viegli, ērti sēdēšanai. Uz krēsla sēžamās daļas ir mīksts paliktnis, ko varēs nomainīt, kad tas nolietosies. Krēslus ir arī ērti savienot rindās un nofiksēt. Kopā tiks iegādāti 466 krēsli.

Jaunievedums garderobē būs metāla skapītis katram skolēnam, kurā ērti atstāt sporta tērpu un maiņas apavus.

15.jpg

16.jpg

Projekta aktualitātes uz 27.06.2019.

Darbi Jelgavas Valsts ģimnāzijā tuvojas noslēgumam

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros tuvojas noslēgumam Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija un ir pieprasīti atzinumi no atbildīgajām iestādēm, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā.

Projekta mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029. Šī gada 6.martā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanās Nr. 8.1.2.9/17/I/029 grozījumus Nr.1 un 13.maijā grozījumus Nr.2.

 Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai 2017.gada 28.aprīlī tika noslēgts būvdarbu līgums ar PS “RERE BŪVE1”. Sākot no 2017.gada 23.maija objektā notiek būvdarbi. 2018. gada nogalē pilnībā tika pabeigta Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve. Šobrīd Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija tuvojas noslēgumam un ir pieprasīti atzinumi no atbildīgajām iestādēm, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību veic PS “ARH STUDIJA”.

Projekta darbības “Ergonomisku mēbeļu iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijas vajadzībām” īstenošanai Jelgavas pilsētas dome šī gada 30.janvārī noslēdza līgumu ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par saimniecības telpu mēbeļu izgatavošanu un piegādi un 6.martā – ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par skolas, biroja un mīksto mēbeļu izgatavošanu un piegādi  Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās. Izpildītājs jau ir sācis piegādāt mēbeles skolas telpās. Mēbeles saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir plānots piegādāt un uzstādīt līdz šī gada 31.jūlijam.

Ir uzsākta arī darbības “JVĢ virtuves iekārtu iegāde” īstenošana. Šī gada 19.februārī Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” par mājturības kabineta mēbeļu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā un 27.februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Grandus” par  virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Abiem līgumiem izpildes termiņš ir līdz šī gada 31.jūlijam.

Projekta darbības “IKT risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde JVĢ vajadzībām” īstenošanai ir apstiprināti piecpadsmit pirkuma pieprasījumi elektronisko iepirkumu sistēmā, un lielākā daļa no IKT tehnoloģijām jau ir piegādātas un tiek uzstādītas.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros 2019.gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 22.10.2018. Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Pašlaik ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā,  un turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes.

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

Projekta rezultāti:

2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1 429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570.25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada 31.decembrim.

vvv.jpg

xxx.jpg

mmm.jpg

hhh.jpg

lll.jpg

Projekta aktualitātes uz 18.03.2019.

2018.gada 13.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai 2017.gada 28.aprīlī tika noslēgts būvdarbu līgums ar PS “RERE BŪVE1”. Sākot no 2017.gada 23.maija objektā notiek būvdarbi. 2018. gada nogalē pilnībā tika pabeigta Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve. Šobrīd objektā tiek veikti iekšējās apdares un restaurācijas darbi, kā arī turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Jurēvičs un partneri”, un autoruzraudzību veic PS “ARH STUDIJA”.

Projekta darbības “Ergonomisku mēbeļu iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijas vajadzībām” īstenošanai Jelgavas pilsētas dome šī gada 30. janvārī noslēdza līgumu ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par saimniecības telpu mēbeļu izgatavošanu un piegādi un 6.martā – ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” par skolas, biroja un mīksto mēbeļu izgatavošanu un piegādi  Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās. Mēbeles saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir plānots piegādāt un uzstādīt līdz šī gada 31. jūlijam.

Ir uzsākta arī darbības “JVĢ virtuves iekārtu iegāde” īstenošana. Šī gada 19. februārī Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” par mājturības kabineta mēbeļu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā un 27.februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Grandus” par  virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Abiem līgumiem izpildes termiņš ir līdz šī gada 31.jūlijam.

Projekta darbības “IKT risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde JVĢ vajadzībām” īstenošanai ir apstiprināti trīs pirkuma pieprasījumi elektronisko iepirkumu sistēmā.

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros 2019. gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 2018. gada 22. oktobrī Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Pašlaik ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 12 148 780.59 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 2 716 182.51 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim.

IMG_7585.jpg

IMG_7624.jpg

 IMG_7591.jpg

IMG_7626.jpg

IMG_7566.jpg

IMG_7581.jpg