5.4 °C, 5 m/s, 86.2 %

Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (RiskChildren) Nr. LLI-491

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gadsSociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (RiskChildren) Nr. LLI-491
Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (RiskChildren) Nr. LLI-491

Projekta mērķis ir veicināt sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveidi.

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Šauļu pilsētas dome (vadošais partneris).

 

Projekta ietvaros plānots:

 

1. Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavas valstspilsētas un Šauļu pilsētas pašvaldībās:

  • aprīkojuma un mēbeļu iegāde bērnu dienas aprūpes centram Šauļos;
  • informatīvās kampaņas organizēšana bērnu adopcijas rosināšanai Šauļos;
  • semināri un apmācības, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes bērnu aprūpei un aizbildniecībā un adopcijā esošu bērnu aprūpei;
  • jauna sociālā pakalpojuma izveide darbam ar jauniešiem uz ielas un šī sociālā pakalpojuma ieviešana Jelgavas valstspilsētas un Šauļu pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu sistēmā – metodoloģijas izstrāde pakalpojuma nodrošināšanai, instrukciju izstrāde speciālistiem;
  • Jelgavas valstspilsētas un Šauļu pilsētas pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju;
  • Jelgavas valstspilsētas un Šauļu pilsētas pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumi Jelgavā un Šauļos;
  • IT risinājumu izstrāde efektīvākai izveidoto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un pārvaldīšanai Šauļos.

2. Bērnu dienas aprūpes centra modernizācija Šauļos un Jauniešu centra izveide un pārbūve Jelgavā (Loka maģistrāle 25, Jelgava)

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā abas projektā iesaistītās pašvaldības uzlabos un izveidos jaunus sociālos pakalpojumus, kas saistīti ar sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā.
  • Lielāks iedzīvotāju skaits gūs labumu no pieejamākiem, efektīvākiem sociālās integrācijas pasākumiem un sociālajiem pakalpojumiem.
  • Uzlabosies pārrobežu sadarbība starp pašvaldībām, to speciālistiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir 661 092.24 EUR, t.sk. 561 928.39 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piešķirtais budžets projekta aktivitāšu īstenošanai ir 352 347.97 EUR, t.sk. 299 495.77 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 617.40 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 234.80 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada 1.jūlija līdz 2023. gada 31.maijam.

 

Programmas mājaslapa www.latlit.eu

ES oficiālā mājaslapa www.europa.eu

 

Informācija sagatavota projekta Nr. LLI-491 “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (RiskChildren)” īstenošanas ietvaros un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta aktualitātes:

Kontakti:

Aiga Anitena
Projektu vadītāja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tālrunis: +371 63005560
E-pasts: Aiga.Anitena@dome.jelgava.lv