5.4 °C, 5 m/s, 86.2 %

“Mēs risinām-pilsoņu iesaistīšana”

Sākumlapa DokumentiProjekti2022. gads“Mēs risinām-pilsoņu iesaistīšana”
“Mēs risinām-pilsoņu iesaistīšana”

logo.jpg

Uzņēmums Social Tech Projects Aps (Dānija) ir izstrādājis aplikāciju, kura piedāvā uzlabot iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā izmantojot interneta vai mobilo aplikāciju. Ar aplikācijas palīdzību iespējams saņemt atgriezenisko saiti par problēmjautājumiem, apkopot idejas šo problēmjautājumu risināšanai, saņemt atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem veidojot dažādas aptaujas, identificēt sabiedrībai svarīgus jautājumus pilsētvides uzlabošanai. Apstrādājot iesniegtās atbildes ir iespēja analizēt iesniegtos datus, sagatavot ziņojumus balstoties uz iesniegtajiem datiem, veicināt demokrātiskos un sabiedrības iesaistīšanās procesus.        

 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir iespēja iesaistīties šī risinājuma testēšanā pilsētvidē, izvirzot iedzīvotāju balsošanai vai vērtēšanai aktuālus problēmjautājumus, saņemot no iedzīvotājiem atgriezenisko saiti un noskaidrojot iedzīvotāju viedokli.    

 

Projekta mērķis ir uzlabot pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos tādos pilsētvides plānošanas pasākumos, kas paredz iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšanu.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības

 1. Platformas pielāgošana Jelgavas valstpilsētas pašvaldības vajadzībām.
 2. Platformas administratoru apmācības.
 3. Mobilitātes pasākumu definēšana, problēmjautājumu definēšana platformas testēšanai.
 4. Aplikācijas un interneta risinājuma testēšana.
 5. Pieredzes apmaiņa ar projekta partneriem par testēšanas rezultātiem.

 

Plānotie rezultāti

Veicot plānotās darbības, tiks:

 1. Definēti pilsētplānošanas jautājumi, kuru plānošanā/īstenošanā ir būtiska pilsētas iedzīvotāju iesaiste.
 2. Veikta iesaistīto darbinieku apmācība darbam ar platformu WeSolve.
 3. Pārbaudīts iedzīvotāju iesaistīšanās līmenis ietekmējot pilsētvides plānošanas risinājumus.
 4. Izvērtēta risinājuma WeSolve piemērotība iedzīvotāju iesaistes nodrošināšanai, definētas vajadzības šīs vai līdzīgas aplikācijas vai risinājuma izmantošanai pašvaldībā.

 

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 186 740 euro (simtu astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības daļa 11 730,50 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro, 50 centi), t.sk. līdzfinansējums 2 932,63 euro (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro, 63 centi). Iniciatīvu līdzfinansē Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts.

 

Projekta partneri

Uzņēmums Social Tech Projects Aps (Dānija), uzņēmums Trivector Traffic Ab  (Zviedrija), Logrono pilsētas pašvaldība (Spānija), biedrība VEFRESH (Latvija),

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks

2022. gada augusts – 2022. gada 31. decembris.

 

 

Projekta aktualitātes

 

31.10.2022.

 

Paldies visiem, kuri piedalījušies aplikācijas “WeSolve” otrajā uzsaukumā par apkaimju nosaukumiem.

 

Oktobra mēnesī aplikācijā bija reģistrējušies jau 158 lietotāji, oktobra sākumā tika publicēta aptauja par apkaimju nosaukumiem, kurā tika saņemtas 15 atbildes, bet mēneša beigās – pēdējā aptauja par videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem Jelgavas pilsētā.    

 

Aizpildīt aplikācijā publicētās aptaujas būs iespējams līdz šī gada beigām. Aptaujai noslēdzoties, saņemtie ieteikumi tiks apkopoti un nodoti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēm izvērtēšanai. Lai veicinātu dalībnieku aktivitāti, projekta partneris VEFRESH ir piedāvājis balvas aktīvākajiem aplikācijas lietotājiem un vērtīgāko ieteikumu iesniedzējiem. Uzvarētāji tiks paziņoti novembra beigās, izvietojot paziņojumu aplikācijā WeSolve.    

 

Oktobra mēnesī turpinājās darbs pie labojumu veikšanas aplikācijas risinājumos, tika sagatavoti aplikācijas jautājumi, izvērtēti pirmā uzsaukuma rezultāti, kā arī ar projekta partneriem saskaņotas turpmākās aktivitātes.   

 

 

30.09.2022.

 

 • aptaujas mērķa grupas identificēsana,
 • aptaujas jautājumu sagatavošana par velolietošanas paradumiem un pieredzi,
 • digitālo reklāmas materiālu sagatavošana un ievietošana sociālajos tīklos,
 • aplikācijas saskarnes tulkošana latviešu valodā,
 • aplikācijas testēšana darbībā un tehnisko problēmu novēršana sadarbībā ar partneriem,
 • ieteikumu sagatavošana aplikācijas administratora panelim.

2022. gada septembrī kā aplikācijas lietotāji reģistrējušās 80 personas. Septembra otrajā pusē aplikācijā tika ievietota pirmā aptauja, lai izzinātu iedzīvotāju velo lietošanas paradumus un pieredzi. Aptauju aizpildīja 54 personas, savukārt savus ieteikumus veloinfrastruktūras uzlabošanai iesniedza 53 personas.