18.1 °C, 2.9 m/s, 85.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaApstiprina Administratīvās komisijas nolikumu un sastāvu
Apstiprina Administratīvās komisijas nolikumu un sastāvu
17/12/2020

Ņemot vērā jauno Administratīvās atbildības likumu un ar to saistītās prasības, Jelgavas pilsētas dome decembra sēdē apstiprināja jauno Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikumu un komisijas sastāvu.

Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija ir institūcija administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai.  Komisijas darbu nodrošina komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un septiņi komisijas locekļi. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

2020. gadā Administratīvā komisija izskatīja 562 administratīvo pārkāpumu lietas. Visbiežāk tiek izskatīti vecāku pārkāpumi par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu, iedzīvotāju vardarbību gan publiskās vietās, gan ģimenēs. Suņu īpašnieki tiek saukti pie atbildības par dzīvnieka atrašanos publiskā vietā bez pavadas un par suņa riešanu dzīvoklī, kas traucē kaimiņus. Savukārt nepilngadīgo lietas visbiežāk ir saistītas ar alkohola lietošanu un smēķēšanu. 

 

Vienota administratīvo pārkāpumu procesu uzskaite visās valsts un pašvaldību institūcijās tagad tiek veikta tikai elektroniskajā vidē un Administratīvajai komisijai ir jānodrošina normatīvajos aktos paredzēto darbību nepārtrauktība APAS sistēmā.

 

2020.gada 1.jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums, bet Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēja spēku. Jaunā likuma mērķis ir aizsargāt pašreizējo tiesisko iekārtu, arī sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē