15.8 °C, 1.1 m/s, 80.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApstiprināts detālplānojums Kalnciema ceļā 83A
Apstiprināts detālplānojums Kalnciema ceļā 83A
23/11/2023

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 16. novembra lēmumu Nr. 2.1-26.3/4758 ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā.

Detālplānojuma risinājumi paredz zemes vienības Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 013 0001) daļas savrupmāju apbūves teritorijā sadalīšanu 11 jaunveidojamās zemes vienībās un dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijas atdalīšanu atsevišķā zemes vienībā. Detālplānojumu īstenotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “Sinots nekustamie īpašumi”.

Ar detālplānojumu var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamentā, Lielā ielā 11, Jelgavā, un Ģeoportālā ŠEIT.