23.6 °C, 3 m/s, 76.6 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaDivpadsmitie kārto pirmo eksāmenu; eksāmenu sesija turpināsies līdz 19. jūnijam
Divpadsmitie kārto pirmo eksāmenu; eksāmenu sesija turpināsies līdz 19. jūnijam
13/05/2024

Šodien, 13. maijā, 52 pilsētas vidusskolēni kārtoja pirmo eksāmenu – sociālajās zinātnēs augstākajā līmenī. Līdz ar to skolās sākusies eksāmenu sesija. Trešdien, 15. maijā, 599 vidusskolēni kārtos valsts pārbaudes darba rakstu daļu latviešu valodā optimālajā līmenī un 102 izglītojamie rakstu daļu latviešu valodā un literatūrā augstākajā līmenī, bet piektdien, 17. maijā, rakstu daļu kultūrā un mākslā augstākajā līmenī kārtos deviņi jaunieši.

Eksāmenu sesija vidusskolēniem turpināsies līdz 19. jūnijam. 2023./2024. mācību gada vispārējās vidējās izglītības valsts pārbaudījumu grafikā iekļauti 16 eksāmeni, no tiem trīs ir obligāti kārtojami vismaz optimālajā līmenī – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) un matemātikā. Papildus vismaz divi eksāmeni jākārto augstākajā līmenī par padziļināto kursu saturu, un tie var būt arī augstākā līmeņa eksāmeni latviešu valodā vai svešvalodā, vai matemātikā. Vairāku valsts pārbaudījumu rakstu, mutvārdu un praktiskās daļas kārtošana tiek sadalīta pa dienām. Vidējās izglītības posmā 12. klašu centralizēto eksāmenu sasniedzamais slieksnis šajā mācību gadā noteikts 15 procenti.

Nākamnedēļ eksāmeni vidusskolēniem turpināsies – 20. un 21. maijā ar rakstu un praktiskās daļas pārbaudes darbu ģeogrāfijā augstākajā līmenī, ko kārtos pieci Jelgavas jaunieši, 23. un 24. maijā ar rakstu un praktiskās daļas pārbaudes darbu ķīmijā, ko kārtos 20 jaunieši. 27. maijā notiks eksāmens 11 vidusskolēniem dizainā un tehnoloģijās, 29. un 30. maijā – rakstu un praktiskās daļas eksāmens fizikā augstākajā līmenī, ko kārtos 52 jaunieši. Savukārt jūnijā valsts pārbaudījumu sesija turpināsies ar eksāmeniem svešvalodās – no 3. līdz 5. jūnijam rakstu un mutisko eksāmenu angļu valodā optimālajā līmenī kārtos 688 vidusskolēni; 3., 5. un 6. jūnijā rakstu un mutisko eksāmenu angļu valodā augstākajā līmenī kārtos 264 vidusskolēni.

Eksāmens matemātikā vispārējā līmenī profesionālajās izglītības iestādēs un optimālajā līmenī notiks 10. jūnijā, un to kārtos 657 izglītojamie, savukārt matemātikas eksāmens augstākajā līmenī norisināsies 10. un 11. jūnijā, un to pieteikušies kārtot 147 izglītojamie. Bioloģijas rakstu un praktiskās daļas eksāmenu augstākajā līmenī 13. un 14. jūnijā paredzēts kārtot 66 izglītojamajiem, augstākā līmeņa eksāmens vēsturē plānots 17. jūnijā 33 izglītojamajiem, bet kā noslēdzošais valsts pārbaudījums 19. jūnijā būs eksāmens programmēšanā augstākajā līmenī septiņiem izglītojamajiem.

12. klases skolēniem mācību gads noslēdzas 21. jūnijā, bet centralizēto eksāmenu sertifikāti elektroniskā dokumenta formātā tiks izsniegti 11. jūlijā.

9. klašu skolēniem eksāmenu sesija sāksies 22. maijā un noslēgsies 4. jūnijā. Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, 9. klases skolēniem jānokārto trīs centralizētie eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu, vācu, franču). 2023./2024. mācību gadā 9. klašu centralizēto eksāmenu snieguma slieksnis saglabāts 10 procentu līmenī – tāds tas bija arī pagājušajā mācību gadā.

22. un 23. maijā rakstu un mutiskās daļas eksāmenu vācu valodā kārtos viens izglītojamais, savukārt 727 izglītojamie 22.–24. maijā kārtos angļu valodas rakstu un mutiskās daļas eksāmenu. No 27. līdz 30. maijam 728 izglītojamie kārtos rakstu un mutisko daļu latviešu valodā, bet kā noslēdzošais būs 4. jūnija eksāmens matemātikā 741 devītklasniekam.

9. klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2024. gada 14. jūnijā, bet centralizēto eksāmenu sertifikāti elektroniskā formātā būs pieejami 1. jūlijā.