20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Ģimene

Sākumlapa JaunumiĢimeneIedzīvotāji kļūdaini aizpilda pieteikumus par valsts atbalstu elektroenerģijas izmaksu kompensēšanai
Iedzīvotāji kļūdaini aizpilda pieteikumus par valsts atbalstu elektroenerģijas izmaksu kompensēšanai
15/11/2022

No novembra iedzīvotāji var iesniegt pieteikumus kompensācijas saņemšanai par mājoklī patērēto elektroenerģiju, ja tā izmantota apkures nodrošināšanai. Līdz šim Jelgavā saņemti 19 šādi pieteikumi, taču tikai viens no tiem aizpildīts pareizi.

Jāatgādina, ka atbalsts paredzēts tām mājsaimniecībām, kas elektroenerģiju izmanto mājokļu apkurē un kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un elektroenerģijas iegādes cena (bez PVN) pārsniedz 0,160 EUR/kWh. Atbalstu piemēro tam patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh. Kompensēti tiek 50 procenti no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet kompensācijas apjoms nepārsniedz 0,100 EUR/kWh.

 

Iesniegumam obligāti pievienojamie dokumenti: rēķins par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim.

 

Būtiskākā kļūda, ko pieļauj iedzīvotāji elektroniski aizpildot pieteikumu vietnē epakalpojumi.lv, – tiek norādīta kopējā rēķina summa. Taču jāuzsver, ka valsts atbalsts tiek sniegts tikai elektroenerģijas izmaksām, tāpēc pieteikumā jānorāda tikai patērētās elektroenerģijas izmaksas turklāt bez PVN.

 

Tāpat būtiski, ka gadījumos, kad elektroenerģijas līgumā ir norādīti vairāki elektroenerģijas pieslēgumi jeb vairākas adreses, katra no tām jānorāda savā pieteikumā. Līdzīgi arī, ja rēķinā ir izdalīti vairāki tarifi, piemēram, dienas tarifs un nakts tarifs, tad pieteikumā katra tarifa apjoms jānorāda savā rindā, norādot vienu un to pašu rēķina numuru, datumu, pielikumu.

 

Vietnē epaklpojumi.lv ir pieejama detalizēta videopamācība, kā korekti aizpildīt pieteikumus par izmantoto elektroenerģiju mājoklī. Jelgavas pašvaldība aicina iedzīvotājus, pirms aizpildīt pieteikumu, noskatīties video:

 

1. Videopamācība, ja apkurē tiek izmantota elektroenerģija un līgums paredz vienu fiksētu tarifu, vai arī mainīgo (biržas) tarifu pieejama ŠEIT.

 

2. Videopamācība, ja apkurē tiek izmantota elektroenerģija un līgums paredz dienas un nakts tarifus un rēķinā norādīts patērētais apjoms un summa abiem tarifiem ŠEIT.

 

Tāpat turpinās arī pieteikumu iesniegšana par atbalstu iegādātās malkas, brikešu vai granulu izdevumu kompensēšanai. Atgādinām, ka pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bankas vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru pārskaitīt piešķirto atbalstu. Jāuzsver, ka iesniegt pieteikumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai viņa pilnvarotā persona. Tieši šī nosacījuma neievērošana šobrīd ir biežākais iemesls, kāpēc tiek atteikta atbalsta piešķiršana. Šādos gadījumos pieteikums ir jāiesniedz atkārtoti, to darot personai, kurai ir šādas tiesības.

 

Tāpat pieteikums ietver pašapliecinājumu par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši pieprasījumu. Jāuzrāda arī īpašuma lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti, piemēram, īres līgums. Savukārt, ja īpašuma tiesības apliecina zemesgrāmata, tā nav jāuzrāda, jo pašvaldībai ir pieeja zemesgrāmatas informācijai. Lai saņemtu atbalstu, jāpievieno maksājumu apliecinoši dokumenti vai rēķins par apmaksāto elektroenerģiju. Izņēmums ir – par iegādāto malku līdz 31.augustam, par kuru nav saglabājies maksājuma čeks, – šajā gadījumā ir iespēja saņemt atbalstu bez maksājumu apliecinoša dokumenta 60 eiro apmērā. Taču būtiski uzsvērt, ka šo atbalsta veidu var pieprasīt tikai līdz 30.novembrim. Savukārt pieteikumus par elektroenerģijas cenu pieauguma kompensēšanu varēs iesniegt līdz 2023.gada 31.maijam.

 

 

Pieteikumu var iesniegt elektroniski vietnē epaklpojumi.lv, bet klātienē Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, kā arī divās Jelgavas Pilsētas bibliotēkas filiālēs – Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā.

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē