28.2 °C, 3.4 m/s, 42.8 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaIesaisties pieaugušo izglītībā!
Iesaisties pieaugušo izglītībā!
22/09/2023

“Pieaugušo izglītība ir veids, kā mēs raugāmies uz savu dzīvi un stiprinām sevi pastāvīgam pārmaiņu procesam. Izglītībai ir liela nozīme nodarbinātības un arī sociālās integrācijas veicināšanā. Profesionāli labi sagatavotam darbiniekam būtiski nepieciešamas ir arī sociālās iemaņas: augsta saskarsmes kultūra, komunikācijas prasmes, lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas prasmes, līdera potenciāls, emocionālā noturība, motivācija un citas aktuālas kompetences,” izglītības nozīmību akcentē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna. Viņa uzsver, ka pieaugušo izglītības studijās cilvēkam dota iespēja pašam izvēlēties mācību saturu, apjomu, vēlamo mācību laiku un arī veidu, galvenais – izvirzīt personīgo mācīšanās mērķi un atrast motivāciju.

ZRKAC kā pieaugušo izglītības iestādes uzdevums ir palīdzēt atrast katra vajadzībām atbilstošu mācību risinājumu. Jaunajā mācību sezonā piedāvājumā ir 404 daudzveidīgas profesionālo kompetenču apguves un personības izaugsmi veicinošas programmas. “Mēs dzīvojam pasaulē, kurā digitālās tehnoloģijas ir visur, tāpēc mums visiem ir jāspēj aktīvi līdzdarboties digitālajā sabiedrībā gan personīgi, gan profesionāli. Šajā sezonā turpināsim nodrošināt bezmaksas mācības visiem interesentiem, kam nepieciešams atbalsts digitālo pamatprasmju apguvei. Turpināsim arī sadarbību ar darba devējiem, plānojot personalizētus mācību piedāvājumus vadības un darbinieku prasmju paaugstināšanai. Tāpat iedzīvotājiem palīdzēsim pilnveidot izpratni par vides ilgtspēju, apgūstot zaļās prasmes darbam un ikdienai,” jaunās sezonas akcentus ieskicē S.Vīksna, papildinot, ka ZRKAC nodrošina iespēju mācīties kā klātienē, tā arī attālināti un uzsvars tiek likts uz personalizētām mācībām, ļaujot zināšanas apgūt katram ērtākajā veidā – individuālās, pāru vai grupu nodarbībās.

Jauni e-rīki valodu apguvē un padomi mākslīgā intelekta izmantošanā

ZRKAC arī šajā sezonā piedāvā apgūt plašu svešvalodu klāstu – angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu un lietuviešu valodu. “Viena no jaunā mācību gada inovācijām – paplašināts e-mācību vides piedāvājums angļu valodas apguvei, katram valodas apguvējam nodrošinot piekļuvi Oksfordas Universitātes mācību platformai, kur var trenēt valodas prasmi, ņemot vērā individuālās spējas un mācīšanās tempu. Tas ļauj efektīvāk uzlabot izrunu un sapratni, ātrāk attīstīt nepieciešamās valodas prasmes, turklāt darīt to individuāli, savā tempā,” stāsta ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga.

ZRKAC arī turpina atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas apguves kursus. “Lai Ukrainas civiliedzīvotāji veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā, šogad papildus valodas apguvei piedāvājam arī kultūrorientācijas kursus, kas tiks īstenoti projektā “Atbalsts Jelgavā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanai Latvijas sabiedrībā”. Nodarbības sākās 18. septembrī ar semināru par latviešu valodas apguves iespējām. Cikla turpinājumā plānoti semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanas, līderības un sadarbības prasmēm, kā arī informatīvi semināri par izglītības, sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību,” ieskicē A.Vanaga.

Arvien straujāk ikdienā dažādās jomās ienāk mākslīgais intelekts (MI). Lai izprastu tā darbību un MI iespējas izmantošanai ikdienā, ZRKAC piedāvājumā ir gan MI kursi pedagogiem, kas orientēti uz MI rīku izmantošanu mācību procesā, gan kursi plašākai auditorijai MI iespēju iepazīšanai. “Vēlamies akcentēt arī digitālā mārketinga pieaugošo nozīmi sociālo mediju vidē, tāpēc aicinām izvēlēties kādus no dažādas tematikas kursiem interaktīvā satura rīku apguvei,” tā A.Vanaga.

Ģimeņu izglītības piedāvājumā jaunums ir kursi vecākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”, kas tiks īstenoti projektā “Veselības veicināšana Jelgavā” sadarbībā ar skolām. Tāpat tiks turpināti “Gudro vecāku skolas” semināri par atkarību profilaksi bērnu un jauniešu vidū, kuros vecāki un pedagogi var gūt zināšanas, kā atpazīt atkarības un kāda ir rīcība konkrētās situācijās. Jau 11. oktobrī notiks pirmā nodarbība – “Internets, telefoni, videospēles – problemātiskā jauno tehnoloģiju lietošana pusaudžu vecumposmā”, savukārt 15. novembrī paredzēta nodarbība “Problemātiska atkarību izraisošo vielu lietošana pusaudžu vecumposmā – praktiskas intervences”.

Prioritātes izglītībā – kvalitāte

Darbā ar izglītības iestādēm ZRKAC izvirzījis vairākas prioritātes: individuāls darbs ar izglītības iestāžu vadības komandām, pedagogu valodu kompetenču pilnveide, pedagogu digitālās pratības sekmēšana, karjeras izglītības metodiskais atbalsts un atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājiem un vecākiem. “Šobrīd aktuāla ir vecāku un pedagogu sadarbības kvalitāte, prasme dzirdēt vienam otru un atrast kopīgus risinājumus bērna audzināšanas jautājumos, tāpēc jaunajā mācību gadā piedāvāsim pedagogiem virkni semināru un kursu, kā veidot dialogu ar vecākiem, kā izprast paaudžu atšķirīgos skatījumus uz lietām un notikumiem un kā atrast kopsaucējus,” ieskatu kursu tēmās sniedz ZRKAC Izglītības attīstības nodaļas vadītāja Dace Pētersone-Gūtmane. Ar kursu tēmu piedāvājumu var iepazīties mājaslapā www.zrkac.lv.

Vadītāja gan uzsver, ka dialogs ir divpusējs process, tāpēc uz izglītojošiem pasākumiem aicināti arī vecāki, lai iegūtu informāciju par bērna audzināšanas un attīstības jautājumiem.

Karjeras konsultācijas un ekskursijas visai ģimenei

Jāpiebilst, ka ZRKAC ir iespēja jauniešiem un pieaugušajiem pieteikties individuālām karjeras konsultācijām. Uz konsultācijām var nākt arī ģimene – vecāki kopā ar bērnu. “Mainoties mācību saturam, īpaši aktuāla ir karjeras izvēle 9. klašu skolēniem – viņiem jāsaprot savi nākotnes plāni, tāpēc piedāvāsim seminārus topošo vidusskolēnu vecākiem par karjeras izvēlēm kompetenču pieejā. Savukārt ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā ģimenes, klašu kolektīvi un interesenti var pieteikties ekskursijai un iepazīt tuvāk darba tirgū pieprasīto metinātāja un CNC operatora profesiju. Pieaugušo karjeras dienās šīs profesijas varēs iepazīt pamatīgāk un uzzināt, kādas mācību programmas jāapgūst, lai kļūtu par nozares profesionāli vai iemācītos metināt savām vajadzībām,” papildina ZRKAC karjeras konsultante Līga Damberga. Sīkāka informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63012163 vai e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.

Metālapstrādē uzsvars uz jaunu prasmju apguvi īsā laikā

“ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā var apgūt daudzveidīgas profesionālās kompetences gan nozarē strādājoši darbinieki, lai celtu savu kvalifikāciju, gan cilvēki, kuriem tas ir tikai hobijs, bet, iespējams, var kļūt par pamata nodarbošanos, gan arī tie, kuri vēlas mainīt savu profesionālo karjeru,” uzsver ZRKAC direktores vietnieks metālapstrādes jomā Artis Broņka.

Kopumā Metālapstrādes mācību parkā var apgūt 38 dažādas pro­grammas divos virzienos – darbs ar metināšanas iekārtām (MMA, MAG, TIG metodes) un darbs ar programm­vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldiem, kas ietver gan virpošanu un frēzēšanu, gan lokšņu metāla locīšanu un griešanu. Īsākā programma ir sešas mācību stundas, bet garākā akreditētā profesionālās tālākizglītības programma ilgst 480 mācību stundas, un, tās noslēgumā veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, tiek iegūta metinātāja (MAG metode) profesionālās kvalifikācijas apliecība. “Lielākā daļa programmu veidotas nosacīti īsas, praktizējot specializētas individuālās apmācības. Ņemot vērā to, ka daudzi kursu dalībnieki jau ir nodarbināti nozares uzņēmumos, mācību procesā ietverto zināšanu un prasmju apguve norisinās ātrāk – attiecīgi arī nodarbību sadalījums tiek pielāgots tam, lai pilnvērtīgi apgūtu saturu iespējami īsākā laikā,” stāsta A.Broņka.

Metālapstrādes mācību parkā ir izveidota moderna materiāli tehniskā bāze ar mūsdienīgām iekārtām. Virpošanas un frēzēšanas apmācības iespējams veikt uz CNC darbgaldiem, kas aprīkoti ar dažādām vadības sistēmām. Tādējādi var apgūt tādu iekārtu darbības principus, ar ko, iespējams, būs jāstrādā darbavietā.

Iespējas uzņēmējiem

Viens no ZRKAC uzdevumiem ir sniegt atbalstu maziem un vidējiem pilsētas uzņēmējiem, nodrošinot iespēju gūt jaunas zināšanas viņiem svarīgās jomās, kas palīdzētu strādāt efektīvāk. Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā norāda, ka, uzklausot uzņēmēju ieteikumus, šosezon mācību programmu piedāvājums papildināts ar vairākiem jauniem kursiem – “Klientorientēta saskarsme medicīnas iestādē”, “Sociālpsiholoģiskās sakarības lietišķajā vidē un profesionālo kvalitāšu saglabāšana konflikta situācijās”, “Darbinieks kā iestādes vizītkarte”, “Elektronisko dokumentu noformēšanas, glabāšanas vadlīnijas un digitalizācijas priekšrocības” un “Aktualitātes dokumentu pārvaldībā un problēmsituāciju risinājumi”. Bet, apzinoties, ka joprojām uzņēmējdarbībā ir daudz neskaidru jautājumu par datu aizsardzību, ZRKAC sadarbībā ar sertificētu datu aizsardzības speciālistu Jāni Rāznu ir izveidojis programmu “Personas datu aizsardzība – problēmas un risinājumi”.

Domājot par iespējām mūsu uzņēmējiem gūt starptautisku uzņēmējdarbības pieredzi, ZRKAC šogad aicina iesaistīties programmā “”Erasmus” jaunajiem uzņēmējiem: pieredzes apmaiņa tavas biznesa idejas izaugsmei!”. Piedalīties aicināti jaunie uzņēmēji bez vecuma ierobežojuma, kuru uzņēmums nav vecāks par trim gadiem. Šajā programmā uzņēmējiem būs iespēja doties biznesa apmaiņā no viena līdz pat sešiem mēnešiem uz jebkuru no 45 dalībvalstīm (Eiropas Savienības valstīm, kā arī ASV, Kanādu, Singapūru, Taivānu, Dienvidkoreju, Izraēlu). Turklāt jaunie uzņēmēji varēs pretendēt uz ikmēneša stipendiju līdz 1100 eiro sava biznesa attīstībai. “Tāpat programmā var piedalīties mentori, kuriem ir vairāk nekā trīs gadu pieredze uzņēmējdarbībā un kuri pie sevis var uzņemt jauno uzņēmēju un dalīties pieredzē,” tā Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone. 28. septembrī pulksten 10 “Zoom” platformā notiks seminārs par programmas ideju, pieteikšanās kārtību, dokumentiem un dažādiem pieredzes stāstiem.

Arī tad, ja uzņēmēji šobrīd ZRKAC piedāvājumā neatrod tieši viņiem sais­tošu programmu, Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa aicina izmantot iespēju un pieteikt personalizētu pasūtījumu, lai apgūtu jaunas iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas konkrētam uzņēmumam. “Svarīgākais ir apzināt savas vajadzības un pieteikties uz individuālu konsultāciju, lai varam izrunāt interesējošos jautājumus, pielāgot mācību saturu konkrētas iestādes, uzņēmuma darba specifikai un darbinieku individuālajām mācību vajadzībām,” tā L.Miķelsone. Interesēties var Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā pa e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv.

ZRKAC jaunās sezonas piedāvājums apkopots katalogā, kas ir pieejams klātienē iestādē Svētes ielā 33 un elektroniski ZRKAC mājaslapā www.zrkac.lv, sadaļā “Kursi”. Tur piedāvājums strukturēts atbilstoši kompetencēm. Pieteikties izvēlētajiem kursiem un nodarbībām var iestādē vai mājaslapā, aizpildot kursu anketu. Jāpiebilst, ka ZRKAC turpina veidot sezonālos kalendārus “Rudens”, “Ziema”, “Pavasaris”, katrā no tiem apkopojot trīs mēnešu neformālās izglītības piedāvājumus, seminārus un pasākumus. “Rudens” kalendārs ir pieejams ZRKAC, pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, sabiedriskajās ēkās un elektroniski izsūtīts sadarbības partneriem.