-6.4 °C, 2.9 m/s, 90.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaIevēlēta jaunās Latvijas pašvaldību IKT asociācijas valde
Ievēlēta jaunās Latvijas pašvaldību IKT asociācijas valde
08/11/2023

Šodien Jelgavā aizvadīta Latvijas pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) asociācijas dalībnieku pirmā sapulce, kurā piedalījās 65 pārstāvji no 38 pašvaldībām. Saskaņā ar asociācijas nolikumu sapulces dalībnieki ievēlēja asociācijas valdi, nosakot tās pilnvaru laiku uz četriem gadiem. Par asociācijas valdes priekšsēdētāju ievēlēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” vadītāja Ilze Āboliņa.

Par valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Egons Spalāns, bet par valdes locekļiem – Cēsu novada pašvaldības Digitālā centra vadītājs Juris Joksts, Liepājas valstspilsētas pašvaldības IT daļas vadītāja Iveta Lapiņa, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” direktors Arnis Gulbis, Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs Aleksejs Jukums un Līvānu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs Juris Sniķers.

“Gandarījums, ka beidzot Latvijā ir izveidota oficiāla pārstāvniecība pašvaldību IKT jomas profesionāļiem, kas paver plašas iespējas tālākai nozares attīstībai. Asociācija pretendē uz to, lai kļūtu par nozīmīgu spēlētāju IKT sektorā valstiskā līmenī, ļaujot arvien skaidrāk izprast pašvaldību lomu viedo risinājumu ieviešanā un izaugsmē. Ja līdz šim pašvaldību IT profesionāļiem pietrūka balss skaļuma, stāstot par savām vajadzībām un attīstības plāniem, tad līdz ar asociācijas izveidošanu šī vienotā balss ir iegūta. Turpmāk nozares profesionāļiem būs iespēja kopīgi lemt par prioritātēm un prezentēt tās atbildīgajām institūcijām valsts pārvaldē,” IKT asociācijas dibināšanu komentē Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Guntars Krasovskis.

IKT asociācijas valdes priekšsēdētāja I.Āboliņa uzsver: “IKT asociācijas dibināšana ir nozīmīgs notikums visiem pašvaldību IT profesionāļiem, kuri turpmāk tiks vienoti pārstāvēti sarunās ar valsts pārvaldes institūcijām un potenciālajiem sadarbības partneriem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Neskatoties uz to, ka šobrīd Latvijas pašvaldību digitālais briedums ir ļoti atšķirīgs, viss sākas ar izpratni, ka šī joma ir jāattīsta. Asociācijas darbība veicinās starppašvaldību pieredzes apmaiņu un kopīgu problēmjautājumu risināšanu, lai perspektīvā arī tās pašvaldības, kurās IKT attīstība ir notikusi kūtrāk, sasniegtu līmeni, kas būtiski uzlabos iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu plānošanu un pārraudzību. Savukārt pašvaldībām, kas jau līdz šim ir aktīvi strādājušas pie dažādu risinājumu ieviešanas, ir radīta komunikācijas platforma savstarpējai informācijas apmaiņai, iespējai veidot kopīgus projektus un pārņemt pozitīvo pieredzi.”

Jāuzsver, ka Jelgavas valstspilsēta bija viena no tām pašvaldībām, kas aicināja veidot IKT asociāciju, lai līdzsvarotu nozares attīstības iespējas Latvijā. I.Āboliņa norāda, ka pašvaldības IKT jomā ir sadarbības partneri, nevis konkurenti, tāpēc vienota pieeja interešu pārstāvniecībā ļaus panākt labvēlīgus risinājumus gan projektu vadībā, gan finanšu resursu piesaistē. “Pēdējais pusotrs gads ir pierādījis, ka viens nav cīnītājs, spēks ir komandā, izpratnē un motivācijā, kas piemīt mūsu asociācijas dalībniekiem. Lai veicinātu attīstību, pašvaldībām ir jāpārstāv savas intereses, jāpamato viedo tehnoloģiju ieviešanas nozīme un praktiskos piemēros jādemonstrē nozares izaugsme. IKT asociācijas valdes pirmais uzdevums ir vienoties par asociācijas darba prioritātēm un radīt ērtus apstākļus pašvaldību sadarbībai ikdienas procesos,” uzsver I.Āboliņa.

Latvijas pašvaldību IKT asociācija izveidota 2023. gada oktobrī, un LPS domes sēdē apstiprināta brīvprātīga profesionāla asociācija, kas darbojas kā LPS struktūrvienība un apvieno IT profesionāļus no 41 Latvijas pašvaldības. IKT asociācijas mērķis ir sekmēt pašvaldību IKT sektora vadītāju un darbinieku savstarpējo sadarbību, paaugstināt dalībnieku kvalifikāciju, piedalīties LPS lēmumu izstrādē un izpildē, rūpēties par asociācijas dalībnieku tiesisko aizstāvību, pārstāvēt pašvaldību IKT intereses valsts un privātā IKT sektorā, organizēt kopīgos pašvaldību IKT iepirkumus, kā arī pārstāvēt pašvaldību IKT intereses ES, Eiropas Padomes un citās starptautiskās profesionālajās IKT pārstāvošajās institūcijās.