25.1 °C, 4.1 m/s, 43.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaIzglīto personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespējām mācīties
Izglīto personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespējām mācīties
15/01/2020

Šodien Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (JSLP) norisinājās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) organizēts informatīvs pasākums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Nāc mācīties!”.

Jelgavā dzīvo ap 5,5 tūkstošu iedzīvotāju ar invaliditāti, no kuriem aptuveni septiņiem simtiem ir diagnosticēti garīga rakstura traucējumi. Daudziem no viņiem invaliditāte ļautu strādāt vieglu algotu darbu, ja vien personai būtu atbilstošas iemaņas.

 

Šādas prasmes personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja apgūt Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros. Preču kraušana noliktavā, preču izvietošana tirdzniecības zālē, preču marķēšana un komplektēšana, augļu un dārzeņu šķirošana un vēl 30 citu prasmju programmas, ir tās, ko personām ar GRT jau no 15 gadu vecuma ir iespēja apgūt 4-6 mēnešu laikā minētajā izglītības iestādē. Katram mācīties gribētajam sākotnēji tiek veikta piemērotības noteikšana un, ja viņš ir spējīgs apgūt vēlamo prasmi, to var darīt. Kursa noslēgumā tiek izsniegta apliecība, kas ir svarīgs dokuments meklējot darbu. Tā kā projekta apmācības notiek Jūrmalā, tā dalībniekiem ir iespēja bez maksas dzīvot kopmītnē, saņemt bezmaksas ēdināšanu, sociālā darbinieka un psihologa konsultāciju, atbalstu iekārtošanai darbā.  

 

Arī Jelgavas Sociālo lietu pārvalde meklē iespējas un risinājumus, kā palīdzēt jelgavniekiem ar GRT integrēties sabiedrībā. Jau vairākus gadus pilsētā darbojas trīs dienas centri personām ar GRT: “Integra”, “Atbalsts” un “Harmonija”, kur klientiem tiek sniegta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, individuālais atbalsts atbilstoši klienta funkcionēšanas līmenim, tiek veicināta klientu pašaprūpes prasmju un patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstība, sociālo iemaņu un prasmju uzlabošana, organizētas ekskursijas, sabiedrisku pasākumu apmeklējumi un piedāvātas citas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir liels un 2020.gada sākumā dienas Jelgavas centrus kopumā apmeklē jau 46 personas.

 

Tāpat personām ar GRT atbalsts tiek sniegts arī deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros. Šogad DI projektā no Jelgavas plānots iesaistīt 46 personas ar GRT, kurām tiks piedāvāti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un individuālais atbalsts, kurā ietilpst sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita, logopēda konsultācijas, kā arī būs iespēja apmeklēt dažāda veida terapijas – mākslas, mūzikas, deju un kustību, kā arī kanisterapiju un reitterapiju. Plānā ietilpst arī specializēto darbnīcu pakalpojums un aprūpe mājās pakalpojums.

 

Tāpat Jelgavas sociālo lietu pārvalde šogad iesaistījusies ESF projektā, kura ietvaros desmit personas ar GRT sākušas saņemt pakalpojumus Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs