-4.2 °C, 4.4 m/s, 88.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIzmanto iespēju: Nosiltini savu māju ar ES un valsts atbalstu
Izmanto iespēju: Nosiltini savu māju ar ES un valsts atbalstu
23/03/2009

14.aprīlis būs pirmā diena, kad Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji varēs iesniegt savu māju siltināšanas un renovācijas projektus.

14.aprīlis būs pirmā diena, kad Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā (turpmāk – BEMVA) daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji varēs iesniegt savu māju siltināšanas un renovācijas projektus.
Ekonomikas ministrija aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus nosiltināt un renovēt savus mājokļus ar būtisku valsts un ES fondu atbalstu – programmas “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros paredzēts, ka valsts sedz 50% no kopējās mājas siltināšanai iztērētās summas. Vienam projektam maksimāli pieejamais līdzfinansējuma apjoms ir 100 000 latu, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Otru pusi nepieciešamā finansējuma vajadzēs apmaksāt pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Lai saņemtu 50% līdzfinansējumu, māju iedzīvotājiem nepieciešams veikt savas mājas energoauditu, sagatavot būvprojektu vai vienkāršotai renovācijai nepieciešamo dokumentāciju mājas siltināšanas un renovācijas darbiem un iesniegt projektu iesniegumu atbilstoši programmas nosacījumiem BEMVA līdz 17.augustam (dokumentus var iesniegt arī elektroniskā veidā).

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties, ja:
1) projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, kuri izveidojuši sava nama dzīvokļu īpašnieku biedrību vai uzdevuši mājas pārvaldīšanu veikt citai pilnvarotai personai;
2) dzīvojamā māja, kurā tiks veikti siltināšanas un renovēšanas darbi, ir nodota ekspluatācijā no 1944. līdz 1993.gadam (ieskaitot);
3) māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (tas nozīmē, ka mājā jābūt vismaz 5 dzīvokļiem, kas pieder dažādiem īpašniekiem);
4) mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

5) dzīvokļu īpašnieku parādsaistības nepārsniedz 15% (parādsaistības aprēķina kā starpību starp aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātiem maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā).
6) projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) tā gada sākumā, kad tiek noslēgta projektu iesniegumu atlases kārta, ir vismaz 2000 iedzīvotāju.

Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbu izmaksām dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās – ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai, pagraba pārsegumu siltināšanai, siltumapgādes sistēmas renovācijai, ventilācijas sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai, ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama energoefektivitātes darbu veikšanai, un citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi.
 
Iesniegto projektu vērtēšanā nozīmīgākais kritērijs būs siltināšanas efektivitāte – priekšroka tiks dota tiem projektiem, kas par mazākiem līdzekļiem varēs sasniegt labākus energoefektivitātes rādītājus, mājām ar lielāku dzīvokļu skaitu, kā arī mājām, kas atrodas teritorijās ar zemāku teritorijas attīstības indeksu.
Projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs varēs uzsākt pēc līguma noslēgšanas ar BEMVA. Trīs gadus pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējam būs jāiesniedz pārskats BEMVA par siltumenerģijas patēriņu attiecīgajā mājā.
Programmas kopējais finansējums ir 16,6 miljoni latu. Ar šo līdzfinansējumu līdz 2009.gada beigām plānots atbalstīt vismaz 160 daudzdzīvokļu namu siltināšanu, kas ļaus ne tikai paaugstināt šo dzīvojamo māju energoefektivitāti un samazināt izdevumus par siltumenerģiju, bet arī veicinās nodarbinātību valstī un pieprasījuma pieaugumu pēc būvmateriāliem, samazinās energoresursu importu, kā arī palielinās īpašuma vērtību (gan katra dzīvokļa, gan mājai kopumā).

Martā un aprīlī BEMVA sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem vairākās Latvijas pilsētās organizēs seminārus par šo programmu, t.sk., Jelgavā 25.martā plkst. 11:00 Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33. Semināra laikā interesentiem tiks sniegta informācija par pašu programmu un projektu sagatavošanu.

Papildus informāciju par programmu varat iegūt Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, zvanot pa tālruni 67041956, rakstot uz e-pasta adresi , kā arī aģentūras mājas lapā – http://esfondi.bema.gov.lv/aktivitates/akt_6.html.

Informāciju sagatavoja
Edmunds Valantis
Ekonomikas ministrijas
Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta direktors