-3.5 °C, 1.9 m/s, 91.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIzsludina konkursu par sakoptāko pilsētvides objektu
Izsludina konkursu par sakoptāko pilsētvides objektu
27/05/2012

No 21. maija līdz 15.jūnijam Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu, kurā ikviens iedzīvotājs var pieteikt sakoptākos pilsētvides objektus. Var pieteikt zaļāko daudzdzīvokļu mājas logu, lodžiju vai balkonu, sakoptāko privātmājas teritoriju, tiks vērtēts pilsētas sētnieku darbs daudzdzīvokļu māju pagalmos, sakoptākā valsts vai pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts, kā arī interesantākais žoga risinājums.

Foto: Ivars Veiliņš

No 21. maija līdz 15.jūnijam Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu, kurā ikviens iedzīvotājs var pieteikt sakoptākos pilsētvides objektus.
Objektus var pieteikt šādās nominācijās:
• Zaļākais daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona noformējums;
• Sakoptākā privātmājas teritorija;
• Sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms (tiks vērtēts pilsētas sētnieku darbs);
• Sakoptākā valsts vai pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts; 
• Interesantākais žoga risinājums.

Vērtējot konkursam pieteiktos objektus, ņems vērā kā tas iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem cilvēku kustības virzieniem; objekta labiekārtojums – ierīkoto apstādījumu, celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu u.tml. kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga caurskatāmība; kā arī objekta uzturēšanas stāvoklis. Pēc konkursa  komisijas lēmuma konkursā  var tikt vērtēti arī tie objekti, kuri ir atbilstoši konkursa nosacījumiem, bet nav pieteikti dalībai konkursā.

Žūrijas komisija var noteikt papildus nominācijas vai izslēgt kādu no tām, noteikt vairākus uzvarētājus vienā nominācijā, piešķirt  veicināšanas vai speciālbalvas, atbilstoši noteiktajam balvu fondam.

Konkursā netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa 1.vietu ieguvēji.

Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005556 vai elektroniski, rakstot uz e- pastu: . Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs.

Konkursa uzvarētājiem tiks izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu piedalīties apbalvošanas pasākumā, kas notiks Zāļu tirgū pie pilsētas kultūras nama 23.jūnijā pulksten 12.00.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī kāds no objektu pieteicējiem – par aktivitāti.

Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks, komisijas sastāvā iekļauti pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins un galvenais mākslinieks Georgs Svikulis, pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” speciālistes Daina Done un Ilze Gamorja un pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Iveta Šurma.

Informāciju sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē