17.4 °C, 1 m/s, 93.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIzsludināts projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā
Izsludināts projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā
09/06/2016

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.

Klikšķināt, lai atvērtu

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.
 
Kopā 2016. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam: pilsoniskās sabiedrības / Latvijas valsts simtgades iniciatīvu projektiem 8 000 EUR; starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR; mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR).
 
Konkursa mērķis: veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa ''Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību''.
 
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 12. augusts (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā līdz pulksten 18).
 
2016. un 2017. gadā konkursus plānots izsludināt februārī, taču projektu ieviešana notiks līdz attiecīgā gada decembrim. Visos 3 gados konkursam kopā pieejami 72 000 EUR – finansējums, kas pieejams Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju projektiem.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
 
Nolikums un pieteikuma veidlapa šeit: http://zemgalei.lv/view_60316_58956.html
 
Lai Zemgales organizācijām palīdzētu sagatavot kvalitatīvus pieteikumus (www.zemgalei.lv/pp) – aicinām piedalīties apmācībās Jelgavā: 16. un 17.jūnijā pulksten 12 Zemgales NVO Centrā, pieteikšanās

 
Informācija sagatavota
Zemgales NVO Centrā