16.8 °C, 2.7 m/s, 95.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaJelgava pretendēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu
Jelgava pretendēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu
21/01/2021

2027. gadā vienai Latvijas pilsētai tiks piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums, un uz to pretendēs arī Jelgava, 21. janvāra Jelgavas domes sēdē apstiprināja deputāti. Tas nozīmē, ka tiek uzsākts darbs gan pie pieteikuma, gan ar to saistītu plānu izstrādes, kurus noteikts pabeigt līdz 30. aprīlim.

Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā. Kā uzsver pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs Mintauts Buškevics, šī iniciatīva nav tikai kultūras projekts, jo tā vērsta uz visas pilsētas attīstību: “Ejot uz šo statusu 2027. gadā, ir jāskatās nākotnē. Notiks mērķtiecīgs darbs, lai attīstītu starptautiski nozīmīgus kultūras projektus, infrastruktūru un veicinātu gan pilsētas zīmola attīstību Eiropas mērogā, gan iedzīvotāju piederības sajūtu Jelgavai. Nebaidīsimies izcelt arī to, kas vēl pilsētā ir pilnveidojams, jo rezultātā iegūt var visas nozares – caur kultūru varam attīstīt tūrismu, infrastruktūru, uzņēmējdarbību, izglītību, sportu un citas jomas.”

Viens no galvenajiem pieteikuma nosacījumiem ir tā sasaiste ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, līdz ar to tiek uzsākts darbs pie Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programmas 2021.-2027. gadam. Programma tiek izcelta kā viens no pirmajiem ieguvumiem dalībai šajā iniciatīvā, jo, pat ja pilsēta Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu neiegūst, tai ir izstrādāts mērķtiecīgs kultūras procesu attīstības plāns. “Ierasti plāns kultūras attīstībai ir iestrādāts vispārējā pilsētas attīstības stratēģijā, taču nu sākts darbs pie jaunas programmas izstrādes, kas nodrošinās kultūras attīstības nepārtrauktību līdz 2027. gadam, raugoties arī tālākā nākotnē. Jaunā programma būs izvērstāka nekā līdz šim, aptverot arī mazāk pētītas ar kultūru sasaistītas jomas, piemēram, radošās industrijas. Protams, programma nebūs nošķirta no pilsētas vispārējās attīstības stratēģijas, bet būs tās nozīmīga daļa,” skaidro M.Buškevics.

 

Līdzās mērķtiecīgam attīstības plānam, kā citi būtiski ieguvumi, pilsētai iegūstot Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, nosaukta finansējuma piesaiste kultūras projektu un pasākumu organizēšanai, ietekme uz reģionālo attīstību, ekonomiku, vietējo un starptautisko atpazīstamību, kā arī sabiedrībai aktuālu problēmu risināšana caur kultūras procesiem, jo pieteikuma izstrādē būtiska ir arī iedzīvotāju iesaiste.

Pašvaldības pieteikumu par pilsētas dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas konkursā Kultūras ministrijā var iesniegt līdz 2021. gada 4. jūnijam. Domes sēdē lemts, ka pašvaldības iestādei “Kultūra” jāsagatavo un jāiesniedz pieteikumu apstiprināšanai Jelgavas pilsētas domei līdz 2021. gada 30. aprīlim. Tāpat iestādei uzticēts organizēt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildei, tostarp attīstības programmas izstrādi, kas arī jāpabeidz līdz aprīļa beigām. Pieteikuma sagatavošanai dalībai konkursā tiks veidota vadības grupa, kuras darbība ietvers tādus uzdevumus kā fokusgrupu un ideju talku rīkošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, pilsētas priekšrocību un attīstāmo aspektu definēšanu un citus.

 

Latvijā Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu pilsēta saņems no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Titula ieguvējs tiks paziņots 2022. gadā.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē