18.2 °C, 1.6 m/s, 89.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavā turpinās decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
Jelgavā turpinās decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
21/05/2021

Jelgavas pilsētā līdz maija vidum īpašnieki ir reģistrējuši nepilnus deviņus simtus decentralizēto kanalizācijas sistēmu, no tām 277 ir reģistrētas pēdējo divarpus mēnešu laikā. Daļa īpašnieku to ir izdarījuši pēc Pašvaldības policijas atgādinājuma.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki kopš marta ir apsekojuši 373 īpašumus pilsētā, lai precizētu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu esību, informē Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Matulēna. “Policijas darbinieki konstatēja, ka uz 128 nekustamajiem īpašumiem nav nekādu būvju. No 179 adresēm saņemta informācija, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma ir reģistrēta,” stāsta S.Matulēna.

 

Savukārt 66 īpašumu saimnieki informēti par nepieciešamību reģistrēt lokālo kanalizācijas sistēmu, ja īpašums nav pieslēgts pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” nosaka: pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāreģistrē.

 

Pašvaldības mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā “Pakalpojumi” ir pieejama pieteikuma veidlapa “Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai”.

 

Persona pieteikuma veidlapu var elektroniski parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai arī papīra formātā atstāt Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē. Jautājumu gadījumā var sazināties pa tālruni 63005522 vai 63005537.

 

Pieteikumā ir jānorāda, kāda veida decentralizētā kanalizācijas sistēma atrodas īpašumā, kā arī citi dati, piemēram, ūdens patēriņš, krājtvertnes tilpums, uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums. Pirmreizējā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.

 

Saistošo noteikumu 16. punkts nosaka, ka par prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 500 eiro, juridiskām personām līdz 1500 eiro. Šobrīd Pašvaldības policija nav uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu – vispirms ar iedzīvotājiem tiek veiktas pārrunas un tiek dots laiks, lai decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrētu.

 

 

Foto: pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē