25.4 °C, 1.1 m/s, 45.2 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaJūlijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē darbu sāk jaunā vadības komanda
Jūlijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē darbu sāk jaunā vadības komanda
01/07/2024

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) no 1. jūlija darbu sāk rektore, profesore Irina Arhipova un kopā ar viņu arī jaunā vadības komanda – zinātņu prorektors, profesors Gatis Vītols, studiju prorektore, profesore Ilze Beitāne un finanšu prorektors, profesors Linards Sisenis.

Kā galveno darbības prioritāti turpmākajiem gadiem I.Arhipova izvirzījusi LBTU kā zinātnes universitātes statusa nostiprināšanu un ekosistēmas veidošanu universitātes stratēģiskās specializācijas jomās – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

Jāatgādina, ka 22. maijā LBTU Konventā par jauno universitātes rektori ievēlēja profesori Irinu Arhipovu. Viņa bija līdzšinējā LBTU zinātņu prorektore un universitātes vadības komandā strādā nepilnus piecus gadus, pirms tam pildot arī Konventa priekšsēdes pienākumus. Profesore augstāko izglītību ieguvusi matemātikas nozarē un ir Dr.sc.ing. inženierzinātņu doktors. Profesionālo darbību LBTU sākusi no 1991. gada, pakāpeniski attīstot gan akadēmiskā, gan administratīvā darba karjeru, vadījusi tolaik universitātes Zinātnes daļu un bijusi ilggadēja jaunizveidotās Informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāne. Vēlāk plašu profesionālā darba pieredzi ieguvusi, vadot Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamentu. Paralēli administratīvajam darbam profesore visus gadus nepārtraukti ir lasījusi lekcijas studentiem, ir vairāku mācību grāmatu autore augstākajā matemātikā un statistikā, kā arī bijusi aktīva zinātniskajā pētniecībā. I.Arhipovas kā zinātnes prorektores pārraudzībā universitātes kolektīvs pēdējos gados ir būtiski kāpinājis zinātniskā darba rezultātus, kā arī definējis stratēģiskās specializācijas virzienus biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs, kas nostiprināti LBTU Attīstības stratēģijā.

Zinātņu prorektors, profesors un vadošais pētnieks Gatis Vītols šobrīd ir Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) dekāns. Augstāko izglītību ieguvis Jelgavā, studējot bijušajā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģijas fakultātē pamatstudiju programmā “Datorvadība un datorzinātne” un augstākā līmeņa studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”. Aizstāvot promocijas darbu 2012. gadā, ieguvis inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijās. Profesionālo darbību universitātē sācis maģistra studiju laikā 2007. gadā un pakāpeniski attīstījis gan akadēmiskā, gan administratīvā darba karjeru LBTU. Jau studiju laikā vadījis fakultātes studējošo pašpārvaldi un darbojies Studiju padomē un Konventā kā students. Vēlāk ieguvis universitātes kolektīva uzticību un kā darbinieks ievēlēts LBTU Senātā un Konventā. G.Vītolam ir plaša pieredze starptautisku zinātnisku projektu vadībā, kā arī sadarbībā ar uzņēmējiem un Jelgavas pašvaldību pētniecisko projektu īstenošanā. Viņa zinātniskās intereses saistītas ar digitālo risinājumu ieviešanu transporta sektorā, pilsētvides mobilitātes jautājumiem un informācijas sistēmu attīstīšanu. Zinātniskās darbības rezultāti apkopoti vairāk nekā 50 zinātniskajās publikācijās.

Studiju prorektore, profesore un vadošā pētniece Ilze Beitāne jau nepilnu gadu ir LBTU studiju prorektore un augstākajā vadībā sākusi darbu iepriekšējās rektores Irinas Pilveres komandā. Augstāko izglītību visos līmeņos ieguvusi LBTU, bakalaura līmenī absolvējot bijušo Pārtikas tehnoloģijas fakultāti un maģistra līmenī studējot programmā “Ekonomika”, kur specializējusies virzienā “Uzņēmējdarbība un vadība”. Inženierzinātņu doktora grādu 2008. gadā ieguvusi pārtikas zinātnē. Akadēmisko karjeru mācībspēka statusā sākusi doktora studiju laikā un no 2005. gada pakāpeniski attīstījusi studiju virzienu un kursus, kas saistīti ar uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem. Lasa lekcijas gan Latvijā, gan starptautiskajā vidē, turklāt izglīto uztura jautājumos dažādu nozaru pārstāvjus. Savu profesionālo kompetenču dēļ iekļauta Veselības ministrijas Uztura padomē. Aktīva LBTU Senāta un Konventa locekle. Administratīvā darba pieredzi I.Beitāne ieguvusi, vadot LBTU Zinātnes un projektu attīstības centru. Turklāt pēdējos gados profesores pārraudzībā veiksmīgi īstenoti universitātes attīstībai būtiski projekti “LLU Pārvaldības pilnveide” un “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās”.

Finanšu prorektors, profesors un vadošais pētnieks Linards Sisenis šobrīd ir Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) dekāns. Augstāko izglītību visos līmeņos ieguvis LBTU, izvēloties studijas mežzinātnē, kas 2013. gadā noslēdzās ar promocijas darba aizstāvēšanu un doktora grāda ieguvi mežzinātnē. Savulaik universitātē darbu sācis savu bakalaura studiju laikā, būdams pirmā kursa students. Tobrīd kā Medību laboratorijas vadītājs un vēlāk kļuvis par bijušās Meža fakultātes dekāna vietnieku saimnieciskajos jautājumos. Paralēli izglītības ieguvei attīstījis universitātē gan akadēmiskā darba, gan saimnieciski administratīvā darba karjeru, un jau 25 gadus nepārtraukti universitāte ir profesora vienīgā darba vieta. Fakultātē izveidojis Tālākizglītības centru un bijis tā vadītājs. Ieguvis LBTU kolektīva uzticību un divus sasaukumus pilda arī Konventa priekšsēža vietnieka pienākumus. Pēdējo septiņu gadu laikā L.Siseņa vadībā Meža un vides zinātņu fakultātes galvenajā ēkā un tās teritorijā īstenoti vērienīgi atjaunošanas darbi, uzbūvēta un iekārtota LBTU Starpnozaru laboratorija, attīstot studiju un zinātnes infrastruktūru gan fakultātes, gan universitātes līmenī.

Līdzšinējās LBTU rektores, profesores Irinas Pilveres un viņas vadības komandas pilnvaru laiks noslēdzas 30. jūnijā, savukārt jaunās rektores un viņas komandas pilnvaru termiņš ir pieci gadi.