19.1 °C, 1.2 m/s, 96.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJunda“Junda” aicina bērnus un jauniešus radoši izpausties konkursā “Mēs esam Jelgava”
“Junda” aicina bērnus un jauniešus radoši izpausties konkursā “Mēs esam Jelgava”
01/04/2021

Aicinot Jelgavas bērnus un jauniešus ar mākslas izteiksmes veidiem parādīt piederību savai pilsētai, aktualizējot, uzsverot tās tradīcijas, kultūru, vidi, kā arī veicinot bērnu un jauniešu mākslas iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē, apzinot, veicināt un saglabājot mākslas jaunrades procesu, jaunrades nams “Junda” izsludina radošo konkursu “Mēs esam Jelgava”. Tajā līdz 30. aprīlim bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem mudināti radīt mākslas darbus par Jelgavu, kuri pēcāk tiks apkopoti virtuālā izstādē, bet labākie būs skatāmi pilsētvidē.

Kā informē “Junda”, konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 gadiem, radot darbu par Jelgavu, tās kultūru, vidi vai autoru redzējumu par savu pilsētu. Konkursā tiek pieņemti tikai oriģināldarbi glezniecības, grafikas, zīmēšanas, skicēšanas tehnikā. Darbi jāiesniedz vertikālā A3 formātā (30 x 42 cm) vai vertikālā A4 formātā (21 x 29,7 cm). Darba otrā pusē drukātiem burtiem jāuzraksta autordarba nosaukums, autora vārds, uzvārds, gadi, vecāka tālruņa numurs.

 

Individuāli viens autors var iesniegt ne vairāk kā divus darbus. Tos līdz 30. aprīlim jānogādā jaunrades namā “Junda”, Zemgales prospektā 7, Jelgavā. Darbi jānodod ēkas administratoram, ieejot pa ēkas B ieeju (no Palīdzības ielas puses) un sekojot norādei. Konkursa darbiem obligāti jāpievieno aizpildīts Autora līgums divos eksemplāros. Autora līguma veidlapa aizpildīšanai būs pieejama arī “Jundā”.

 

Konkursa darbu vērtēšanā piedalīsies Jelgavas pilsētas pašvaldības un Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jaunrades nams “Junda”” izveidota komisija, vērtējot katra darba atbilstību tēmai un nolikuma prasībām, darba izpildījuma kvalitāti, atbilstību vecumposmam, kompozīciju un oriģinalitāti. Konkursa noslēgumā visi iesniegtie darbi būs apskatāmi virtuālajā izstādē, bet labākie no tiem tiks izstādīti pilsētvidē.

 

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT; Autora līgums darba iesniegšanai pieejams ŠEIT. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 63022166.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē