27.2 °C, 3.4 m/s, 63.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJunda“Junda” un “Zinītis” – atklāts!
“Junda” un “Zinītis” – atklāts!
01/09/2020

Zinību dienā, 1. septembrī, pēc rekonstrukcijas atklāta ēka Zemgales prospektā 7, kuru par savām mājām tagad sauc jaunrades nams “Junda” un bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”. Atklāšanas pasākumā ap ēku pa perimetru bija apvilkta 250 metru gara balta lente ar pilsētas 755. jubilejas gada, “Zinīša” un “Jundas” logo, no kuras gabaliņu kā simbolisku grāmatzīmi varēja saņemt ikviens klātesošais.

Sākoties jaunajam mācību gadam, svinīgi atklāta ēka Zemgales prospektā 7, un pasākumā piedalījās Jelgavas pilsētas pašvaldības vadība, deputāti, Izglītības pārvaldes vadība, “Jundas” vadība, pedagogi un audzēkņi, bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis” kolektīvs, kā arī pilsētas simbols Alnītis.

“Šī ēka jau vēsturiski ir bijusi nozīmīga pilsētai, tās iedzīvotājiem, un šodien, pēc vairāk nekā divu gadu rekonstrukcijas, mēs to esam nodevuši izglītībai, lai bērni un jaunieši šeit krātu jaunas zināšanas un attīstītu savas prasmes. Gribas, lai mēs visi priecātos par radītajām iespējām un lepotos ar to, ko kopīgiem spēkiem esam paveikuši. Lai šajā ēkā vienmēr ir tie, kuru rada, veido un arī izveido!” atklāšanas pasākumā uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, norādot, ka šis notikums īpašs arī tādēļ, ka “Junda” un “Zinītis” jaunas mājas iegūst Jelgavas 755. jubilejas gadā.

To, ka Jelgava var būt lepna un izglītība ir tās prioritāte, apliecina arī Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas Guntas Auzas teiktais. “Jau otro mācību gadu pēc kārtas Zinību dienā pilsētas bērni iegūst jaunu mācību vidi – pērn savā rekonstruētajā ēkā Zinību dienā atgriezās Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, bet šogad – jaunrades nams “Junda”. Mūsdienās formālās un neformālās izglītības sasaiste ir ļoti svarīga – bērns un jaunietis labu izglītību nevar iegūt tikai skolā un klasē, tā noteikti ir jāpapildina radošās interešu izglītības nodarbībās. Paldies katram “Jundas” pedagogam, kurš radīja šo vidi. Lai augam lepni par savu pilsētu, māju, ģimeni un arī “Jundu”!” tā G.Auza.

Jaunrades nama “Junda” vadītāja Ilze Jaunzeme pauda prieku, ka trīs gadus ilgušais plānošanas un būvniecības process ir noslēdzies, radot modernu vidi interešu izglītībai. “Manai komandai bija lieliska iespēja iesaistīties vides veidošanā, lai ikviens pilsētas bērns un jaunietis šeit gūtu jaunas prasmes savai izaugsmei,” tā I.Jaunzeme.

Savukārt Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa uzsvēra, ka Zemgales prospektā 7 veidojas lieliska savienība – brīvais laiks, jaunrade un lasītprasme. “Lai bērnos un jauniešos vairojas lasītprasme, jo lasīšana ir svarīga katra izaugsmei. “Zinītī” ikvienu gaida 16 tūkstoši grāmatu,” tā L.Zariņa.

Jāpiebilst, ka bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” apmeklētājus uzņem jau no 16. jūnija, bet jaunrades nams “Junda” uz interešu izglītības nodarbībām aicina no 7. septembra. Pieteikšanās “Jundas” pulciņiem elektroniski sāksies trešdien, 2. septembrī, pulksten 12.

Pēc svinīgām uzrunām “Jundas” un “Zinīša” pagalmā notika jaunrades nama tautas deju kolektīvu koncerts “Spēlēsim spēles”, dziedāšana kopā ar Alnīti, bet “Zinītis”, stingri organizējot apmeklētāju plūsmu, klātesošos aicināja doties īsā ekskursijā pa bibliotēkas telpām. Ekskursijas laikā ikviens tika aicināts nofotografēties pie mākslinieces Agneses Ločmeles radītā sienas gleznojuma, lai vēlāk no fotogrāfijām veidotu piemiņas kolāžu. Tā tiks saglabāta bibliotēkas vēsturei kā piemiņa no atklāšanas pasākuma.

Jāpiebilst, ka rekonstrukcijas darbi Zemgales prospektā 7 ilga vairāk nekā divus gadus, radot mūsdienīgu un modernu vidi, kuru izmantos “Jundas” audzēkņi un “Zinīša” lasītāji. Ēka Palīdzības ielas un Zemgales prospekta stūrī, kas uzbūvēta 1888. gadā pēc arhitekta Aleksandra Johana Frīdriha Baumaņa projekta kā patversme tirgotāju atraitnēm par Jelgavas grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reira ziedojumu pilsētai, un tās 1973. gadā celtā piebūve piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas. Savukārt blakus tām uzcelta 480 kvadrātmetrus plaša divstāvu piebūve, kas savienota ar esošo ēku.

Projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” gaitā. Projekta kopējās izmaksas ir 3 721 995,45 eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības finansējums ir 3 238 070,34 eiro, 219 462 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 264 463,11 eiro – valsts budžeta dotācija.

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē