20.4 °C, 1.8 m/s, 68.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaKultūras projektu īstenošanai izsludināta valsts mērķprogramma “KultūrELPA”
Kultūras projektu īstenošanai izsludināta valsts mērķprogramma “KultūrELPA”
18/03/2021

Apvienojot Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” un “Kultūras piedāvājums digitālajā vidē”, tapusi vienota mērķprogramma “KultūrELPA”. Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā un 2021. gada tajā pieejams finansējums 3 092 750 eiro apmērā jauna kultūras piedāvājuma radīšanai vai esošo kultūras produktu pielāgošanai, informē VKKF.

Mērķprogrammas virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo ierobežojumu apstākļos visās kultūras nozarēs, krīzes laikā nodrošinot kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, aptverot dažādas mērķgrupas un nodrošinot reģionālo pārklājumu.

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2021. gada konkursā mērķprogrammā pieejams finansējums 3 092 750 eiro apmērā, ar nosacījumu, ka finansējums vismaz 400 000 eiro apmērā piešķirams projektiem, kuru pamata mērķis ietver jauna kultūras piedāvājuma radīšanu vai jau esošu kultūras produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Finansējums vismaz 200 000 eiro apmērā piešķirams projektiem, kuru pamata mērķis ietver inovatīvu digitālu kultūras pakalpojumu radīšanu vai attīstīšanu, padarot kultūras saturu digitālajā vidē pieejamu sabiedrībai.

 

VKKF informē, ka mērķprogrammas konkursā prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas: nodrošina kultūras piedāvājuma, it īpaši iepriekš nepieejama un pandēmijas laikā tapuša kultūras piedāvājuma, publisku pieejamību un komunikāciju sabiedrībai 2021. gadā; ietver inovatīvus risinājumus kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos; vērsti uz digitāla kultūras piedāvājuma un pakalpojumu attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu; iekļauj kultūras piedāvājuma veidošanu vai esošā kultūras piedāvājuma, tostarp digitālā kultūras piedāvājuma, pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes, dzirdes, uztveres un kustību traucējumiem), kā arī meklē jaunus, inovatīvus risinājumus šāda kultūras piedāvājuma veidošanai vai pielāgošanai; nodrošina kultūras nozares darbinieku profesionālo pilnveidi un digitālā mācību piedāvājuma sagatavošanu; nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā; vērsti uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem.

 

Mērķprogrammu finansē VKKF no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” Kultūras ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari, un VKKF budžeta apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” finansējuma, kas piešķirts Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros.

 

Pieteikumus konkursā sistēmā kkf.kulturaskarte.lv jāiesniedz līdz 2021. gada 8. aprīļa pulksten 23.59. Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 31. decembrim. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama www.vkkf.lv.

 

Lai informētu projektu iesniedzējus, VKKF “Facebook” lapā tiks veidoti semināri par šīs programmas atbalsta nosacījumiem visās kultūras nozarēs. 19. martā pulksten 15 būs skatāms seminārs par starpdisciplināro projektu nozari. Semināru cikls noslēgsies 31. martā ar semināru par Dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam.

 

Foto: Pixabay.com

Informācija: Valsts kultūrkapitāla fonds