15.1 °C, 1 m/s, 97.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSociālais atbalstsLīdz 15. augustam jāpiesakās pašvaldības pabalstiem skolai
Līdz 15. augustam jāpiesakās pašvaldības pabalstiem skolai
31/07/2020

Lai jelgavnieku ģimenes, kuras var pretendēt uz dažāda veida pašvaldības atbalstu saistībā ar bērna skolas gaitām, to varētu saņemt līdz ar jauno mācību gadu, līdz 15. augustam ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē. Īpaši tas attiecas uz trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Turklāt jāņem vērā, ka pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir reizi mācību gadā un to var pieprasīt tikai līdz 30. septembrim.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova stāsta, ka pabalstu veidi, apjoms un kārtība, kādā to var pieprasīt, salīdzinājumā ar pagājušo gadu nav mainījusies. Jāņem gan vērā, ka no jaunā mācību gada, lai saņemtu atbalstu braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā un ēdināšanai skolā, skolēniem jāizmanto jaunā personalizētā viedkarte “Jelgavas pilsētas skolēna apliecība”, kuru pilsētas skolēni, to noformējot savā izglītības iestādē, pakāpeniski saņems no 24. augusta.

 

Tāpat kā iepriekš, trūcīgās ģimenes var pretendēt uz pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 50 eiro apmērā mēnesī; ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē Jelgavas Izglītības pārvaldes apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā (šobrīd – 1,42 eiro dienā); skolēnu individuālo mācību piederumu iegādei – vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam 57 eiro apmērā, bet piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 29 eiro apmērā –, un šis pabalsts tiek piešķirts, uzsākot mācību gadu. Tāpat trūcīgas ģimenes var saņemt pabalstu profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai 15 eiro apmērā mēnesī.

 

Maznodrošinātās ģimenes var pretendēt uz visiem minētajiem pabalstiem, izņemot profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai.

 

Savukārt daudzbērnu ģimenes var pretendēt uz visiem pabalstu veidiem, izņemot pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. Daudzbērnu ģimeņu bērniem pieejamie pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, taču, tā kā norēķiniem par ēdināšanu skolā un braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā jāizmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecība, lai saņemtu šos pabalstus, skolēnam jānoformē jaunā personalizētā viedkarte.

 

Vienlaikus daudzbērnu ģimenes, kuras Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro uz vienu ģimenes locekli, var pretendēt uz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas, higiēnas un kancelejas precēm, ko iespējams pieprasīt ik pēc trim mēnešiem. Bet aizbildņu ģimenes, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 295 eiro uz vienu ģimenes locekli, reizi mācību gadā var saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, ēdināšanai skolā, kā arī profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai.

 

Jāuzsver, ka pašvaldības pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai var saņemt arī ikviena ģimene, kurā ir 5. un 6. klases skolēni, – pabalsts ir 20 procentu apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 eiro dienā. Lai saņemtu šo pabalstu, ģimenes pilnvarotajam pārstāvim Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

 

Lai saņemtu kādu no pabalstiem, ģimenei ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. telpā. To var izdarīt pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30.

 

Pārvaldē norāda: lai skolēni saņemtu pabalstus jau no 1. septembra, tie jāpieprasa līdz 15. augustam. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu var pieprasīt visa mācību gada garumā, iesniedzot pieteikumu līdz katra mēneša 15. datumam, – tad pabalstu var saņemt no nākamā mēneša pirmā datuma. Izņēmums ir pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, ko piešķir reizi mācību gadā, un to var pieprasīt tikai līdz 30. septembrim.

 

 

Foto: pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē