25.8 °C, 1.7 m/s, 61.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaLīdz 30. jūnijam jānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu; atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
Līdz 30. jūnijam jānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu; atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
19/05/2021

Jelgavas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar pilnsabiedrību “JKP” par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā. Uzņēmums, kas uzvarēja pašvaldības izsludinātajā konkursā, darbu sāks 1. jūlijā, tāpēc līdz 30. jūnijam katram atkritumu radītājam – gan privātpersonām, gan juridiskām personām, gan daudzdzīvokļu māju pilnvarotajai personai – ir jānoslēdz jauns atkritumu apsaimniekošanas līgums ar pilnsabiedrību “JKP”.

Uzņēmums informē, ka līdz 19. maija rītam saņemti 1650 pieteikumi, no tiem apstrādāti un parakstīti 1044 līgumi. Katrs pieteikums tiek apstrādāts manuāli un, konstatējot nepilnības, ar klientiem sazinās atsevišķi. Klienti tiek aicināti līgumu parakstīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi. Šobrīd neveidojas garas rindas un klātienē līgumu iespējams parakstīt katru darbdienu no pulksten 8 līdz 19 bez pusdienas pārtraukuma. Līgumu varēs parakstīt arī sestdien, 12. jūnijā, kad klientus pieņems no pulksten 8 līdz 17. Līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

 

Līgumu var noslēgt arī elektroniski mājaslapā www.atkritumijkp.lv, līgumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot savas bankas “Smart ID” reģistrāciju.

 

Pilnsabiedrība “JKP” sniedz atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem par līguma slēgšanas procesu un turpmāko atkritumu apsaimniekošanu pilsētā.

 

Kam ir jāslēdz jaunais atkritumu apsaimniekošanas līgums?

 

Uzņēmumiem un privātmāju īpašniekiem līgums jāpārslēdz katram pašam, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem kopējā dzīvokļu īpašnieku sapulcē ir jāpieņem lēmums šo pienākumu uzticēt pilnvarotajai personai, kas var būt arī mājas pārvaldnieks.

 

Vai varu uz sava vārda noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ja neesmu mājas īpašnieks, bet tajā dzīvoju?

 

Jā. Lai noslēgtu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, prasība būt mājas vai dzīvokļa īpašniekam nav obligāta.

 

Kur var noslēgt jauno līgumu?

 

Jauno līgumu var noslēgts pilnsabiedrības “JKP” klientu apkalpošanas centrā (Dobeles šosejā 34, Jelgavā, tālrunis 63026010) darbdienās no pulksten 8 līdz 19 bez pusdienas pārtraukuma, sestdien, 12. jūnijā, no pulksten 8 līdz 17.

Tāpat to var izdarīt elektroniski mājaslapā www.atkritumijkp.lv,

aizpildot pieteikuma veidlapu un parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot savas bankas “Smart ID” reģistrāciju.

 

Kas notiks, ja līdz 1. jūlijam nebūs noslēgts līgums par sadzīves atkritumu

apsaimniekošanu?

 

Likums nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar konkursa kārtībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. Likumā noteikto prasību katram atkritumu radītājam noslēgt līgumu par pašu radīto atkritumu apsaimniekošanu kontrolēs Pašvaldības policija.

 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pants nosaka administratīvo sodu par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā: fiziskām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām no 430 līdz 1400 eiro.

 

Kādas būs atkritumu izvešanas izmaksas?

 

Privātmāju iedzīvotājiem un juridiskām personām izmaksas par atkritumu izvešanu samazināsies par 17 procentiem – no 24,77 eiro uz 20,57 eiro par kubikmetru. Piemēram, šobrīd 240 litru konteinera izvešana maksā 5,94 eiro, bet no 1. jūlija – 4,94 eiro.

 

Cik bieži atkritumi tiks izvesti?

 

  • Ne retāk kā vienu reizi mēnesī, izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur atkritumi tiks izvesti ne retāk kā vienu reizi nedēļā.
  • Nepieciešamības gadījumā klients var pieteikt biežāku vai retāku atkritumu izvešanu vai mainīt konteineru tilpumu uz lielāku vai mazāku.
  • Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, piemēram, tā ir dārza māja, tad klients var noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu par regulāru atkritumu izvešanu ne retāk kā divas reizes gadā.
  • Ja nepieciešams, iespējams pieteikt arī papildu apjoma izvešanu – tas tiek piedāvāts kā atsevišķs pakalpojums par atsevišķu samaksu.

Kāds būs atkritumu izvešanas grafiks?

 

Atkritumu izvešanas grafiks visiem “JKP” klientiem pēc līguma noslēgšanas tiks nosūtīts izvēlētajā saziņas veidā – pa e-pastu vai pastu. Atkritumus paredzēts izvest laika posmā no pulksten 6 līdz 22. Privātmāju īpašnieki aicināti sekot līdzi atkritumu izvešanas grafikam mobilajā lietotnē, ieslēdzot opciju “Atgādinājumi”. Jāatgādina, ka privātmāju īpašniekiem izvešanas dienā atkritumu konteiners jānovieto ārpus žoga, pēc iespējas tuvāk ielas braucamajai daļai.

 

Kādēļ pirms izvešanas atkritumu konteiners var tikt fotografēts?

 

Fotofiksācija tiks veikta gadījumos, ja atkritumu konteinerā būs konstatēts neatbilstošs atkritumu sastāvs vai radušās dažādas problēmas saistībā ar darba uzdevumu izpildi, piemēram, nav iespējams piekļūt konteineram, tas bojāts, radīts papildu atkritumu apjoms. Katra šāda fotofiksācija tiks nosūtīta arī klientam, lai situāciju pārrunātu un rastu risinājumu atbilstoši līguma nosacījumiem.

 

Ko darīt, ja konteiners ir nolietojies vai sabojāts?

 

Par to jāziņo “JKP” pa tālruni 63026010 vai nosūtot foto ar bojāto konteineru pa e-pastu info@atkritumijkp.lv. Dabīgi nolietojušies konteineri pēc klienta pieprasījuma tiks nomainīti vai salaboti.

 

Vai tiks veikts pārrēķins, ja izvešanas dienā neesmu novietojis atkritumu konteineru ārpus privātmājas teritorijas?

 

Nē, pārrēķins netiks veikts. Samaksa atbilstoši līguma nosacījumiem būs jāveic pilnā apmērā par attiecīgo atkritumu tvertnes tilpumu.

 

Kā tiks organizēta šķiroto atkritumu savākšana?

 

Tiem klientiem, kuri papildus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam noslēgs vienošanos par dalīto atkritumu savākšanu, būs iespēja jau no 1. jūlija saņemt dalīto atkritumu konteinerus un šķirot gan stiklu, gan plastmasas iepakojumu un papīru. To savākšana tiks nodrošināta bez maksas. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām bioloģisko atkritumu šķirošanu paredzēts ieviest līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Kā tiks organizēta lielgabarīta atkritumu izvešana?

 

Bez papildu maksas tiks izvesti šādi lielgabarīta atkritumi: nolietotas mēbeles, plaša patēriņa elektropreces, sadzīves inventārs.

 

Privātmāju iedzīvotājiem pakalpojums tiks nodrošināts reizi mēnesī līdz piecām vienībām vienā reizē. Lai pieteiktu pakalpojumu, jāaizpilda pieteikums mājaslapā www.atkritumijkp.lv, sadaļā “E-pakalpojumi”, vai jāzvana pa tālruni 63026010.

 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar grafiku, kas būs pieejams mājaslapā www.atkritumijkp.lv. Lielgabarīta atkritumus var novietot pie konteineru laukumiem.

 

Ja es nenoslēdzu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai varu iegūt lietošanā tikai stiklam vai izlietotam iepakojumam paredzēto konteineru?

 

Nē, šķirošanai paredzētos konteinerus lietošanā var iegūt tikai “JKP” klienti, kas ir noslēguši līgumu par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu.

 

 

Foto: pilnsabiedrība “JKP”

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē