28.2 °C, 3.4 m/s, 42.8 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaLLU absolventiem vieni no augstākajiem nodarbinātības rādītājiem valstī
LLU absolventiem vieni no augstākajiem nodarbinātības rādītājiem valstī
02/06/2022

Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie uzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni starp zinātnes universitātēm un spēj sev nodrošināt labi atalgotas darba vietas jau gada laikā pēc universitātes absolvēšanas. To apliecina 2017.–2019. gada Latvijas augstskolu un koledžu absolventu dati par darba gaitām, ko nupat 2022. gada jūnijā publiskojusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

LLU ik gadu absolvē 700 līdz 900 jauno absolventu, kas veido aptuveni 6% no visiem augstākās izglītības iestāžu absolventiem Latvijā. Viņi paši atzīst, ka iegūtā izglītība un studiju laika pieredze ir vieni no galvenajiem iemesliem veiksmīgai profesionālajai karjerai. Turklāt absolventu viedokļiem ir objektīvs pamatojums un to apliecina Latvijas augstskolu un koledžu absolventu monitoringa dati, kuros pieejama informācija par trīs gadu absolventu darba gaitām. 

 

IZM informē, ka kopumā augstākajai izglītībai ir būtiska nozīme nodarbinātības nodrošināšanā, un tās absolventiem vairāk kā jebkura cita izglītības līmeņa ieguvējiem ir daudz lielākas iespējas darba vietas iegūšanai. To uzskatāmi parāda viņu darba gaitas pēc absolvēšanas un pārliecinoši zemākais bezdarba līmenis. Tikai 4,13% augstskolu absolventu laika periodā no 2018.–2020. gadam nav varējuši iegūt darba vietu. Turklāt vērtējot pieejamos datus trīs gadu griezumā, ir redzams, ka gan nodarbinātības, gan ienākumu dinamika uzrāda konsekventu augstākās izglītības vērtības pieaugumu.

 

LLU absolventi vienu, divus vai trīs gadus pēc studijām ir nodarbināti 89,67% gadījumos un bez darba ir tikai 3,13% absolvējušo. Šis ir trešais augstākais nodarbinātības rādītājs augstskolu konkurencē un atspoguļo visaugstāko nodarbinātības līmeni starp zinātnes universitātēm. Labākus nodarbinātības rezultātus uzrāda tikai Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Latvijas Jūras akadēmijas absolventi.

 

LLU absolventu nodarbinātība ir ne tikai viena no augstākajām salīdzinājumā ar citu augstākās izglītības iestāžu absolventiem, bet arī veiksmīgi konkurē ar citām zinātnes universitātēm. Līdz ar to LLU var lepoties ar visaugstākajiem nodarbinātības rādītājiem gan pamatstudiju jeb bakalaura programmu absolventu grupā, kuri nodarbināti 89,2% gadījumu, gan augstākā līmeņa jeb maģistra programmu absolventu grupā, kuri nodarbināti 91,5% gadījumu.

 

Tādējādi LLU absolventu nodarbinātības rādītājs ir krietni virs valstī vidējā augstskolu un koledžu absolventu nodarbinātības līmeņa. Tas pārsniedz vidējo valsts rādītāju ne tikai kopumā, bet arī atsevišķi visos LLU pārstāvētajos tematiskajos virzienos – lauksaimniecībā, izglītībā, pakalpojumos, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

 

“Augstais mūsu absolventu pieprasījums darba tirgū ir skaidrs apliecinājums gan pieaugošajai augstākās izglītības nozīmei sabiedrībā, gan LLU piedāvāto studiju programmu nepieciešamībai dažādās tautsaimniecības nozarēs, tostarp bioekonomikā. To it īpaši redzam savā universitātē prakšu laikā, kad studenti atrod darbu savā profesijā pat vēl pirms augstskolas absolvēšanas. Mūsu mācībspēki spēj iedot jaunajiem speciālistiem tādu zināšanu un kompetenču bagāžu, kas ļauj viņiem veiksmīgi konkurēt darba tirgū un virzīties uz augšu profesionālajā karjerā. Apzinoties, ka darba tirgus mainās un rodas arvien jaunas profesijas, turpināsim studiju programmu pilnveidi un plānosim jaunu studiju virzienu atvēršanu, lai ikviens studētgribētājs varētu Jelgavā atrast sev interesējošu studiju jomu un jau iestājoties universitātē varētu būt drošs, ka stabila darba vieta viņam ir kabatā,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

 

Kā liecina IZM apkopotie dati, vislabāk darba tirgū klājas LLU īstenoto izglītības virziena programmu absolventiem, kuri nodarbināti 94,7% gadījumu, un pakalpojumu virziena programmu absolventiem, kuri nodarbināti 92% gadījumu. Ļoti augsti nodarbinātības rādītāji ir inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventiem, kuru nodarbinātības līmenis ir 90,9%. Savukārt lauksaimniecības virziena absolventi (lauksaimniecība, mežsaimniecība un veterinārmedicīna) ir nodarbināti 89,5% gadījumu un sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību virziena absolventi nodarbināti 85,8% gadījumu.

 

Augstākas kvalifikācijas profesijās ir nodarbināti 75,5% LLU absolventu. Zemāks šo profesiju īpatsvars ir bakalaura programmu absolventu vidū (66,3%), bet augstāks – maģistra (91,7%) un doktora līmeņa absolventiem (92,9%). Kopējais universitātes rādītājs skaidrojams ar lielāku bakalaura līmeņa absolventu īpatsvaru publiskotajos datos. Šiem absolventiem nepieciešams ilgāks laiks, lai uzkrātu pieredzi, turpinātu izglītības ieguvi un konkurētu par augstākās kvalifikācijas amata vietām uzņēmumos. Šāda specifika īpaši raksturīga bioekonomikas nozarēs, kur darba vietas iegūst vairākums LLU absolventu.

 

Savukārt visaugstākie vidējie ienākumi ir lauksaimniecības virziena absolventiem – 17 550 eiro, tad seko izglītības virziena absolventi ar 17 011 eiro, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventi ar 16 847 eiro un sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību absolventi ar 14 919 eiro gadā. Visi minētie absolventi Latvijā nopelna būtiski vairāk, nekā ir vidējā alga valstī. Izņēmums 2020. gadā bija tikai pakalpojuma virziena absolventu ienākumu līmenis, kurš pandēmijas izraisītās piespiedu dīkstāves dēļ bija vidēji 11 622 eiro gadā apmērā.

 

LLU ir vienīgā zinātnes universitāte Latvijā, kura atrodas ārpus galvaspilsētas Rīgas. Studētgribētājiem Jelgavā ir iespēja iegūt augstāko izglītību 23 pamatstudiju, 17 maģistra un 11 doktora studiju programmās. Tradicionāli jau vairākus gadus lielākais LLU absolventu skaits ir inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības tematiskajā grupā, kam seko lauksaimniecības tematiskā grupa un sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību tematiskā grupa. 2022. gada vasarā jauno studentu uzņemšana norisināsies no 5. līdz 18. jūlijam.

 

 

Foto un informācija: LLU