20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaLLU, Liepājas un Daugavpils Universitāte paraksta sadarbības memorandu
LLU, Liepājas un Daugavpils Universitāte paraksta sadarbības memorandu
08/07/2020

8. jūlijā Jelgavas pilī tikās LLU, Liepājas Universitātes (LiepU) un Daugavpils Universitātes (DU) rektores, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils pašvaldību vadītāji, kā arī zemkopības ministrs un izglītības un zinātnes ministre, lai parakstītu sadarbības memorandu par universitāšu konsorcija izveidi. Tā mērķis ir universitāšu savstarpējā sadarbībā veicināt Latvijas valsts un sabiedrības konkurētspēju un attīstību globāli, izveidojot pasaules līmeņa universitāšu sistēmu.

Konsorcijs sevī ietvers jaunāko tehnoloģiju bāzes attīstīšanu un akadēmiskā personāla kvalifikāciju nostiprināšanu, papildus radot jaunu starpdisciplināru akadēmiskā personāla paaudzi. Memoranda parakstīšana ir pirmais solis nosprausto mērķu īstenošanā, un nu universitātēm būs jāuzsāk kopīga plāna izstrāde, vienojoties par sadarbības virzieniem un galvenajiem savstarpējiem ieguvumiem no tās. Vērtējot līdz šim individuāli sasniegto, universitāšu vadītāji izvirza iespējamos sadarbības virzienus: “Šis ir interesants un svarīgs mirklis – trīs universitātes meklē ceļu, kā strādāt kopā. Memorandā esam nosaukuši galvenos virzienus, kuros strādāsim – tā ir pētniecība, studijas, redzam, ka varam kopīgi realizēt studiju programmas doktorantūras līmenī, un, protams, šajā konsorcija izveides laikā gatavosim kopīgu pētniecības stratēģiju, jo tieši pētniecība ir universitāšu darbības pamatā,” skaidro LLU rektore Irina Pilvere.

 

“Mēs, ārpus Rīgas esošās universitātes, bijām tiešām apdraudētas, jo ministrija izvirzīja 4000 studentu skaita kritēriju universitātes statusam. Šajā sadarbībā mēs noteikti iegūsim, apvienojot docētāju potenciālu. Tāpat katrai universitātei ir vērtīga zinātniskā infrastruktūra, pētnieciskie institūti, kuros ir gana daudz darāmā. Ja apvienojas dažādi virzieni un nozares, tad varam veikt projektus, starpdisciplinārus pētījumus, kas šodienas akadēmiskajā vidē ir ļoti svētīgi,” konsorcija izveidi komentē DU rektore Irēna Kokina. Savukārt LiepU rektore Dace Markus kā būtisku ieguvumu uzsver jaunās iespējas, kuras pagaidām pilnā mērā tiek tikai apjaustas: “Jāsaprot, ka ļoti būtiski ir ne vien apzināties to, ko sadarbībā iegūst mūsu augstskola, bet arī jārēķinās ar to, ko gūst citi. Nevaru šobrīd izcelt konkrētas studiju jomas, kas varētu iegūt vairāk nekā citas, jo pavisam iespējams, ka no šīs sadarbības varam īpaši stiprināt tieši individuālas mazākas studiju programmas, protams, reizē radot ko jaunu. Ļoti ceru, ka pirmos kopīgos studiju kursus varēsim piedāvāt jau drīz.” Vienlaikus, uzsverot sadarbības nozīmi, universitāšu pārstāvji norādīja, ka tikpat svarīgi ir nezaudēt katras augstākās izglītības iestādes individualitāti, līdz šim gūtos panākumus un iedibinātās tradīcijas.

 

Memorandu parakstīja arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. “Iedrošinu ikvienu noticēt, ka šī konsorcija izveide ir jauna lappuse Latvijas augstākās izglītības un pētniecības telpā. Un gribu iedrošināt ikvienu, kas šodien paraksta memorandu, noticēt, ka šī sadarbība ir mūsu katra atbildība – cik efektīvi, ātri un labi varēsim katrs savā jomā vairot uzticību Latvijai,” tā I.Šuplinska.

 

“Mums ir vajadzīgi gudri, labi speciālisti, kas var turpināt savas jomas, tieši tāpēc svarīgi ir paaugstināt izglītības kvalitāti. Lai runātu par attīstību pilsētas, reģiona, Latvijas, Eiropas vai pat pasaules kontekstā, ir jāsper solis uz priekšu. Šis ir tas piemērs, kad, saliekot kopā katrs savas stiprās puses, mēs būsim stiprāki kopā,” norādīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš memorandu parakstīja kopā ar Liepājas domes priekšsēdētāju Jāni Vilnīti un Daugavpils domes priekšsēdētāju Igoru Prelatovu.

 

Parakstot sadarbības memorandu par konsorcija jeb apvienības izveidi, augstākās izglītības iestādes saglabās savu individuālo identitāti un statusu, taču turpmāk strādās pēc vienotas kopīgi izstrādātas stratēģijas, veidojot ciešu sadarbību studijās, zinātnē, kā arī resursu koplietošanā un izmantošanā.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē