15.2 °C, 2.2 m/s, 95.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaMeža fakultāte vēlas labiekārtot pagalmu; jelgavnieki aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu teritorijā
Meža fakultāte vēlas labiekārtot pagalmu; jelgavnieki aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu teritorijā
18/07/2023

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Akadēmijas ielā 11 – pie Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Meža fakultātes. Ēkas galvenās ieejas priekšā stādītā tūju aleja un ābeles ir novecojušas (pāraugušas), aizēno teritoriju un aizsedz skatu no ielas uz fakultāti un no fakultātes uz ielu. Fakultāte iecerējusi pagalmu labiekārtot, un izcirsto koku vietā saskaņā ar labiekārtošanas projektu teritorijā paredzēts stādīt jaunus kokaugus. Publiskā apspriešana notiek no 18. līdz 31. jūlijam (ieskaitot).

Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis norāda, ka pēdējo piecu gadu laikā fakultātes infrastruktūras attīstībā ir investēti 2,2 miljoni eiro, šos līdzekļus ieguldot gan studiju infrastruktūras pilnveidē, gan renovējot mācību korpusus, tostarp fakultātes ēku Akadēmijas ielā 11. Lai turpinātu uzsākto virzību un realizētu Meža fakultātes infrastruktūras pilnveides trešo kārtu, šobrīd ir piesaistītas investīcijas fakultātes infrastruktūras attīstībai.

Investīciju projekta realizācijas gaitā plānota Meža fakultātes mācību korpusa telpu renovācijas 3. kārta, lai nodrošinātu mūsdienīgus un modernus apstākļus studējošajiem un akadēmiskajam personālam, kā arī Meža fakultātei piegulošās teritorijas attīstība, lai nodrošinātu tās pieejamību sabiedrībai un sabiedrības izglītošanu.

Attīstot fakultātes mācību korpusam piegulošo teritoriju, plānota parka rekonstrukcija. Tās laikā, tradicionālos teritorijas labiekārtošanas risinājumus kombinējot ar koksnes materiāliem, tiks radīts unikāls, sabiedrību izglītojošs un tai bez ierobežojumiem pieejams vides objekts. Rekonstrukcijas gaitā plānota teritorijas ieejas mezgla izbūve un bruģētu gājēju celiņu izveide, nodrošinot piekļuvi teritorijai un ērtu pārvietošanos arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tāpat tur tiks renovēti apstādījumi, izņemot daļu koku, galvenokārt tūju dzīvžogu, kas ir pāraudzis, turklāt daļa tūju vēja ietekmē ir izšūpotas vai daļēji izgāztas. Pēc apstādījumu renovācijas no Akadēmijas ielas puses tiks atklāta renovētā, estētiski pievilcīgā fakultātes ēka, savukārt, raugoties no teritorijas, tiks atklāts skats uz renovēto “Academia Petrina” ēku. Fakultātē norāda, ka apstādījumos tiks palielināts kokaugu taksonu skaits, turklāt pie katra kokauga tiks izvietota norāde par tā sugu, līdz ar to gan studējošie, gan pilsētnieki, gan pilsētas viesi varēs iegūt informāciju par parkā esošo sugu daudzveidību, bet parka zāliena daļā tiks izveidotas šķeldas takas, gar tām – soliņi atpūtai un izglītojoši ekspozīcijas stendi studējošajiem un sabiedrībai. Tādējādi Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tiks nodrošināta iespēja populārzinātniskā veidā iegūt informāciju par Latvijas meža nozari, meža daudzveidību un to apsaimniekošanu. Ņemot vērā šīs pārmaiņas un to, ka Meža fakultāte atrodas pilsētas centrā, perspektīvā šī ekspozīcija tiks iekļauta Jelgavas tūrisma apskates objektu klāstā, turklāt diennakts tumšajā laikā ekspozīcija būs izgaismota.

Lai īstenotu labiekārtošanas projektu fakultātes pagalmā, nepieciešams izcirst 16 pāraugušās tūjas, astoņas novecojušās dekoratīvās ābeles un vienu nokaltušu priedi. Fakultātes dekāns Linards Sisenis uzsver, ka lielie koki teritorijā ap fakultāti tiks saglabāti.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”, “Publiskā apspriešana koku ciršanai” ŠEIT, kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11 (pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

Jāatgādina, ka LBTU Meža fakultāte ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kur tiek realizētas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas mežsaimniecības un kokapstrādes virzienā. Vienlaikus fakultāte koordinē meža nozares izglītību un nacionālā mērogā rūpējas arī par sabiedrības izglītošanu, nodrošinot izglītības iespējas ne tikai studējošajiem, bet arī plašam sabiedrības lokam.