-2.1 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNĪN parādnieki varēs pieteikties nokavējuma naudas dzēšanai
NĪN parādnieki varēs pieteikties nokavējuma naudas dzēšanai
28/09/2012

No 1. oktobra jelgavniekiem, kuriem līdz 2011. gada 1. septembrim ir izveidojies nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāds, ir iespēja dzēst visu nokavējuma naudu un soda naudu 90 procentu apmērā, ja tāda ir aprēķināta. To paredz septembra Jelgavas pilsētas domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi. Lai pieteiktos NĪN atbalsta pasākumam, iedzīvotājiem ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas pilsētas domē Klientu apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11, 1. stāvs).

Foto: Ivars Veiliņš

No 1. oktobra jelgavniekiem, kuriem līdz 2011. gada 1. septembrim ir izveidojies nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāds, ir iespēja dzēst visu nokavējuma naudu un soda naudu 90 procentu apmērā, ja tāda ir aprēķināta. To paredz septembra Jelgavas pilsētas domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi. Lai pieteiktos NĪN atbalsta pasākumam, iedzīvotājiem ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas pilsētas domē Klientu apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11, 1. stāvs).
 
Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim iedzīvotājiem, kuriem uz 2012. gada 1. oktobri ir izveidojies nenomaksāts NĪN parāds ar samaksas termiņu līdz 2011. gada 1. septembrim, nodrošinās iespēju dzēst nokavējuma naudu, ja līdz noteiktam datumam tiks samaksāts NĪN pamatparāds un ar to saistītā soda nauda desmit procentu apmērā, ja tāda aprēķināta. Par pamatparādu tiek uzskatīta NĪN summa, kas noteikta 2011. gada 1. septembrī un nav samaksāta līdz 2012. gada 1. oktobrim.
 
Lai pieteiktos NĪN atbalsta pasākumam, nodokļa maksātājam ir jāvēršas pašvaldībā, lai noskaidrotu savu līdz 2012. gada 1. oktobrim nenomaksātā NĪN parāda apjomu, un jāaizpilda iesniegums par piedalīšanos pasākumā.
 
Gadījumā, ja pamatparāds, ar to saistītā nokavējuma nauda jau nodota tiesu izpildītājam piedziņai, papildu iesniegumam ir jāpievieno arī lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksas apliecinājums.
 
Iesniegums par nokavējuma naudas dzēšanu pašvaldībā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2012. gada 31. decembrim. Pašvaldība izskatīs iesniegumu un pieņems lēmumu par nodokļa atbalsta pasākumu konkrētai personai un sastādīs parāda nomaksas grafiku.
 
Jelgavniekiem, kuri no 1. oktobra līdz 31. decembrim pieteiksies šim atbalsta pasākumam, būs iespēja arī saņemt pamatparāda samaksas termiņa pagarinājumu, kura maksimālais laiks var būt līdz 60 mēnešiem. Šādā gadījumā maksājums sadalāms vienādās daļās un katru mēnesi NĪN parādniekam jāsedz vismaz 50 lati. Turklāt, lai saglabātu dalību atbalsta pasākumā, nodokļa maksātājam būs jāseko līdzi noteiktajiem parāda samaksas termiņiem un savlaicīgi jāveic gan parāda, gan kārtējie nodokļa maksājumi.
 
Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa tiks atjaunota, ja nodokļu maksātājs neievēros maksājumu grafiku, savukārt pēc parāda sekmīgas nomaksas nokavējuma nauda nodokļa maksātājam tiks dzēsta.
 
Jelgavā lielāks vai mazāks NĪN parāds mūsu pilsētā izveidojies 149 juridiskām personām un 5023 fiziskām personām.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē