16.7 °C, 1.7 m/s, 84.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaNotiek balsojums par apkaimju teritoriju attīstības idejām
Notiek balsojums par apkaimju teritoriju attīstības idejām
20/07/2022

No 21. jūlija līdz 20. augustam notiek balsojums par nevalstisko organizāciju un privātpersonu iesniegtajām apkaimju teritoriju attīstības idejām. Idejas, kas balsojumā saņems vislielāko iedzīvotāju atbalstu, realizēs pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”. Kopējais pašvaldības finansējums iesniegto ideju īstenošanai šogad ir 30 tūkstoši eiro, bet vienas idejas īstenošanai tas nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro. Iedzīvotāju balsojumam nodotas piecas apkaimju teritoriju attīstības idejas.

“Šāda pašvaldības atbalsta programma tiek realizēta pirmo reizi, un līdz 27. jūnijam konkursā tika iesniegtas septiņas attīstības idejas. Tas pirmajai reizei ir labs rādītājs un norāda uz iedzīvotāju ieinteresētību uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi,” uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks un konkursa vērtēšanas komisijas vadītājs Jurijs Strods.

 

Iesniegtās idejas, pirms tās nodot iedzīvotāju balsojumam, vērtētas divās kārtās. Konkursa nolikums paredz, ka iesniegto ideju var īstenot tikai uz pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala un apstiprinātie projekti pilnībā tiks finansēti no pašvaldības budžeta. Vienam projektam paredzētais budžets ir ne vairāk kā 15 000 eiro. Finansējuma piešķiršanai virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša ārtelpa; īstenojot projektu, tiek uzlabota apkaimes publiskā infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība; projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

 

Pirmajā vērtēšanas kārtā divas iesniegtās idejas noraidītas, jo tās neatbilda konkursa nolikumam – to budžets pārsniedza 15 000 eiro. Otrajā kārtā, izvērtējot pārējo piecu ideju atbilstību visiem konkursa nosacījumiem, pieņemts lēmums visas piecas idejas virzīt iedzīvotāju balsojumam.

 

Līdz 20. augustam ikviens iedzīvotājs vecumā no 16 gadiem autorizējoties reizi dienā var nobalsot par labāko apkaimju attīstības ideju mājaslapā www.jelgava.lv. Tās idejas, kas saņems lielāko iedzīvotāju atbalstu, tiks realizētas, un kopumā no pašvaldības budžeta šim mērķim šogad paredzēti 30 000 eiro. “Viss būs atkarīgs no tā, par kurām idejām iedzīvotāji visvairāk nobalsos, – tas arī noteiks, cik ideju kopumā būs iespējams realizēt par pašvaldības piešķirto finansējumu. Iesniegto ideju projektu budžets ir ļoti atšķirīgs – no 1700 līdz teju 15 000 eiro. Tādējādi iespējams, ka balsojuma rezultātā tiks realizētas divas vai vairākas idejas,” piebilst J.Strods.

 

Jāatgādina, ka konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas apkaimju attīstību, iesaistīt iedzīvotājus apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamus uzlabojumus pilsētvidē, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu. Vienlaikus pašvaldība iegūst atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi jelgavniekiem.

 

Iedzīvotāju balsojumam nodotās apkaimju teritoriju attīstības idejas:

 

1. “Jelgavas pašvaldībai piederošā koplietošanas ceļa ar kad. Nr. 09000040544 daļēja asfaltēšana”

 

 

Projekta ideja ir uzlabot satiksmes infrastruktūru Jelgavā, Dobeles šosejas 6 rajonā, noasfaltējot daļu no Jelgavas pašvaldībai piederošā koplietošanas ceļa, kas ir vienīgā iebrauktuve teritorijās, kurās jelgavniekiem pakalpojumus sniedz daudzi Jelgavas valstspilsētas nodokļu maksātāji – uzņēmēji. Idejas autoru ieskatā bez ceļa seguma nostiprināšanas ar asfaltu arī turpmākie pasākumi situāciju neuzlabos. Līdz šim pašvaldības iztērētie resursi sniedz īslaicīgus rezultātus.

 

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 14 988,08 euro.

Iesniedzējs – fiziska persona.

 

2. “Dzeramā ūdens brīvkrāns Pasta salā”

 

 

Projekta ideja ir veicināt dzeramā (nepudeļu) ūdens lietošanu, tādējādi samazinot izlietotās plastmasas un citu veidu atkritumu daudzumu. Brīvkrāna vieta izvēlēta Pasta salā, brīvdabas estrādes tuvumā, jo Pasta salu apmeklē ļoti daudzi jelgavnieki un pilsētas viesi. Dzeramā ūdens brīvkrāns dos iespēju ikvienam jelgavniekam bez maksas uzpildīt savu dzērienu trauku ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ko piedāvā pašvaldība. Tādējādi tiks uzlabota Pasta salas apkaimes infrastruktūra, padarot to vēl draudzīgāku jelgavniekiem un pilsētas viesiem (nolikuma 5.1. punkts), kā arī tiks radīti publiski pieejams uzlabojums šajā apkaimē, veicinot labo praksi dzeramā ūdens lietošanā un sadarbību atkritumu daudzuma samazināšanā.

 

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 2238,50 euro.

Iesniedzējs – biedrība “Jelgavas attīstībai”.

 

3. “Sakārtotībai un skaistumam”

 

 

Projekta ideja ir sakārtot zaļo zonu Robežu ielas un Kalnciema ceļa krustojumā līdz iebraucamajam ceļam sētā un no iebraucamā ceļa gar Kalnciema ceļu līdz nākamajam īpašumam. Ideja paredz turpināt apstādījumus Kalnciema ceļa pusē, tur iestādot ceriņus. Ar projekta realizāciju idejas autori vēlas radīt prieku, skaistumu, sakārtotību un pozitīvas emocijas apkārtnes iedzīvotājiem.

 

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 1718,20 euro.

Iesniedzējs – fiziska persona.

 

4. “Būvējot vērtības!”

 

 

Projekta galvenā mērķauditorija ir ikviena persona, kura vēlas socializēties, aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, vienlīdz veicinot piederību Romas ielas rajonam un kopienai. Iegūstot finansējumu idejai, blakus volejbola laukumam Romas ielas rajonā tiks veidots bērnu sporta un rotaļu laukums. Līdz ar to tiks radīta iespēja visai ģimenei būt kopā un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, trenēt izturību un socializēties ar citiem cilvēkiem. Bērnu sporta un rotaļu laukumā tiek plānots: slīdkalniņš, alpīnistu akmeņi, tīklu siena, cauruļveida slīdkalniņš, līdzsvaru attīstošais tiltiņš, šūpoles. Plānotais rotaļu komplekss atbilst vecuma diapazonam no 1 līdz 14 gadiem. Īstenojot projektu, tiks radīts publiski pieejams objekta uzlabojums apkaimē.

 

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 14 849,71 euro.

Iesniedzējs – fiziska persona.

 

5. “Piknika vieta ar iespēju izmantot grilu. Piknika vieta būtu brīvi pieejama visiem iedzīvotājiem”

 

 

Projekts ir paredzēts visiem jelgavniekiem un pilsētas viesiem. Droša piknika vieta dos iespēju izmantot grilu visiem neatkarīgi no vecuma un sociālā statusa. Piknika vieta plānota netālu no Jelgavas centra, un pie tās varēs piekļūt gan ar transportu, gan kājām. Piknika vietas izbūve jelgavnieku ģimenēm ļaus pavadīt laiku dabā – Driksas krastmalā. Projekts veicinās Jelgavas valstspilsētas apkaimju attīstību, radīs publiski pieejamus uzlabojumus apkaimē.

 

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 13 273,70 euro.

Iesniedzējs – fiziska persona.

 

Nobalsot par labāko apkaimju attīstības ideju ŠEIT!

 

 

Foto: Jelgava.lv un iesniegto projektu vizualizācijas

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē